Агростарт

                 
                       


*Семена- царевица, слънчоглед, рапица, люцерна, пшеница,ечемик,тритикале
*Торове-амониева селитра,NPK,калий,фосфор,троен суперфосфат,патенткалий,листни торове
*Препарати за растителна защита - хербициди, фунгициди, инсектициди

*Селскостопанска техника -трактори, плугове, дискови брани, сеялки, пръскачки,

торачки, култиватори, компактори, продълбочители, балировъчни машини, мотофрези

*Агроконсултации

              


Хербициди

Х Е Р Б И Ц И Д И


 

 

Продукт,

 Производител

 

Активно

вещество

 

Доза/дка

(концентрация)

 

Култура, вредител и моменти на приложение на продукта

ЛД 50 орал

но за плъх

Кар-ант. срок в дни

Категория за упот-реба

1.

АГРИФЛАН 24 ЕК Агрия АД

240 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

-Краен срок за предлагане

 

300 мл/дка

ягоди, силибум

 

 

 

 

на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за

 

300-400 мл/дка

 

соя, фасул, слънчоглед, зеле, пипер, домати, моркови

 

 

 

 

употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

 

350 мл/дка

репко, тагетис, резене, фъстъци, памук

-внася се преди сеитба (засаждане, разсаждане) с инкорпориране

 

 

 

 

 

 

 

600-1000 мл/дка

 

лозя - внася се рано напролет, преди поникване  на плевелите  с инкорпориране

 

 

 

2.

АГРО-Д-АМИН

500 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Агро Сан

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

ам.сол

160-240 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

3.

АГРОКСОН

500 г/л МЦПА

 

срещу широколистни плевели при:

700

-

2

 

НюФарм

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 233/01.12.2004 г.

 

200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

4.

АЖИЛ 100 ЕК

100 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

>5000

60

2

 

Мактешим Аган

-Удостоверение за продължаване на разрешението №

пропаквизафоп+ сърфактант

50 мл/дка

маслодайна рапица - срещу едного-дишни житни плевели и самосевки от житни култури, внесен във фаза 3-5 лист на плевелите и самосевките

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99/21.01.2004 г.

 

80 мл/дка

соя, памук, слънчоглед, захарно цвекло, домати, пипер, лук

 

 

 

 

 

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

 

 

80 мл/дка

слънчоглед, зах.цвекло, тикви, пъпеши

 

 

 

 

 

 

100 мл/дка

соя

 

 

 

 

 

 

150 мл/дка

памук, домати, пипер, лук

 

 

 

 

 

 

150-200 мл/дка

ягоди, малини - във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

5.

АКОРД

Хеймонт Корпорейшън

880 г/л ацетохлор

 

срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни и плевели при:

>2000

-

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за разрешаване № 259/23.03.2005 г.

 

200-250 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

6.

АКУРАТ 60 ВГ

Хеминова

-Удостоверение за

600 г/кг метсулфурон -метил

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели при:

5000

-

3

 

разрешаване № 359/26.04.2006 г.

 

1 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до края на братене на културата.

Забележка: В предложената доза продукт-ът не контролира лепка и паламида

 

 

 

7.

АМИНОПИЕЛИК

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

600 СЛ

Рокита Агро

ам.сол

120 мл/дка

 

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 3/05.02.2003 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

АМИНОПИЕЛИК Д

Рокита Агро

-Удостоверение за

36 % 2,4 Д+

2,8 % дикамба

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

375

1700

30

3

 

продължаване на разрешението № 138/02.02.2004 г.

 

300 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

9.

АРАМО 50

50 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

>5000

35

3

 

БАСФ

тепралоксидим+

100 мл/дка

слънчоглед, соя, фасул, грах, люцерна

 

грах

 

 

-Удостоверение за продължаване на

500 г/л метилолеат

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

60

 

 

разрешението № 509/18.09.2007 г.

(масло)

160 мл/дка

с 15-20 л/дка раб. р-р

слънчоглед - внася се при височина 20-30 см - балур; 15-20 см - пирей; 10-15 см - троскот

 

фасул слън чо-

 

 

 

 

200 мл/дка

соя, фасул, грах, люцерна - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

глед

соя

 

10.

АРАТ

БАСФ

-Удостоверение за

500 г/л дикамба+

250 г/л

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

5000

1700

-

3

 

разрешаване № 332/25.01.2006 г.

тритосулфурон

10-20 г/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

+ДЕШ

аджувант

ДЕШ ХЦ

10-20 г/дка+

50 мл/дка ДЕШ

пшеница и ечемик - във фаза братене на културите и 3-5 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

20 г/дка+

100 мл/дка ДЕШ

царевица - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите

 

 

 

11.

АРОУ 120 ЕК

120 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

1360

 

3

 

Мактешим Аган

клетодим+

80 мл/дка

слънчоглед, картофи

 

 

 

 

-Удостоверение за разрешаване №

прилепител

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

84/07.06.2004 г.

 

160 мл/дка

слънчоглед, картофи - внася се във

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

 

фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

12.

АРОУ 240 ЕК

240 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

1360

 

3

 

Мактешим Аган

клетодим

40 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

-Удостоверение за разрешаване №

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

85/07.05.2004 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

80 мл/дка

слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

Заб.: Прилага се с прилепител (масло) в доза 0,05 %

 

 

 

13.

АУРА ПЛЮС

БАСФ СЕ

75 г/л профоксидим+

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч.кокоши проса при:

5000

-

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 265/12.04.2005 г.

300 г/л аджувант

150-200 мл/дка

ориз - внася се във фаза 2-4 лист на културата, при източена вода.

 

 

 

14.

АФАЛОН 45 СК

Мактешим Аган

450 г/л линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Удостоверение за продължаване на

 

100-150 мл/дка

 

лук - внася се във фаза 3 лист на културата и ранни фази на плевелите

 

 

 

 

разрешението №

 

300 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

241/22.12.2004 г.

 

300-400 мл/дка

соя - внася се след сеитба, преди поникване при соя и слънчоглед

 

 

 

15.

АЦЕНИТ 50 ЕК

Имаспро

500 г/л ацетохлор

 

срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата

 

300-400 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 161/16.02.2004 г.

 

 

 

 

 

 

16.

АЦЕНИТ ГОЛД

84 ЕК

840 г/л ацетохлор

 

срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

Имаспро

 

200-250 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

-Удостоверение за разрешаване № 347/17.03.2006 г.

ХЕРБАЦИД 84 ЕК

-Удостоверение за

разрешаване № 381/07.11.2006 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

200-300 мл/дка

царевица, памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

17.

АЦЕТАГАРД®

880 ЕК

880 г/л ацетохлор+

 

срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

Агрия АД

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за разрешаване № 34/05.01.2003 г.

антидот

200-250 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

БАЗАГРАН 480 СЛ

БАСФ

480 г/л бентазон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>1000

30

3

 

-Удостоверение за

 

100-150 мл/дка

градински грах за семепроизводство

 

 

 

 

продължаване на

 

180 мл/дка

копър, резене, хизоп

 

 

 

 

разрешението №

 

200 мл/дка

лук и чесън

 

 

 

 

512/18.09.2007 г.

 

250 мл/дка

фасул и грах - полско производство

 

 

 

 

 

 

200-300 мл/дка

соя, лен

 

 

 

 

 

 

250-300 мл/дка

люцерна - млада

 

 

 

 

 

 

300-400 мл/дка

фъстъци

 

 

 

 

 

 

400 мл/дка

ориз - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите и 2-4 лист (трилистник) на културите и 5-8 см височина на лена

 

 

 

19.

БАЗАГРАН 600 СЛ

БАСФ

600 г/л бентазон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>1000

30

3

 

-Удостоверение за

 

150 мл/дка

фасул, грах, лук (I-ва год.), чесън

 

 

 

 

продължаване на

 

150-200 мл/дка

лук (II-ра и III-та год.)

 

 

 

 

разрешението №

 

200 мл/дка

царевица, лен, люцерна-млада, соя

 

 

 

 

165/16.02.2004 г.

 

250 мл/дка

фъстъци

 

 

 

 

 

 

300 мл/дка

ориз - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите и 2-4 лист (трилистник) на културите и 5-8 см височина на лена

 

 

 

20.

БАЗАГРАН ТОП+

ОРБИТ

БАСФ

200 г/л бентазон+

250 г/л МЦПА+

 

срещу широколистни в т.ч слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

>200 <2000

-

2

 

Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

200 г/л

цинидон-етил

200-300+

15-25 мл/дка

пшеница и ечемик - внесени във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

БАЗАГРАН ФОРТЕ

480 г/л

бентазон +

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>1000

30

3

 

БАСФ

Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 166/16.02.2004 г.

лутенсол

150-200 мл/дка

соя, грах - във фаза 2-4 трилистник на културите и 2-4 лист на плевелите

 

 

 

22.

БАЗАМИД ГРАНУЛАТ

980 г/кг дазомет

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

520

-

1

 

Канешо Сойл Тритмънт

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 144/05.02.2004 г.

 

10-20 г/кв.м.

тютюн (разсад) - внася се 10-15 дни преди засяване с инкорпориране, след което се покрива с полиетилен

 

 

 

23.

БАЗИС 75 ДФ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

500 г/кг римсулфурон+

250 г /кг

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при:

>5000

30

3

 

продължаване на разрешението № 531/20.10.2008 г.

тифенсулфурон

2-2,5 г/дка

царевица - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите, 20-25 см височина на балура и до 6-ти лист на културата.

Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %.

 

 

 

24.

БАСТА 15 СЛ

Байер Кропсайанс

150 г/л глюфозинат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

2000

14

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 261/10.01.2005 г.

амониум

500-600 мл/дка

овощни градини, лозя - внася се в активна вегетация на плевелите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

БЕТОКСОН П 65

Оксон

650 г/кг хлоридазон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

3830

-

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 382/17.03.2006 г.

 

700 г/дка

захарно цвекло - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

26.

БИТЪП КОМПАКТ

82,5 г/л фенмедифам+

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>2000

30

3

 

Юнайтед Фосфоръс

-Удостоверение за продължаване на разрешението №

82,5 г/л десмедифам

600 мл/дка

захарно цвекло - внася се след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите,

или

 

 

 

 

71/21.07.2003 г.

 

300+300 мл/дка

захарно цвекло - двукратно: I-во трети-ране след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите; II-ро 7-10 дни след първото

 

 

 

27.

БРОМОТРИЛ

24 ЕК

Мактешим Аган

240 г/л бромоксинил октаноат

 

срещу широколистни в т.ч. слабочувс-твителни на хормоноподобните херби-циди плевели при:

190

-

2

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 103/21.01.2004 г.

 

200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

28.

БУТИЗАН 400 СК

БАСФ

400 г/л метазахлор

 

срещу едногодишни широколистни и житни плевели

2150

70

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението №523/05.03.2008 г.

 

 

400 мл/дка

зеле - внася се след разсаждане на зелето до 2 лист на плевелите;

зелев разсад (лехи) - внася се след сеитба, преди поникване;

рапица - след сеитба, преди поникване или вегетационно до 2 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

БУТИЗАН S

БАСФ

500 г/л метазахлор

 

 

срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:

2150

70

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

150 мл/дка

тютюн - внася се след вкореняване на растенията

 

 

 

 

разрешението № 168/10.03.2004 г.

 

200 мл/дка

праз - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

250 мл/дка

зеле -  внася се 8-10 дни след разсаждане

 

 

 

 

 

 

300-350 мл/дка

фуражна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

30.

ВАЛСАГАРД

Стоктон Кемикъл

880 г/л ацетохлор

 

срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и  широколистни плевели при:

>2000

-

2

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за разрешаване № 197/19.01.2005 г.

 

200-250 мл/дка

слънчоглед - внася се  след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

31.

ВАЛСАГЛИФ

Стоктон Кемикъл

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

>2000

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 153/04.01.2005 г.

 

600 мл/дка

лозя  - внася се в активна вегетация на плевелите (20-30 см височина)

Заб.: прилага се с 10-20 л/дка раб. р-р

 

 

 

32.

ВАЛСАМБА Стоктон Кемикъл

-Краен срок за предлагане

360 г/л 2,4 Д+

120 г/л дикамба

 

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

1276

30

3

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 166/06.01.2005 г.

 

100 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

ВАЛСАМИН

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

1200

-

3

 

Стоктон Кемикъл

-Удостоверение за разрешаване № 154/04.01.2005 г.

ам.сол

150 мл/дка

пшеница  - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

34.

ВАЛСАФЛАН

48 ЕК

480 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>2000

30

1

 

Стоктон Кемикъл

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 167/06.01.2005 г.

 

150-200 мл/дка

слънчоглед - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

35.

ВЕНЗАР 80 ВП

ДюПонт ИО

800 г/кг ленацил

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

11000

-

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението №.

 

80-100 г/дка

 

захарно цвекло - внася се преди сеитба с инкорпориране, или след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

544/20.10.2008 г

 

150 г/дка

ягоди - внася се рано напролет, преди поникване на плевелите

 

 

 

36.

ВЕНТУМ ВГ

Байер КропСайанс

-Удостоверение за разрешаване № 548/05.03.2008 г.

300 г/кг форамсулфурон+

10 г/кг

йодосулфурон-метил-натрий+

антидот

10-15 г/дка+

200 мл/дка Биопауър (прилепител),

срещу едногодишни житни и широколист-ни плевели в т. ч. балур от семе и коренища и някои други многогодишни (паламида, пирей) при:

царевица - внася се от 2-6 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели и 15-25 см височина на балура

 

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

ВИКТУС 4 СК

ДюПонт ИО

-Удостоверение за разрешаване №

43 г/л

никосулфурон

 

срещу едногодишни и многогодишни житни, вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (щир, синап, просфорник) при:

>5000

-

3

 

574/14.10.2008 г.

КЕЛВИН ТОП

-Удостоверение за разрешаване №

577/02.12.2008 г.

 

125 мл/дка

царевица - внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели

 

 

 

38.

ГАЛИГАН 240 ЕК

Мактешим Аган

240 г/л оксифлуорфен

 

 

срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

80-100 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

разрешението № 278/24.01.2005 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

150 мл/дка

 

лук II-ра год. - внася се трикратно (50+50+50 мл/дка), през 7 дни като: I-во третиране - се във фаза 3-4 лист на културата и ранни фази от развитето на плевелите.

Забележка: възможна е проява на фитотоксичност, която в последствие се преодолява

 

 

 

39.

ГАЛИФОР 360 СЛ

Шиндар

360 г/л глифозат

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 401/28.08.2006 г.

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

ГАРДИАН

Монсанто

840 г/л ацетохлор+

 

 

срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

-Удостоверение за

антидот

200-250 мл

слънчоглед

 

 

 

 

продължаване на

 

200-300 мл/дка

соя, царевица, фъстъци

 

 

 

 

разрешението № 238/20.12.2004 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

300 мл/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

41.

ГАРДИАН МАКС

Монсанто

840 г/л ацетохлор+

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

-Удостоверение за

28 г/л антидот

200-250 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

разрешаване №

(фуриразол)

200-300 мл/дка

царевица

 

 

 

 

138/20.12.2004 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

300 мл/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

42.

ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД

312,5 г/л

s-метолахлор+

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

>2000

-

 

2

 

500 СК

Синджента

187,5 г/л

тербутилазин

350 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване

 

60

за

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за разрешаване № 556/18.06.2008 г.

 

400-450 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване или след поникване на културата до 1-2 лист на житните плевели.

 

фураж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

ГЕЗАГАРД 500 СК

Синджента

500 г/л прометрин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

5233

-

2

 

-Краен срок за предлагане

 

200 мл/дка

кориандър

 

 

 

 

на пазара - 31.12.2009 г.

 

250-300 мл/дка

слънчоглед, памук

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.209 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 525/09.06.2008 г.

 

300 мл/дка

моркови - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

44.

ГЛИН 75 ДФ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

750 г/кг хлорсулфурон

 

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

5545

60

3

 

продължаване на разрешението № 537/20.10.2008 г.

 

 

1-1,5 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след фаза 3-ти лист на културите;

лен - внася се във фаза елхичка на културата

 

 

 

 

 

 

2-2,5 г/дка

пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

срещу орлова папрат при:

 

 

 

 

 

 

5 г/дка

ливади и пасища - внася се в активен растеж на папратта

Заб.: да се използва на площи за монокул-турно отглеждане на пшеница и ечемик

 

 

 

45.

ГЛИФОГАН

480 СЛ

360 г/л глифозат

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

Мактешим Аган

-Удостоверение за

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища)

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 229/17.11.2004 г.

 

1200 мл/дка

ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

ГЛИФОДИН 360

Агрия АД

360 г/л глифозат

а.в. на Синон

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

300+300 мл/дка

лозя - внася се двукратно с 15-20 л/дка работен разтворр, 1-во третиране - при 10-15 см височина на плевелите; 2-ро при 20-30 см височина на плевелите, или

 

 

 

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 169/10.03.2004 г.

 

600 мл/дка

лозя - внася се еднократно с 15-20 л/дка работен разтвор при височина на плевелите 25-30 см

 

 

 

47.

ГЛИФОЗАТ

Аустриал

360 г/л глифозат

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

/И Пи Чи/

 

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

48.

ГЛИФОЗАТ

Синон

360 г/л глифозат

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 277/20.01.2005 г.

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

49.

ГЛИФОС 36 СЛ

Хеминова

360 г/л глифозат

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване №

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища)

 

 

 

 

531/14.01.2007 г.

 

1200 мл/дка

ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ

450 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

Хеминова

 

320-960 мл/дка

свободни площи (стърнища)

 

 

 

 

-Удостоверение за разрешаване № 532/14.08.2007 г.

 

960 мл/дка

ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

51.

ГОАЛ 2 Е

Дау Агросайънсис

240 г/л оксифлуорфен

 

срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

80 мл/дка

слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите

 

 

 

 

разрешението №

 

80-100 мл/дка

слънчоглед - след сеитба, преди поникване

 

 

 

 

244/04.01.2005 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

100 мл/дка

соя, фъстъци, памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите;

домати и пипер (разсадни), тютюн - внася се преди разсаждане;

ориз (срещу кандри) - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

100-150 мл/дка

 

лук I-ва год. - внася се след сеитба, преди поникване на културата

лук (едногодишен за глави) - внася се след фаза 3-4 лист на културата

 

 

 

 

 

 

100-200 мл/дка

 

бор (бял и черен) и смърч (семенилища   I-ва год.) - внася се 6 седмици след поникването

 

 

 

 

 

 

150 мл/дка

 

лук II год. - внася се след засаждане, преди поникване на културата

зеле - внася се преди разсаждане

 

 

 

 

 

 

150-200 мл/дка

овощни градини, лозя - внася се вегетационно (април-май)

 

 

 

 

 

 

200 мл/дка

 

розмарин - внася се през невегета-ционния период на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200-300 мл/дка

 

овощни разсадници - внася се рано напролет, преди поникване на плевелите

 

 

 

 

 

 

 

200-400 мл/дка

 

бор (бял и черен) и смърч (II, III годишни семенилища и школи) - внася се преди или по време на вегетацията (юни-юли)

малини - внася се рано напролет, преди вегетацията на културата и непоникнали плевели

 

 

 

 

 

 

350 мл/дка

 

градински чай - внася се рано напролет, преди вегетацията

Забележка: при слънчоглед и памук е възможна проява на фитотоксичност, която в последствие се преодолява

 

 

 

52.

ГОАЛ 4 Ф

Дау Агросайънсис

480 г/л оксифлуорфен 

 

Срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за разрешаване №

 

40 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

364/29.06.2006 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества -

 

40-50 мл/дка

слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите.

Забележка: При вегетационно третиране се наблюдава фитотоксичност, която се преодолява

 

 

 

 

31.12.2011 г.

 

75 мл/дка

лук - I, II год. - внася се след сеитба (засаж-дане), преди поникване на културата

 

 

 

53.

ГРАНСТАР 75 ДФ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

750 г/кг трибенурон

 

 

срещу едногодишни широколистни в     т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели при:

5000

30

3

 

разрешаване № 568/14.10.2008 г.

 

 

1-1,5 г/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза  2-4 лист на плевелите;

- при необходимост се комбинира с     2,4 Д ам.сол или Старане 250 ЕК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

ГРАСП 25 СК

Синджента

250 г/л тралкоксидим

 

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

1258

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 290/10.03.2005 г.

 

100-120 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на дивия овес, рано напролет в начало на трайна вегетация на културите. Заб.: прилага се с Атплюс 463 в доза 100-120 мл/дка

 

 

 

55.

2,4 Д АМИННА

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

 

3

 

СОЛ

ам.сол

120 мл/дка

царевица - във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

Агрия АД

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

150-200 мл/дка

 

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

56.

2,4 Д КНЕ

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-.

3

 

Ефтимиадис

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 271/20.01.2005 г.

ам сол

150-200 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

57.

ДЕВРИНОЛ 4 Ф

Юнайтед Фосфоръс

450г/л напропамид

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

300-350 мл/дка

 

фуражна рапица - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране

 

 

 

 

разрешението № 69/21.07.2003 г.

 

300-400 мл/дка

тютюн (лехи) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 07.05.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 07.05.2010 г.

 

400 мл/дка

тютюн - внася се преди разсаждане;

сливи - внася се преди вегетацията с инкорпориране;

шипки (разсад) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране;

лавандулов разсад - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

400-500 мл/дка

зеле - внася се преди разсаждане;

домати и пипер (безразсадни) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране

Забележка: третираните с Девринол площи да не се засяват с житни култури

 

 

 

58.

ДЕЗОРМОН

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

ЛИКИД

Ню Фарм

ам.сол

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

 

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

59.

ДЕНКОР 70 ВДГ

Юнайтед фосфоръс

700 г/кг метрибузин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

2000

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 122/07.12.20047 г.

 

70-80 г/дка

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

60.

ДЕРБИ СУПЕР

Дау АгроСайънсис

-Удостоверение за

150,2 г/кг

флорасулам+

300,5 г/кг

 

срещу широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели  при:

 

-

3

 

разрешаване № 540/18.10.2007 г.

аминопиралид-калий

2,5; 3,3 г/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата.

Забележка: високата доза се прилага при преобладаващо заплевеляване с паламида.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

ДИКАМИН Д

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Имаспро

-Краен срок за предлагане

ам.сол

120 мл/дка

 

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 201/06.10.2004 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

62.

ДИКАМИН® Д

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Агрия АД

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

ам.сол

 

150 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

63.

ДИКОПУР ДП

НюФарм

-Краен срок за предлагане

560 г/л 2,4 дихлорпроп

/2,4 ДП/

 

 

срещу широколистни в т. ч. някои слабочувстви телни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

800

-

2

 

на пазара - 13.12.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 13.12.2009 г.

 

400 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

64.

ДИКОПУР М

400 г/л МЦПА

 

срещу широколистни плевели при:

700

-

2

 

НюФарм

-Краен срок за

 

150 мл/дка

грах - внася се във фаза 3-5 трилистник на културата

 

 

 

 

предлагане на пазара - 05.09.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 05.09.2009 г.

 

250 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

ДИКОПУР МП КОМБИ

Ню Фарм

400 г/л мекопроп+

100 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни в т. ч. някои слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

800 375

 

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

300-400 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

66.

ДИКОПУР Ф

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

 

3

 

Ню Фарм

-Удостоверение за

ам.сол

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 202/06.10.2004 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

67.

ДИКОПУР® Ф

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

 

3

 

Агрия АД

-Краен срок за предлагане на пазара - 05.09.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 05.09.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 407/23.11.2006 г.

ам.сол

150 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

68.

ДИКОТЕКС 400

400 г/л МЦПА

 

срещу широколистни плевели при:

700

 

2

 

Истрохем

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 26/29.04.2003 г.

 

250 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

ДИОВИД 60 СЛ

600 г/л

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Юнайтед Фосфоръс

-Удостоверение за

2,4 Д ам.сол

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 170/10.03.2004 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница - във фаза братене на културата

 

 

 

70.

ДИФЕНДЪР СЛ

Агрия АД

-Краен срок за

360 г/л 2,4 Д+

120 г/л дикамба

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

1276

-

3

 

предлагане на пазара - 05.09.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 05.09.2009 г.

 

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

71.

ДИФЕНДЪР СЛ

Ню Фарм

-Удостоверение за

360 г/л 2,4 Д+

120 г/л дикамба

 

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

1276

-

3

 

разрешаване №

277/06.07.2005 г.

 

80-100 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

 

 

 

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

72.

ДМ МЕТЕОР

Техномил

-Краен срок за предлагане

600 г/кг метсулфурон

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

5000

-

3

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 365/17.01.2006 г.

 

1,2-1,5 г/дка

пшеница - внася се от 3 лист до края на братене на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

ДМА 6

Дау Агросайънсис

684 г/л

2,4 Д ам.сол

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

375

-

3

 

-Краен срок за предлагане

 

110 мл/дка

пшеница - във фаза братене на културата

 

 

 

 

на пазара - 23.04.2008 г.

 

 

срещу широколистни плевели при:

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните

 

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

количества - 23.04.2009 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

74.

ДОМИНАТОР

360 СЛ

360 г/л глифозат

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

Дау Агросайънсис

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя

 

 

 

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 214/20.10.2004 г.

 

1200 мл/дка

ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

75.

ДОМИНАТОР УЛТРА

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

5600

30

3

 

Дау Агросайънсис

-Удостоверение за разрешаване № 356/20.04.2006 г.

 

300 мл/дка с 20-30 л/дка раб. р-р

лозя - внася се по време на вегетация с насочено пръскане

 

 

 

76.

ДУАЛ ГОЛД

960 ЕК

960 г/л

s-метолахлор

 

срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели при:

2080

-

3

 

Синджента

-Удостоверение за

 

120 мл/дка

домати и пипер - разсадни и безраз-садни, моркови, лук I, II, III год.

 

 

 

 

разрешаване № 189/13.01.2005 г.

 

 

150 мл/дка

царевица, слънчоглед, соя, захарно цвекло, тютюн, памук, картофи, фасул, люцерна - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди разсаждане на културите

Забележка: при лук I-ва год. да се прилага само на средно тежки и тежки почви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

ДУПЛОЗАН КВ КОМБИ

Ню Фарм

360 г/л

мекопроп-П +

/ПЦПП-П/

 

 

 

срещу широколистни в т.ч. някои слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

1050

375

 

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

160 г/л 2,4 Д

250 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

78.

ЕКИП СК

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за

22,5 г/л

форамсулфурон+

22,5 г/л антидот

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели в т.ч. балур от семе и коренища при:

>5000

-

3

 

разрешаване № 39/05.01.2003 г.

 

200-250 мл

царевица - внася се във фаза 2-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели и 15-25 см височина на балура

 

 

 

79.

ЕКЛИПС 700 ВДГ

Мактешим Аган

700 г/кг метрибузин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

2000

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 341/13.03.2006 г.

 

70 г/дка

домати - внася се преди разсаждане;

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

80.

ЕКОПАРТ 2 СК

Нихон Нояку

20 г/л

пирафлуфен-

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>5000

60

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 218/25.10.2004 г.

етил

45-60 мл/дка

пшеница - внася се след 3 лист на културата и 2-4 лист на плевелите

 

 

 

81.

ЕКСПРЕС 50 СГ

500 г/кг

 

срещу широколистни плевели при:

5000

30

3

 

ДюПонт ИО

-Удостоверение за разрешаване № 567/14.10.2008 г.

трибенурон

4 г/дка

с 20-30 л/дка раб. р-р

слънчоглед - хибриди на Пионер (устойчиви на Експрес 50 СГ) - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.

ЕКСПРЕС 75 ДФ

500 г/кг

 

срещу широколистни плевели при:

5000

30

3

 

ДюПонт ИО

-Краен срок за предлагане на пазара - 08.10.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 08.10.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 509/15.06.2007 г.

трибенурон

2 г/дка

или

(1+1 г/дка)

слънчоглед хибрид PR 64E83 - “Пионер” (устойчив на Експрес 75 ДФ) - внася се еднократно във фаза 2-4 или 6-8 лист на културата; или

двукратно (1+1 г/дка) като: 1-во третиране във фаза 2-4 лист на културата; 2-ро във фаза 6-8 лист на културата

 

 

 

83.

ЕЛУРОН 50 ВП

Ефтимиадис

500 г/кг линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 268/13.01.2005 г.

 

300 г/дка

соя - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

84.

ЕСКОРТ ЕК

БАСФ Агро Б.В.

12,5 г/л имазамокс+

 

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

3535

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на

250 г/л пендиметалин

300 мл/дка

фасул - внася се във фаза 1 чифт същински листа (трилистници) на културата

 

 

 

 

разрешението № 82/23.03.2003 г.

 

400 мл/дка

царевица (IR - хибриди - устойчиви на имидазолинони) - внася се във фаза 2-3 лист на културата.

Забележка: да се спазват указанията на  производителя за следващите в сеитбооборота култури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.

ЕСТЕР Х

480 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Хекташ

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

естер

125-160 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

86.

ЕФАЗАТ 36 СЛ

Ефтимиадис

360 г/л глифозат

а.в. Монсанто

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 272/20.01.2005 г.

 

400-1200 мл/дка

лозя - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

87.

ЕФЛУРИН 24 ЕК

Ефтимиадис

240 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

 

300-400 мл/дка

слънчоглед - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

88.

ЕФЛУРИН 48 ЕК

Ефтимиадис

480 г/л трифлуралин

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 171/10.03.2004 г.

 

150-200 мл/дка

фасул - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.

ЗЕНКОР 70 ВГ

Байер Кропсайанс

700 г/кг метрибузин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

2000

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

50 г/дка

 

домати (безразсадни) - внася се във фаза 1 цветна китка на културата

 

 

 

 

разрешението № 264/11.01.2005 г.

 

60-70 г/дка

 

домати (разсадни) - внася се във фаза 1 цветна китка на културата;

картофи - внася се при височина 5-10 см на културата

 

 

 

 

 

 

70 г/дка

домати (разсадни) - преди разсаждане

 

 

 

 

 

 

70-80 г/дка

 

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

100 г/дка

люцерна (стара) - внася се преди вегетацията на културата

 

 

 

90.

ЗИНО 70 ВП

Имаспро

700 г/кг метрибузин

 

срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. пълзящ щир при:

2000

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване №

(а.в. на ф.”Форвард”)

50 г/дка

царевица - внася се чрез насочено пръскане и ниско налягане

 

 

 

 

248/17.03.2006 г.

-Краен срок за предлагане

 

60-80 г/дка

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

 

на пазара - 31.01.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.01.2010 г.

 

100 г/дка

люцерна (стара) - внася се преди веге-тацията на културата (10 март-20 април)

Заб.: при по-късно внасяне се наблюдава фитотоксичност, която се преодолява

 

 

 

91.

ИГЪЛ 75 ДФ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

750 г/кг хлорсулфурон

 

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

5545

60

3

 

продължаване на разрешението №

 

1-1,5 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след фаза 3 лист на културите

 

 

 

 

535/20.10.2008 г.

 

2-2,5 г/дка

пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата.

Заб.: да се прилага на площи за моно-културно отглеждане на пшеница и ечемик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.

ИЗОПРОТУСАН 500 СК

500 г/л изопротурон

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни  плевели при:

1826

45

3

 

Дау Агросайънсис

-Краен срок за предлагане

 

350 мл/дка

 

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културите

 

 

 

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 213/20.10.2004 г.

 

400-500 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

93.

ИЗОР 500 СК

Ариста Лайфсайънс

500 г/л изопротурон

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

3600

45

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

350 мл/дка

 

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културите

 

 

 

 

разрешението № 349/01.12.2005 г.

 

400-500 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

94.

ИЗОФЛО 500 СК Юнайтед Фосфоръс

500 г/л изопротурон

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни  плевели при:

1826

45

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

 

350 мл/дка

 

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културите

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 221/25.10.2004 г.

 

400-500 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

95.

ИМПЕРИЯ 4 СК

НюФарм САС

40 г/л никосулфурон

 

 

срещу едногодишни житни, балур от коре-нища и някои широколистни плевели при:

5000

 

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 561/09.09.2008 г.

 

125 мл/дка

царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.

КАЛАМ+ДЕШ

125 г/кг

 

срещу широколистни плевели при:

5000

 

 

 

БАСФ

 

тритосулфурон+ 600 г/кг дикамба

+аджувант

ДЕШ ХЦ

20 г+100 мл/дка

30 г+100 мл/дка

40 г+100 мл/дка

царевица - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите. Дозата се избира според фазата на развитие на плевелите, като най-високата се препъръчва в по-напреднали фази и преобладаващо заплевеляване от разстлан щир и черно куче грозде

1700

 

 

97.

КАЛИН ФЛО

Ариста Лайфсайънс

425 г/л линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Удостоверение за

 

150-200 мл/дка

моркови, кориандър

 

 

 

 

продължаване на

 

200-250 мл/дка

картофи

 

 

 

 

разрешението № 347/01.12.2005 г.

 

250-300 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

98.

КАЛИСТО 480 СК

Синджента

480 г/л мезотрион

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

4000

60

2

 

-Удостоверение за разрешаване № 41/10.04.2003 г.

 

 

 

 

20 мл/дка

царевица - внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите

Забележка: прилага се с Атплюс в кон-центрация 0,5 %

 

 

 

 

АТПЛЮС

прилепител

30-40 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

99.

КАЛИФОРТ

48 ЕК

480 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

10000

 

1

 

Ариста Лайфсайънс

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 350/01.12.2005 г.

 

150-200 мл/дка

слънчоглед - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.

КАМБИО СЛ

320 г/л

 

срещу широколистни плевели при:

1700

-

3

 

БАСФ

-Удостоверение за

бентазон+

90 г/л дикамба

125 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

разрешаване № 240/25.02.2005 г.

 

200 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата и плевелите

 

 

 

101.

КАСОРОН Г

Кемтура

67,5 г/кг дихлобенил

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

3160

 

3

 

-Краен срок за предлагане

 

3 кг/дка

лавандула (над 3 години)

 

 

 

 

на пазара - 18.03.2009 г.

 

6-8 кг/дка

малини, рози

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 18.03.2010 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 172/10.03.2004 г.

 

8-10 кг/дка

касис, овощни градини, лозя

- внася се рано напролет, извън вегета-ционния период на културите

 

 

 

102.

КЛИК 50 СК

Оксон

500 г/л тербутилазин

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

2000

-

2

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за разрешаване № 362/18.05.2006 г.

 

200-250 мл/дка

царевица - след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

103.

КОБРА 33 ЕК

Имаспро

330 г/л пендиметалин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1250

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 400/28.08.2006 г.

 

400 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

КОБРА® 33 ЕК

Агрия

330 г/л пендиметалин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1250

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 301/12.10.2005 г.

 

400 мл/дка

тютюн (ориенталски и едролистен) - внася се преди разсаждане на културата

 

 

 

105.

КОРДУС 75 ВГ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за разрешаване №

500 г/кг никосулфурон+ 250 г/кг римсулфурон

 

срещу едногодишни и многогодишни житни плевели вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (абутилон, обикновен щир и синап) при:

>5000

30

3

 

565/14.10.2008 г.

 

4 г/дка+0,1% Тренд (с 20-30 л/дка раб. р-р)

царевица - внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.

 

 

 

106.

КОРИДА 75 ВДГ

Имаспро

-Удостоверение за

750 г/кг трибенурон

 

 

срещу едногодишни широколистни в     т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели при:

>5000

30

3

 

разрешаване № 11/23.11.2003 г.

 

1,5 г/дка

пшеница - внася се след фаза 3 лист на културата и 2-4 лист на плевелите

 

 

 

107.

КОСМИК

Ариста Лайфсайънс

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Удостоверение за

 

400-1200 мл/дка

лозя и овощни градини

 

 

 

 

разрешаване № 323/09.01.2006 г.

 

1200 мл/дка

ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

108.

КОТОЛИНТ 500 СК Ню Фарм

500 г/л флуометурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>5000

-

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

400 мл/дка

памук - след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109.

КОТОНЕКС 50 ВП Мактешим Аган

500 г/кг флуометурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>5000

-

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 104/21.01.2004 г.

 

400 мл/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

110.

КОТОНЕКС 50 СК Мактешим Аган

500 г/л флуометурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>5000

 

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 354/06.01.2006 г.

 

400 мл/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

111.

КОТРАЛИН ЕК

Ефтимиадис

23 % алахлор+

12 % прометрин

 

 

срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

930

5233

 

1

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 283/26.01.2005 г.

 

800-1000 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

112.

КУГАР

Байер Кропсайанс

-Краен срок за предлагане.

100 г/л дифлуфеникан+

500 г/л

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевeли при:

>2000

45

3

 

на пазара - 23.04.2008 г

изопротурон

150 мл/дка

пшеница и ечемик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди вкл. лепка и едногодишни житни плевели при:

 

 

 

 

 

 

200 мл/дка

 

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване или след фаза 3 лист на културите

 

 

 

113.

ЛАРЕН 20 СГ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

200 г/кг метсулфурон-метил

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели вкл. лепка при:

>5000

-

3

 

разрешаване № 570/14.10.2008 г.

 

3 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културата и ранни фази на плевелите

 

 

 

114.

ЛАРЕН 60 ВГ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

600 г/кг метсулфурон-метил

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели вкл. лепка при:

>5000

-

3

 

разрешаване № 528/12.07.2007 г.

 

1 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културата до 2-ри стъблен възел

 

 

 

115.

ЛАРЕН 60 ВП

ДюПонт ИО

-Краен срок за предлагане

600 г/кг метсулфурон

 

срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

>5000

-

3

 

на пазара - 10.06.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 10.06.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 119/07.12.2004 г.

 

1 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до края на братене на културите и ранни фази на плевелите

 

 

 

116.

ЛАРЕН ДУО 20 ВГ

(Ларен 20 ВГ+

Старане 250 ЕК)

200 г/кг метсулфурон+

250 г/л

 

Срещу едногодишни широколистни в т.ч.устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели, вкл. лепка при:

>2000

-

3

 

ДюПонт ИО

-Краен срок за предлагане на пазара - 08.10.2008 г.

флуроксипир

3 г/дка+

30 мл/дка

пшеница и ечемик - внанасят се след фаза 3 лист на културата и ранни фази на плевелите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 08.10.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 535/04.09.2007 г.

 

 

 

 

 

 

117.

ЛАРЕН ДУ 60 ВГ

(Ларен 60 ВГ+

Старане 250 ЕК)

600 г/кг метсулфурон+

250 г/л

 

Срещу едногодишни широколистни в т.ч.устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели, вкл. лепка при:

>2000

-

3

 

ДюПонт ИО

-Краен срок за предлагане на пазара - 08.10.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 08.10.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 355/20.04.2006 г.

флуроксипир

1 г/дка+

30 мл/дка

пшеница и ечемик - внанасят се след фаза 3 лист до 2-ри стъблен възел на културата

 

 

 

118

ЛАУДИС ОД

Байер Кропсайанс

44 г/л

темботрион+

22 г/л

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели вкл. балур от семе и коренища при:

>5000

140

3

 

 

изоксадифен-етил (антидот)

200 мл/дка

царевица - внася се във фаза 2-8 лист на културата и до 6-ти лист на плевелите и височина на балура 15-25 см

 

 

 

119.

ЛЕОПАРД 5 ЕК

50 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

1210

60

3

 

Мактешим Аган

-Удостоверение за

квизалафоп-П- етил

150 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, соя, домати, картофи

 

 

 

 

продължаване на разрешението №

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

254/07.01.2005 г.

 

200 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, домати, картофи, соя - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.

ЛИБЕРО 50 СК

Стоктон Кемикъл

500 г/л линурон

 

срещу едногодишни  широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 168/06.01.2005 г.

 

300 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

121.

ЛИНТУР 70 ВГ

Синджента

-Удостоверение за

4,1 % триасулфурон+

65,9 % дикамба

 

срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

>2000

-

3

 

продължаване на разрешението № 20/10.04.2003 г.

 

15 г/дка

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите

 

 

 

122.

ЛИНУРЕКС 45 СК

Мактешим Аган

450 г/л линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Удостоверение за

 

200 мл/дка

кориандър

 

 

 

 

разрешаване № 142/22.12.2004 г.

 

300 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

123.

ЛИНУРЕКС 50 ВП Мактешим Аган

500 г/кг линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Удостоверение за продължаване на

 

150 г/дка

лук - внася се във фаза 2-3 лист на културата

 

 

 

 

разрешението № 353/20.12.2005 г.

 

150-200 г/дка

моркови - внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно от 1 същински лист  до 2 месеца преди прибиране на културата

 

 

 

 

 

 

200 г/дка

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

300 г/дка

соя, слънчоглед, фасул - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.

ЛИНУРЕКС 50 СК

Мактешим Аган

500 г/л линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Удостоверение за

 

150-200 мл/дка

кориандър

 

 

 

 

продължаване на

 

200-250 мл/дка

картофи

 

 

 

 

разрешението № 174/10.03.2004 г.

 

250-300 мл/дка

слънчоглед, соя - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

125.

ЛИНУРОН 45 СК

НоваФито

450 г/л линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

90

2

 

-Удостоверение за

 

200 мл/дка

кориандър

 

 

 

 

разрешаване № 161/06.01.2005 г.

 

250-300 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

126.

ЛОГОС 4 СК

Форвард

-Удостоверение за

40 г/л никосулфурон

 

 

срещу едногодишни житни, балур от коренища и някои широколистни плевели при:

5000

 

3

 

разрешаване № 15/23.01.2003 г.

 

125 мл/дка

царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата

 

 

 

127.

ЛОНТРЕЛ 300 ЕК Дау Агросайънсис

-Удостоверение за

300 г/л клопиралид

 

 

срещу широколистни плевели (пала-мида, лайка, лепка, млечок, подрумче и др.) при:

4300

 

3

 

продължаване на

 

30-40 мл/дка

ягоди  - внася се след беритба на плодовете

 

 

 

 

разрешението № 245/05.01.2005 г.

 

30-50 мл/дка

 

цвекло, лен - внася се през вегетацията на културите (фаза “елхичка” на лена) и ранни фази на плевелите

 

 

 

 

 

 

40-50 мл/дка

пшеница - във фаза братене на културата;

лук (за глави) - внася се във фаза “камшиче” на културата

 

 

 

128.

ЛОТУС Д

НюФарм

-Удостоверение за

50 г/л цинидон-етил+

420 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

>200

-

3

 

продължаване на разрешението № 175/10.03.2004 г.

 

75-100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.

ЛУВАРАМ

500 г/л

 

срещу широколистни плевели при:

500

 

3

 

Уфахимпром

-Краен срок за предлагане

2,4 Д ам.сол

150 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

200-250 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

130.

ЛУМАКС 538 СК

Синджента

375 г/л

s-метолахлор+

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

>2000

-

2

 

-Удостоверение за разрешаване № 225/01.02.2005 г.

125 г/л тербутилазин+

337,5 г/л

300 мл/дка

царевица - внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите

 (2-3 лист), или

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

мезотрион

300-400 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

131.

МАЙСТЕР ОД

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за

30 г/л форам-сулфурон+

1 г/л

 

срещу едногодишни житни и широколист-ни плевели, вкл. балур от семе и коренища при:

>5000

-

3

 

разрешаване № 351/22.03.2006 г.

 

йодосулфурон+ 30 г/л

изоксадифен-етил

120; 150 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едно-годишните плевели и 15-25 см височина на балура

Заб.: по-високата доза се използва при преобладаващо заплевеляване с балур

 

 

 

132.

МАТОН 600 ЕК

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

 

3

 

НюФарм

-Удостоверение за

естер

110 мл/дка

 

царевица  - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 228/15.11.2004 г.

 

120-150 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133.

МЕРЛИН 750 ВГ

Байер Кропсайанс

750 г/кг изоксафлутол

 

срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:

5000

-

2

 

-Удостоверение за

 

3,5 г/дка

картофи

 

 

 

 

разрешаване № 176/10.01.2005 г.

 

5-6 г/дка

лавандула, рози, салвия, резене, лен, нахут

 

 

 

 

 

 

6 г/дка

памук

 

 

 

 

 

 

12,5 г/дка

царевица - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите или рано на пролет преди вегетацията на лавандула, рози и салвия

 

 

 

134.

МЕРЛИН ДУО

Байер Кропсайанс

37,5 г/л изоксафлутол+

 

Срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

>1170

>2002

-

2

 

-Удостоверение за разрешаване №

375 г/л тербутилазин

170 мл/дка

царевица - внася се след поникване до 3 лист на клутурата

 

 

 

 

400/20.02.2007 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

200 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

135.

МЕТРИПАЗ 70 ВП

Ралис

700 г/кг метрибузин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

2000

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 14.10.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 14.10.2009 г.

 

70-80 г/дка

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

136.

МЕТСУЛ СУПЕР 60 ВГ

СР Пестицидни

600 г/кг метсулфурон-метил

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

>5000

30

3

 

заводи Янгсу Шанянг

 

1 г/дка

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 5/23.01.2003 г.

 

 

до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите

 

 

 

137.

МЕТСУРАМ

Ротам Агрокемикъл

-Краен срок за предлагане

200  г/кг метсулфурон-метил

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели при:

>5000

30

3

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 354/11.04.2006 г.

 

3 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до края на братене на културите

 

 

 

138.

МИСТРАЛ 4 СК

Синджента

40 г/л никосулфурон

 

 

срещу едногодишни житни, балур от коре-нища и някои широколистни плевели при:

>5000

 

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 364/13.01.2006 г.

 

120-130 мл/дка

царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата

 

 

 

139.

МОДАОН 4 Ф

Фейнхими Швебда

480 г/л бифенокс

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>5000

 

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 176/10.03.2004 г.

 

150 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

140.

МОСТАМИН

600 г/л

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

720 СЛ

Хокли

2,4 Д ам.сол

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 312/11.05.2005 г.

 

160 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

141.

МОСТИНЗАТ

36 СЛ

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

>2500

30

3

 

Хокли

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 313/11.05.2005 г.

 

400 мл/дка

овощни градини, лозя - внася се при 20-30 см височина на плевелите

 

 

 

142.

МОСТИНЛИН

33 ЕК

330 г/л пендиметалин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

3200

30

3

 

Хокли

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 314/11.05.2005 г.

 

400 мл/дка

царевица, слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите.

 

 

 

143.

МУСТАНГ

306,25 СК

Дау Агросайънсис

6,25 г/л флорасулам+

300 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

1593

65

3

 

-Удостоверение за

естер

40 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разрешаване № 156/05.01.2005 г.

 

или 60 мл/дка

културата. При наличие на паламида се използва високата доза (60 мл/дка)

 

 

 

 

 

 

60-80 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

144.

НАПРОГАРД 45 Ф

Ариста Лайфсайънс

450 г/л напропамид

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 336/08.02.2006 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 07.05.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 07.05.2010 г.

 

400 мл/дка

тютюн (ориенталски и едролистен) - внася се преди разсаждането

 

 

 

145.

НАСА 360 СЛ Имаспро

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 32/30.06.2003 г.

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - внася сe във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

146.

НЕМАСОЛ 510

Таминко

-Удостоверение за разрешаване № 363/08.06.2006 г.

510 г/л метам содиум

80-100 л/дка

галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена - за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен

896

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

147.

НИРВАНА

БАСФ Агро Б.В.

16,7 г/л имазамокс+

 

срещу едногодишни житни и широ-колистни плевели при:

>5000

30

3

 

 

250 г/л пендиметалин

300 мл/дка

слънчоглед (имитолерантен хибрид “Рими” на ф. “Лимагрейн”) - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

300-400 мл/дка

слънчоглед (имитолерантни хибриди) - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, като високата доза се използва при прерастнали плевели и силно заплевеля-ване от паламида

 

 

 

148.

НИТРАМИН

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Нитрокемия

ам.сол

120 мл/дка

царевица - във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 253/07.01.2005 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

149.

НИТРОГАРД

840 ЕК

840 г/л ацетохлор

 

срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

Мактешим Аган

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 410/10.01.2007 г.

 

200-300мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.

НИТРОГАРД

880 ЕК

880 г/л ацетохлор+

 

срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

Мактешим Аган

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 408/10.01.2007 г.

антидот

200-300мл/дка

царевица - след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

151.

НОМИНЕ 400 СК+ БИОПАУЪР

408 г/л биспирибак-

 

срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

>5000

-

3

 

Кумиай кемикъл

-Удостоверение за разрешаване № 392/02.02.2007 г.

содиум

+аджувант

5 мл/дка+

100 мл/дка

ориз - внасят се във фаза 4-6 лист на културата и 4-5 лист на житните плевели при източена вода

 

 

 

152.

ОПТИКА

НюФарм

-Удостоверение за

600 г/л

мекопроп-П

 

срещу някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди широко-листни плевели при:

948

-

2

 

продължаване на разрешението № 234/01.12.2004 г.

 

200 мл/дка

пшеница - във фаза братене на културата

 

 

 

153.

ОПТИКА ДУО

НюФарм

-Краен срок за предлагане

300 г/л

дихлорпроп-П+

300 г/л МЦПА

 

срещу широколистни в т. ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди  плевели при:

1032

-

2

 

на пазара - 10.06.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 10.06.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 225/15.11.2004 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154.

ОПТИКА КОМБИ

НюФарм

-Удостоверение за

300 г/л

мекопроп-П+

300 г/л МЦПА

 

 

 

срещу широколистни в т. ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди  плевели при:

1283

-

2

 

продължаване на разрешението № 226/15.11.2004 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

155.

ОПТИКА ТРИО

НюФарм

-Удостоверение за

130 г/л

мекопроп-П+

310 г/л

 

 

 

срещу широколистни в т. ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди  плевели при:

1083

-

2

 

продължаване на разрешението № 227/15.11.2004 г.

дихлорпроп-П+

160 г/л МЦПА

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

156.

ОРДРАМ 6 Е

720 г/л молинат

 

срещу едногодишни житни плевели при:

370

30

3

 

Синджента

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 21/10.04.2003 г.

 

600 мл/дка

ориз - внася се преди сеитба с инкор-пориране на сухо, след което се залива с 10 см вода за 5-6 дни, или във фаза 2-3 лист на плевелите

 

 

 

157.

ПАНИДА 33 ЕК

Ралис

330 г/л пендиметалин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1050

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 394/19.04.2006 г.

 

400 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158.

ПАНТЕРА 40 ЕК

40 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

1140

60

3

 

Кемтура

-Удостоверение за

квизалофоп-П- тефурил

150 мл/дка

слънчоглед, соя, захарно цвекло, домати

 

 

 

 

разрешаване № 64/10.07.2003 г.

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч.балур от коренища при:

 

 

 

 

 

 

175 мл/дка

слънчоглед, домати, тютюн (ориен-талски и едролистен)

 

 

 

 

 

 

250 мл/дка

соя, захарно цвекло

-внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

159.

ПАСИФИК СЛ

360 г/л 2,4 Д+

 

срещу широколистни плевели при:

1276

-

3

 

Агрия АД

-Удостоверение за разрешаване № 36/05.01.2003 г.

120 г/л дикамба

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

160.

ПАСИФИКА ВГ+

БИОПАУЪР

Байер Кропсайанс

30 г/кг мезосул-фурон+10 г/кг йодосулфурон+

 

Срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели  при:

>2000

-

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 578/02.12.2008 г.

90 г/кг антидот (мефемпир- диетил)

35 г/дка+

70 мл/дка Биопауър

пшеница - внася се във фаза 3 лист до средата на братене на житните плевели и от 2-3 до 6 лист на широколистните плевели.

 

 

 

161.

ПЕЛИКАН 50 СК

Хеминова

500 г/л дифлуфеникан

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>2000

-

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 517/12.07.2007 г.

 

25 мл/дка

слънчоглед, фасул - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

162.

ПЕНДИГАН 33 ЕК

Мактешим Аган

330 г/л пендиметалин

 

срещу едногодишни житни и някои  широколистни плевели при:

1050

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 342/13.03.2006 г.

 

400 мл/дка

царевица, слънчоглед, тютюн - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

ПИК 75 ВГ

Синджента

750 г/кг просулфурон 

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

 

-

60

1

 

-Удостоверение за разрешаване №

554/18.06.2008 г.

 

1,5 г/дка

+0,2 % Атплюс

царевица, внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на плевелите с 20 л/дка работен разтвор

 

за

фураж

 

164.

ПИРАМИН ДФ

БАСФ

650 г/кг хлоридазон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

3830

-

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 524/05.03.2008 г.

 

400 г/дка

цвекло - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

165.

ПИРАНЯ 75 ВДГ

Агролекс

-Краен срок за предлагане

750 г/кг трибенурон

 

 

 

срещу едногодишни широколистни в     т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели при:

>5000

30

3

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 20/23.01.2003 г.

 

1,5 г/дка

пшеница - внася се след фаза 3 лист на културата и 2-4 лист на плевелите

 

 

 

166.

ПЛЕДЖ 50 ВП

Сумитомо Кемикъл

500 г/кг флумиоксазин

 

срещу широколистни и някои житни плевели при:

5000

 

 

 

Агро Юръп

-Удостоверение за разрешаване № 543/18.10.2007 г.

 

8 г/дка

слънчоглед 

царевица

- внася се след сеитба, преди поникване на културите, или вегетационно при слънчоглед във фаза 2-4 лист на културата

 

 

 

167.

ПРЕМЕРЛИН

600 ЕК

600 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

60

1

 

Дефенса

 

300-400 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

 

350-400 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 41/14.07.2003 г.

 

 

 

 

 

 

168.

ПРОМЕТРЕКС

500 г/л

 

с/у едногод. широколистни плевели при:

5233

-

2

 

50 СК

прометрин

200 мл/дка

моркови

 

 

 

 

Мактешим Аган

 

250-300 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 279/24.01.2005 г.

 

300 мл/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

169.

ПРОМЕТРИН

50 СК

500 г/л прометрин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

5233

-

2

 

Оксон

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 40/14.07.2003 г.

 

300 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

170.

ПРОМЕТРИН КНЕ 50 ВП

500 г/кг прометрин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

5233

-

2

 

Ефтимиадис

 

250 г/дка

слънчоглед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 276/20.01.2005 г.

 

300 г/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

171.

ПРОНИТ 720 ЕК Ариста Агросайънсис

720 г/л пропизохлор

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

3425

-

3

 

-Удостоверение за

 

180-220 мл/дка

захарно цвекло

 

 

 

 

разрешаване №

 

200 мл/дка

тикви

 

 

 

 

383/28.11.2006 г.

 

200-250 мл/дка

грах, фасул, лук (II, III год)

 

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

 

200-300 мл/дка

слънчоглед, соя, картофи, фъстъци, памук

 

 

 

 

-Краен срок за употребата

 

250 мл/дка

домати, тютюн

 

 

 

 

на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

250-350 мл/дка

царевица

- внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди разсаждане на културите

 

 

 

172.

ПРОПАНИЛ 360 ЕК

360 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

2500

30

3

 

Профикол ел Кармен

-Краен срок за предлагане на пазара - 30.03.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 30.03.2010 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 42/14.07.2003 г.

пропанил

1500-1800 мл/дка

ориз - внася се във фаза 1-3 лист на плевелите при източена вода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173.

ПРОПОНИТ 720 ЕК Имаспро

720 г/л пропизохлор

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

3425

-

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за разрешаване № 126/08.12.2004 г.

 

200-300 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

174.

ПРОТУГАН 50 СК Мактешим Аган

500 г/л изопротурон

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1826

45

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

350 мл/дка

 

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културите, или

 

 

 

 

разрешението № 224/09.11.2004 г.

 

400-500 мл/дка

пшеница и ечемик - внесен след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

175.

ПРОФЕШЪНАЛ

Агролекс

-Краен срок за предлагане

280 г/л бромоксинил октаноат+

 

срещу широколистни в т. ч. слабочувс-твителни на хормоноподобните херби-циди  плевели при:

633

-

2

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 302/12.10.2005 г.

280 г/л МЦПА

120 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

176.

ПУЛСАР 40

БАСФ Агро Б.В.

40 г/л

имазамокс

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

5000

90

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 210/25.01.2005 г.

 

 

(ДЕШ ХЦ аджувант)

50 мл/дка+

100 мл/дка ДЕШ

люцерна стара (с/у овчарска торбичка и други шрокол. плевели) в доза 50 мл/дка+ 100 мл/дка ДЕШ, внесен рано на пролет в начало на вегетацията на културата

 

 

 

 

 

 

120 мл/дка

слънчоглед (имитолерантен хибрид) - внася се във фаза 2-4 лист на културата;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

люцерна млада - внася се един месец след засяване

 

 

 

 

 

 

120 мл/дка+

50 мл/дка ДЕШ

слънчоглед - имитолерантен хибрид (вкл. с/у балур от коренища и паламида) - внесени във фаза 2-4 лист на културата

 

 

 

 

 

 

120 мл/дка+

230 мл/дка Стомп нов

330 ЕК

слънчоглед (имитолерантен хибрид - Рими) - срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка,  внесени при формиране на 2-3 двойка листа на културата

 

 

 

177.

ПУМА СУПЕР

7,5 ЕВ

69 г/л феноксапроп-П-

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

3040

60

1

 

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за разрешаване № 173/10.01.2005 г.

етил+антидот

100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)

 

 

 

178.

ПУМА СУПЕР

100 ЕК

100 г/л феноксапроп-П-

 

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

3040

60

1

 

Байер Кропсайанс

-Краен срок за предлагане на пазара - 05.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 05.03.2009 г.

етил+антидот

70 мл/дка

пшеница - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)

 

 

 

179.

РАУНДЪП

Монсанто

360 г/л глифозат+

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на

180 г/л сърфактант

75 мл/дка

люцерна (срещу кускута) -1-3 дни след прибиране на заразения откос

 

 

 

 

разрешението № 240/20.12.2004 г.

 

150-200 мл/дка

домати (безразсадни) - преди поникване на културата при поникнали плевели

 

 

 

 

 

 

200 мл/дка

памук, тютюн, фъстъци - преди сеитба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(разсаждане) на културите при поникнали плевели (5-10 см височина на плевелите). Прилага се с 15-20 л/дка работен разтвор

 

 

 

 

 

 

200-300 мл/дка

соя, цвекло и други окопни култури - по метода “намазване” с 50 % разтвор

 

 

 

 

 

 

 

ориз - срещу оризовия тросък - внася се след жътвата

 

 

 

 

 

 

400 мл/дка

слънчоглед, соя, пшеница, ечемик - с/у плевели и като десикант - преджътвено при влажност на зърното под 30 %. Прилага се с 15-20 л/дка работен разтвор

 

 

 

 

 

 

400-1200  мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали - във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

500 мл/дка

топола, орех (над 3 години), смърч (над 2 години) - във фаза бутонизация на широ-колистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

1200 мл/дка

ж.п.линии - внася се във фаза бутони-зация на широколистните и изкласяване на житните плевели;

пасища (срещу орлова папрат) - внася се при пълно развитие на папратта

 

 

 

180.

РАУНДЪП БИОСИЛА

360 г/л глифозат+

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

5600

-

3

 

Монсанто

-Краен срок за предлагане

160 г/л сърфактанти

150-200 мл/дка

лозя и овощни градини - внася се при височина на плевелите 10-15 см

 

 

 

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

 

 

 

 

употребата на наличните

 

300 мл/дка

пшеница и ечемик - срещу плевели и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за

 

 

като десикант - внася се преджътвено, при влажност на зърното под 30 %

 

 

 

 

разрешаване № 140/20.12.2004 г.

 

300-400 мл/дка

лозя и овощни градини - внася се при височина на плевелите 20-30 см;

 

 

 

 

 

 

300-500 мл/дка

свободни площи (стърнища) - внася се при височина на плевелите 20-30 см.

Забележка: прилага се с 15-20 л/дка работен разтвор

 

 

 

181.

РАУСАН

Рау Ханделс

(формулатор Олтихим)

100 г/л дикамба+ 325 г/л 2,4 Д естер

 

срещу широколистни в т. ч. слабочувстви-телните на хормоноподобни хербициди плевели при:

>1000

-

2

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

 

80 млдка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 358/26.04.2006 г.

 

100 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

182.

РАФТ 400 СК

Байер Кропсайанс

400 г/л оксидиаржил

 

срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:

>5000

 

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 7/23.01.2003 г.

 

80-100 мл/дка

слънчоглед, картофи - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите

 

 

 

183.

РАФТ 800 ВГ

Байер Кропсайанс

800 г/кг оксидиаржил

 

срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:

>5000

 

3

 

-Краен срок за предлагане

 

20-25 г/дка

рози, лавандула, силибум - внася се

 

 

 

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните

 

 

преди вегетацията на розите и лавандулата и след сеитба, преди поникване на силибума.

 

 

 

 

количества - 23.04.2009 г.

 

 

25-40 г/дка

мента, невен - внася се след разсаждане или преди вегетацията на ментата и след сеитба, преди поникване на невена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-35 г/дка

лук (II год.) - внася се след засаждане, преди поникване, или вегетационно за  културата и до фаза 1 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

35 г/дка

слънчоглед, тютюн, картофи, леща, фъстъци, домати, пипер, моркови - внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно за  слънчогледа и до фаза 1 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

35-45 г/дка

ориз - след сеитба, преди поникване на културата, на сухо, преди заливане с вода

 

 

 

 

 

 

40-45 г/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културата.

 

 

 

184.

РЕГЛОН ФОРТЕ

Синджента

150 г/л дикват +

прилепител

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

408

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 558/25.06.2008 г.

 

300 мл/дка

лозя, овощни градини - внася се в активна вегетация на плевелите

 

 

 

185.

РЕЙСЪР 25 ЕК

Мактешим Аган

250 г/л флурохлоридон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на.

 

150 мл/дка

гладиоли - внася се след засаждане на луковиците

 

 

 

 

разрешението № 178/10.03.2004 г

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата

 

200 мл/дка

ечемик, копър, резене - внася се след сеитба, преди поникване на културите;

царевица в комбинация с Ерадикан 6 Е - 500 мл/дка - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

 

на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

200-300 мл/дка

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата.

Заб.: възможна е проява на фитотоксич-ност, която впоследствие се преодолява

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слънчоглед в комбинация с Трофи - 150 мл/дка - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

250 мл/дка

пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

300 мл/дка

слънчоглед, моркови - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

 

 

 

400 мл/дка

лозя, сливи, малини (плододаващи) - рано напролет, преди вегетацията

 

 

 

 

 

 

500-600 мл/дка

ябълки - внася се рано напролет, преди вегетацията.

 

 

 

186.

РИЛЕЙ 90 ЕК

Дау Агросайънсис

900 г/л ацетохлор

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението №

 

100 мл/дка

слънчоглед - в комбинация с Рейсър 25 ЕК - 150 мл/дка, внесени след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

246/05.01.2005 г.

 

150-180 мл/дка

захарно цвекло

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане

 

150-200 мл/дка

леща, памук

 

 

 

 

на пазара - 31.12.2010 г.

 

150-250 мл/дка

царевица

 

 

 

 

-Краен срок за употребата

 

180-220 мл/дка

слънчоглед, картофи, фасул, нахут

 

 

 

 

на наличните количества -

 

180-250 мл/дка

фъстъци

 

 

 

 

31.12.2011 г.

 

180-280 мл/дка

соя - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите

 

 

 

187.

РОДЕО ГЛИФО 36 СЛ

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

>2000

30

3

 

Хелафарм

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества -

 

1000 мл/дка

лозя - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 304/03.05.2004 г.

 

 

 

 

 

 

188.

РОНДЕЛ 48 ЕК

Неохим Инженеринг

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

>2000

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 29/29.05.2003 г.

 

600 мл/дка

лозя, овощни градини - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

189.

РОТЕР

Стоктон Кемикъл

-Удостоверение за

600 г/кг метсулфурон

 

срещу едногодишни широколистни в т. ч. устойчиви на хормоноподобните хербици-ди плевели при:

 

 

 

 

разрешаване № 327/09.01.2006 г.

 

1 г/дка

пшеница  - внася се след 3 лист до края на братене на културите. Заб.: в предложената доза продукта не контролира лепка

 

 

 

190.

САНАФЕН

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Дау Агросайънсис

-Удостоверение за

ам.сол

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 215/20.10.2004 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

191.

САНГЛИФО

Санкио Агро

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища)

 

 

 

 

разрешението № 517/20.10.2007 г.

 

1200 мл/дка

ж.п.линии - внася се в бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192.

САНСАК

Байер Кропсайанс

-Краен срок за предлагане

360 г/л

2,4 Д естер+

5 г/л метозулам

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

>2000

 

3

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

193.

САТУРН 500 ЕК

Кумиай

500 г/л тиобенкарб

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1700

 

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 179/10.03.2004 г.

 

1000 мл/дка

ориз, памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

194.

САФАРИ 50 ДФ

ДюПонт ИО

500  г/кг трифлусулфурон-

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

5000

 

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 30.06.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 30.06.2010 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 60/21.07.2003 г.

метил

3+3 г

захарно цвекло - двукратно в комбина-ция с Бетанекс - 200 мл/дка и прилепител Тренд - 0,1 %: I-во трет. след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-ри лист на плевелите; II-ро след 7-10 дни

 

 

 

195.

СЕКАТОР ВГ

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за

12,5 г/кг йодосулфурон+

50 г/кг

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

>5000

60

3

 

разрешаване № 174/10.01.2005 г.

амидосулфурон+ антидот

20-30 г/дка

пшеница и ечемик - след 3 лист до края на братене на културите, високата доза се прилага при прораснали плевели и прео-бладаващо заплевеляване от паламида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196.

СЕКАТОР ОД

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за

106 г/л амидо-сулфурон+

25 г/л

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели и паламида при:

>5000

60

3

 

разрешаване № 371/14.08.2006 г.

йодосулфурон

10 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

197.

СЕЛЕКТ 240 ЕК

240 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

1630

 

3

 

Ариста Лайфсайънс

-Удостоверение за продължаване на

клетодим

40 мл/дка

домати, зах. цвекло, слънчоглед, соя, картофи, фасул - във фаза 3-5 лист на пле-велите с прилепител Амиго - 80 мл/дка

 

 

 

 

разрешението № 352/01.12.2005 г.

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч.балур от коренища при:

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

80 мл/дка

домати, зах. цвекло, слънчоглед, соя, картофи, фасул - във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура) с прилепител Амиго - 160 мл/дка

 

 

 

198.

СЕЛЕКТ СУПЕР

120 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

1360

-

3

 

120 ЕК

клетодим+

80 мл/дка

слънчоглед, зах. цвекло, фасул, картофи

 

 

 

 

Ариста Лайфсайънс

-Удостоверение за

прилепител

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 348/01.12.2005 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

160 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, фасул, картофи - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

199.

СКОРПИО СУПЕР

7,5 ЕВ

69 г/л феноксапроп-П-

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

>5000

60

3

 

Имаспро

-Удостоверение за разрешаване № 19/23.01.2003 г.

ИМАСПРО 7,5 ЕВ

етил+антидот

100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.

СКОРПИО СУПЕР

100 ЕК

100 г/л феноксапроп-П-

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

>5000

60

2

 

Имаспро

ИМАСПРО 100 ЕК

-Удостоверение за разрешаване

№ 372/28.05.2006 г.

етил+антидот

70 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес

 

 

 

201.

СОЛУШЪН 800 СП

800 г/кг

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Ню Фарм

2,4 Д ам.сол

60 г/дка

царевица - във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

75 г/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

202.

СПРИНТ 20 ВП

Форвард

-Удостоверение за

200 г/кг хлорсулфурон

 

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

5545

60

3

 

продължаване на разрешението № 43/14.07.2003 г.

 

4-4,5 г/дка

пшеница и ечемик - след фаза 3 лист на културите и ранни фази на плевелите

 

 

 

203.

СПРИНТ 75 ВП

Форвард

-Удостоверение за

750 г/кг хлорсулфурон

 

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

5545

60

3

 

продължаване на разрешението № 44/14.07.2003 г.

 

1-1,5 г/дка

пшеница и ечемик - внася се внася се след 3 лист на културите и ранни фази на плевелите

 

 

 

 

 

 

2-2,5 г/дка

пшеница - внася се след сеитба, преди поникване

 

 

 

204.

СТАРАНЕ 250 ЕК

Дау Агросайънсис

250 г/л флуроксипир

 

срещу лепка, звездица, фасулче, глушина, незабравка, попова лъжичка, повитица при:

5000

 

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 10.06.2008 г.

-Краен срок за

 

80-100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите, при необходи-мост се комбинира с 2,4 Д или МЦПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

употребата на наличните количества - 10.06.2009 г.

 

100 мл/дка

царевица - внася се във фаза 5-7 лист на културата

 

 

 

 

 

 

150 мл/дка

ливади и пасища - (срещу глухарче) - внася се преди цъфтежа на глухарчето

 

 

 

 

 

 

200 мл/дка

овощни градини - внася се в активна вегетация на плевелите.

Заб.: повитицата е чувствителна само в начало на цъфтеж

 

 

 

205.

СТОМП НОВ

330 ЕК

330 г/л пендиметалин

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1250

30

3

 

БАСФ Агро Б.В.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 376/08.02.2006 г.

 

230 мл/дка+

120 мл/дка

Пулсар 40

слънчоглед (имитолерантен хибрид - Рими) - срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка,  внесени при формиране на 2-3 двойка листа на културата

 

 

 

 

 

 

300-400 мл/дка

гладиоли (луковици) - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

400 мл/дка

царевица, слънчоглед, памук, фасул, соя, фъстъци, кориандър - внася се след сеитба, преди поникване на културите;

тютюн - внася се преди разсаждане; мента - преди или след разсаждане; ягоди - внася се рано напролет, след първата обработка на почвата

 

 

 

 

 

 

400-500 мл/дка

картофи, лук I, II  год. - след сеитба (за-саждане), преди поникване на културите

домати, пипер (разсадни) - внася се преди разсаждане на културите

 

 

 

 

 

 

450 мл/дка

ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

царевица, слънчоглед - в начало на вегета-ция на културата и до 2 лист плевелите

 

 

 

 

 

 

500 мл/дка

пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

600 мл/дка

малини, овощни градини - рано на про-лет, след първата обработка на почвата

 

 

 

206.

СТРЕЧ 10 ВП

Форвард

-Краен срок за предлагане

100 г/кг метсулфурон

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

5000

-

3

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за

 

6-8 г/дка,

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на културите

 

 

 

 

употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 181/10.03.2004 г.

 

8-10 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

207.

СТРЕЧ 60 ВП

Форвард

-Удостоверение за

600 г/кг метсулфурон

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

5000

-

3

 

продължаване на разрешението №

 

1-1,5 г/дка

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на културите

 

 

 

 

182/10.03.2004 г.

 

1,5-2 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

208.

СТРЕЧ® 60 ВП

Агрия АД

-Краен срок за предлагане

600 г/кг метсулфурон

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

5000

-

3

 

на пазара - 05.09.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 05.09.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 51/10.0061.2003 г.

 

1,5 г/дка

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209.

СУЛТАН 500 СК

Мактешим Аган

500 г/л метазахлор

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

2150

70

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 98/21.10.2004 г.

 

240 мл/дка

маслодайна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

210.

ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ

50 г/л квизалофоп-П-

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

>2000

60

3

 

5 ЕК

Имаспро

-Удостоверение за разрешаване № 191/17.01.2005 г.

етил

200 мл/дка

слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

211.

ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ®

5 ЕК

50 г/л квизалофоп-П- етил

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

>2000

60

3

 

Агрия АД

-Удостоверение за разрешаване № 33/05.01.2003 г.

 

200 мл/дка

слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

212.

ТАРГА СУПЕР

50 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

2550

60

3

 

5 ЕК

Нисан кемикъл

-Удостоверение за

квизалофоп-П- етил

150 мл/дка

слънчоглед, соя, захарно цвекло, памук, лук, тютюн, фасул, картофи, домати, ягоди, малини

 

 

 

 

разрешаване № 114/01.12.2004 г.

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

 

 

175 мл/дка

домати

 

 

 

 

 

 

200 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

 

 

200-250 мл/дка

соя, зах. цвекло, памук, тютюн, фасул

 

 

 

 

 

 

250-300 мл/дка

картофи, домати, лук, ягоди

 

 

 

 

 

 

300 мл/дка

малини

 

 

 

 

 

 

300-600 мл/дка

лозя - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213.

ТАУРУС

Стоктон Кемикъл

50 г/л квизалофоп-П-

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

2550

60

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 328/09.01.2005 г.

етил

200 мл/дка

слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).

 

 

 

214.

ТЕРМИДОР 4 СК

Шарда Юръп

40 г/л никосулфурон

 

 

срещу едногодишни житни, балур от коре-нища и някои широколистни плевели при:

5000

 

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 12/23.01.2003 г.

 

125 мл/дка

царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата

 

 

 

215.

ТЕФРАЛИН 48 ЕК

Хекташ Тикарет

480 г/л

трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 198/16.09.2004 г.

 

150-200

слънчоглед - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

216.

ТИТУС 25 ДФ

ДюПонт ИО

250 г/кг римсулфурон

 

 

срещу едногодишни житни плевели и балур от коренища при:

5000

30

3

 

-Удостоверение за

 

4-6 г/дка

царевица, картофи

 

 

 

 

разрешаване № 571/14.10.2008 г.

 

5 г/дка

домати

- внася се във фаза 2-4 лист на плевелите (20-25 см височина на балура) и до 8 лист на царевицата. При царевица може да се комбинира с 2,4 Д. Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %, а при царевица и с прилепител Елект 90 ЕК - 0,15 %. Да не се използва при картофи сорт Бинте

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217.

ТИТУС ПЛЮС ВГ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

3,26 % римсулфурон +

60,87 % дикамба

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при:

>2000

30

3

 

продължаване на разрешението № 543/20.10.2008 г.

 

30,7 г/дка

царевица - внася се във фаза 2-6 лист на културата.

Забележка: прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %

 

 

 

218.

ТОЛУРЕКС

500 СК

500 г/л

хлортолурон

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

10000

30

3

 

Мактешим Аган

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 503/18.06.2007 г.

 

350-400 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване, или след 3 лист на културите и ранни фази на плевелите

 

 

 

219.

ТОМИГАН 250 ЕК Мактешим Аган

-Удостоверение за

250 г/л флуроксипир

 

срещу лепка, звездица, фасулче, глушина, незабравка, попова лъжичка, повитица при:

5000

 

3

 

продължаване на разрешението № 355/06.01.2006 г.

 

80 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до братене на културите.

Заб.: повитицата е чувствителна само в начало на цъфтеж.

 

 

 

220.

ТОПИК 080 ЕК Синджента

80 г/л клодинафоп

 

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

1829

 

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 23/10.04.2003 г.

+антидот

30-50 мл/дка

пшеница - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес

 

 

 

221.

ТОРНАДО 5 ЕК

Агролекс

50 г/л квизалофоп-П-

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

2350

60

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 198/19.01.2005 г.

етил

200 мл/дка

домати - внася се фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222.

ТОРНАДО® 5 ЕК

Агрия АД

50 г/л квизалофоп-П-

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

2350

60

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 38/05.01.2003 г.

етил

200 мл/дка

слънчоглед - внася се фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

223.

ТРЕВИСИМО СК

Ариста Лайфсайанс

250 г/л диурон+

250 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

2000

-

2

 

 

 

500+500 мл/дка

с 30 л/дка раб.р-р

лозя - внася се двукратно, като:

1-во третиране преди отваряне на пъпките на лозата, а на площи заплевелени с балур при 20-25 см височина на балура;

2-ро 60 дни след първото с насочено пръскане

 

 

 

224.

ТРЕФЛАН 24 ЕК

Дау Агросайънсис

240 г/л трифлуралин

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

-Краен срок за предлагане

 

300-400 мл/дка

памук, соя

 

 

 

 

на пазара - 20.03.2008 г.

 

350 мл/дка

фасул, пипер, моркови, зеле, домати

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 250/05.01.2005 г.

 

400 мл/дка

мента - внася се преди сеитба (раз-саждане) с инкорпориране

 

 

 

225.

ТРИФЛУРАЛИН 240 ЕК

240 г/л трифлуралин

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

И Пи Чи

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

 

300-400 мл/дка

соя, слънчоглед, домати, памук - преди сеитба (разсаждане) с инкорпориране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226.

ТРИФЛУРЕКС

48 ЕК

480 г/л трифлуралин

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

Мактешим Аган

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 287/07.02.2005 г.

 

150-200 мл/дка

соя, слънчоглед, памук, домати (раз-садни и безразсадни) - внася се преди сеитба (разсаждане) с инкорпориране

 

 

 

227.

ТРИФЛУСАН

48 ЕК

480 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

Дау Агросайънсис

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 392/18.07.2006 г.

 

150-200 мл/дка

соя, слънчоглед, домати (разсадни и безразсадни) - внася се преди сеитба (разсаждане) с инкорпориране

 

 

 

228.

ТРИФУНИЛ

48 ЕК

480 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

Хелафарм

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 305/03.05.2005 г.

 

150-200 мл/дка

слънчоглед - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229.

ТРОФИ

Дау Агросайънсис

768 г/л ацетохлор+

 

 

срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

 

2

 

-Удостоверение за

антидот

220-260 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

продължаване на

 

220-320 мл/дка

царевица, соя

 

 

 

 

разрешението № 248/05.01.2005 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

250-300 мл/дка

фъстъци - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

230.

ТРОФИ 40 КС

Дау Агросайънсис

-Краен срок за предлагане

400 г/л

ацетохлор

 

срещу срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели (щир, лобода) при:

2148

 

2

 

на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

400-500 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

231.

ТРОФИ СУПЕР 840 ЕК

840 г/л ацетохлор+

 

срещу срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

Дау Агросайънсис

-Удостоверение за

28 г/л антидот (фуриразол)

200-250 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

разрешаване №

 

200-300 мл/дка

царевица - след сеитба, преди поникване

 

 

 

 

365/29.06.2006 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

300 мл/дка

памук - след сеитба, преди поникване

 

 

 

232.

ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4

360 г/л

глифозат

 

срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

>5000

30

3

 

360 СЛ

 

150 мл/дка

стърнища

 

 

 

 

Синджента

 

200 мл/дка

лозя и овощни градини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Удостоверение за разрешаване №

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевелимл при:

 

 

 

 

226/01.02.2005 г.

 

300 мл/дка

пшеница и ечемик, внесен преджътвено, при влажност на зърното под 30 %.

 

 

 

 

 

 

 

срещу многогодишни житни и широколистни плевели при:

 

 

 

 

 

 

400 мл/дка

стърнища

 

 

 

 

 

 

600 мл/дка

лозя и овощни градини - внася се във фаза изкласяване (изметляване)  на житните и бутонизация на широколистните плевели

 

 

 

233.

У 46 М ФЛУИД

500 г/л МЦПА

 

срещу широколистни плевели при:

700

-

2

 

Ню фарм

 

 

200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

234.

УИДМАСТЕР

464 СЛ

Синджента

344 г/л 2,4 Д+

120 г/л дикамба

 

 

срещу широколистни в т. ч. слаб-очувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

1347

-

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

80-100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

разрешението № 528/17.06.2008 г.

 

120 мл/дка

царевица - във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

235.

УИНГ-П

БАСФ

212,5 г/л диметенамид-П+

 

Срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

1480

 

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 530/12.07.2007 г.

250 г/л пендиметалин

300-400 мл/дка

царевица и слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

236.

ФЕН 24 ЕК

Имаспро

240 г/л оксифлуорфен

 

срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за разрешаване №

 

80 мл/дка

слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите

 

 

 

 

367/05.07.2006 г.

СМЕРЧ 24 ЕК

 

80-100 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение за разрешаване

 

 

Заб.: Възможна е проява на фитоток-сичност, която се преодолява

 

 

 

 

№374/28.08.2006 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

150 мл/дка

лозя - внася се вегетационно (април-май) с насочено пръскане

 

 

 

237.

ФЕН® 24 ЕК

Агрия АД

240 г/л оксифлуорфен

 

срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 32/05.11.2003 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

80-100 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата.

Заб.: Възможна е проява на фитотоксичност, която се преодолява.

 

 

 

238.

ФОКСТРОТ 69 ЕВ

Хеминова

69 г/л феноксапроп-П-

 

срещу едногодишни житни в т. ч. див овес при:

>5000

60

1

 

-Удостоверение за разрешаване № 518/12.07.2007 г.

етил+

антидот

100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)

 

 

 

239.

ФОКУС УЛТРА

100 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

3940

60

3

 

СТРАТОС УЛТРА

БАСФ

циклоксидим+ тензит

100 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна

 

 

 

 

-Удостоверение за

разрешаване №

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

537/18.09.2007 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата

 

200 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на наличните количества -

31.12.2011 г.

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни плевели при:

 

 

 

 

 

 

200 мл/дка

с

30-40 л/дка работен

разтвор

циклоксидим толерантна царевица (СТМ) - внася се вегетационно за култу-рата и 3-5 лист на плевелите.

Забележка: троскот - умерено чувстви-телен

 

 

 

240.

ФРОНТИЕР СУПЕР

720 г/л

диметенамид-П

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1480

-

3

 

БАСФ

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 184/10.03.2004 г.

СПЕКТРУМ

-Удостоверение за разрешаване № 360/26.04.2006 г.

 

80-140 мл/дка

царевица, слънчоглед, захарно цвекло, соя, картофи - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

241.

ФУЗИЛАД

150 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

3680

60

3

 

ФОРТЕ

Синджента

-Удостоверение за

флуазифоп-П-бутил+ прилепител

50 мл/дка

маслодайна рапица - срещу самосевки от житни култури, внесен във фаза 3-5 лист на самосевките

 

 

 

 

разрешаване №

 

80 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

264/05.04.2005 г.

-Краен срок за предлагане

 

90 мл/дка

памук, тютюн, соя, фасул, фъстъци, домати, пипер, картофи

 

 

 

 

на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

100-130 мл/дка

слънчоглед, памук, тютюн, домати, фасул

 

 

 

 

 

 

130 мл/дка

соя, фъстъци, пипер, картофи - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242.

ФУРОРЕ СУПЕР

69 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

2357

30

2

 

7,5 ЕВ

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за

феноксапроп-П-етил

120 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, фасул, лук, картофи, грах, соя, домати, пипер, чесън

 

 

 

 

продължаване на разрешението №

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

185/10.03.2004 г.

 

200 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, лук, фасул, домати, грах, картофи, соя, пипер, чесън - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

243.

ХАРМОНИ ЕКСТРА

ДюПонт ИО

500 г/кг тифенсулфурон+

250 г/кг

 

срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподоб-ните хербициди плевели при:

5000

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 538/20.10.2008 г.

трибенурон

1,5 г/дка

пшеница и ечемик - след 3-ти лист на културите  и ранни фази на плевелите се прилага с прилепител Тренд - 0,15 %

 

 

 

244.

ХАРНЕС

Монсанто

900 г/л ацетохлор

 

 

срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

-Удостоверение за

 

150-200 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 417/30.01.2007 г.

 

150-250 мл/дка

царевица, соя, памук, тютюн - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

245.

ХВАСТОКС

26 % МЦПА

 

срещу широколистни плевели при:

700

-

2

 

ЕКСТРА

Органика Сажина

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

350 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 4/05.02.2003 г.

 

 

 

 

 

 

246.

ХЕКТАФЕРМИН

500 г/л

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Хекташ

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 189/29.04.2004 г.

2,4 Д ам. сол

160-240 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

247.

ХЕРБАФЛЕКС

Щелер

-Удостоверение за

85 г/л бефлубута-мид+500 г/л изопротурон

 

срещу едногодишни житни и широколи-стни в т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели при:

>2000

90

2

 

разрешаване № 291/06.10.2005 г.

 

200 мл/дка

пшеница - внася се от 3 лист до края на братене на културата

 

 

 

248.

ХЕРБОКСОН 600

600 г/л

 

срещу широколистни плевели при:

500

-

3

 

НюФарм

-Удостоверение за

2,4 Д ам.сол

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 377/16.03.2006 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

249.

ХЛОРТОСИНТ

700 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

10000

30

3

 

700 СК

Ню Фарм

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 267/13.01.2005 г.

хлортолурон

230-350 мл/дка

пшеница и ечемик - след сеитба, преди поникване, или след 3-ти лист на културите и ранни фази на плевелите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.

ХУСАР МАКС ВГ+ БИОПАУЪР

Байер Кропсайанс

30 г/кг

мезосулфурон+

30 г/кг

 

срещу едногодишни житни и широко-листни в т.ч. слабочувствителни на хор-моноподобните хербициди плевели при:

5000

-

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 322/06.01.2006 г.

 

йодосулфурон+ антидот (мефенпир-диетил)+

прилепител

20 г/дка+

40 мл/дка;

25 г/дка+

50 мл/дка

пшеница - внася се от фаза 3-ти лист до края на братене на културата.

Забележка: ниската доза се препоръчва срещу широколистни, а високата срещу житни плевели (див овес, лисича опашка)

 

 

 

251.

ХУСАР МАКС ОД

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за

8 г/л мезосулфурон+

8 г/л

 

срещу едногодишни житни и широко-листни в т.ч. устойчиви на хормонопо-добните хербициди плевели и див овес при:

5000

-

3

 

разрешаване № 523/12.07.2007 г.

 

йодосулфурон+

23 г/л антидот (мефемпир диетил)

100 мл/дка

пшеница - внася се от 3 лист до братене на културата