Агростарт

                 
                       


*Семена- царевица, слънчоглед, рапица, люцерна, пшеница,ечемик,тритикале
*Торове-амониева селитра,NPK,калий,фосфор,троен суперфосфат,патенткалий,листни торове
*Препарати за растителна защита - хербициди, фунгициди, инсектициди

*Селскостопанска техника -трактори, плугове, дискови брани, сеялки, пръскачки,

торачки, култиватори, компактори, продълбочители, балировъчни машини, мотофрези

*Агроконсултации

              


Хербициди

Х Е Р Б И Ц И Д И


 

 

Продукт,

 Производител

 

Активно

вещество

 

Доза/дка

(концентрация)

 

Култура, вредител и моменти на приложение на продукта

ЛД 50 орал

но за плъх

Кар-ант. срок в дни

Категория за упот-реба

1.

АГРИФЛАН 24 ЕК Агрия АД

240 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

-Краен срок за предлагане

 

300 мл/дка

ягоди, силибум

 

 

 

 

на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за

 

300-400 мл/дка

 

соя, фасул, слънчоглед, зеле, пипер, домати, моркови

 

 

 

 

употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

 

350 мл/дка

репко, тагетис, резене, фъстъци, памук

-внася се преди сеитба (засаждане, разсаждане) с инкорпориране

 

 

 

 

 

 

 

600-1000 мл/дка

 

лозя - внася се рано напролет, преди поникване  на плевелите  с инкорпориране

 

 

 

2.

АГРО-Д-АМИН

500 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Агро Сан

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

ам.сол

160-240 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

3.

АГРОКСОН

500 г/л МЦПА

 

срещу широколистни плевели при:

700

-

2

 

НюФарм

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 233/01.12.2004 г.

 

200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

4.

АЖИЛ 100 ЕК

100 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

>5000

60

2

 

Мактешим Аган

-Удостоверение за продължаване на разрешението №

пропаквизафоп+ сърфактант

50 мл/дка

маслодайна рапица - срещу едного-дишни житни плевели и самосевки от житни култури, внесен във фаза 3-5 лист на плевелите и самосевките

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99/21.01.2004 г.

 

80 мл/дка

соя, памук, слънчоглед, захарно цвекло, домати, пипер, лук

 

 

 

 

 

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

 

 

80 мл/дка

слънчоглед, зах.цвекло, тикви, пъпеши

 

 

 

 

 

 

100 мл/дка

соя

 

 

 

 

 

 

150 мл/дка

памук, домати, пипер, лук

 

 

 

 

 

 

150-200 мл/дка

ягоди, малини - във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

5.

АКОРД

Хеймонт Корпорейшън

880 г/л ацетохлор

 

срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни и плевели при:

>2000

-

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за разрешаване № 259/23.03.2005 г.

 

200-250 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

6.

АКУРАТ 60 ВГ

Хеминова

-Удостоверение за

600 г/кг метсулфурон -метил

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели при:

5000

-

3

 

разрешаване № 359/26.04.2006 г.

 

1 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до края на братене на културата.

Забележка: В предложената доза продукт-ът не контролира лепка и паламида

 

 

 

7.

АМИНОПИЕЛИК

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

600 СЛ

Рокита Агро

ам.сол

120 мл/дка

 

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 3/05.02.2003 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

АМИНОПИЕЛИК Д

Рокита Агро

-Удостоверение за

36 % 2,4 Д+

2,8 % дикамба

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

375

1700

30

3

 

продължаване на разрешението № 138/02.02.2004 г.

 

300 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

9.

АРАМО 50

50 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

>5000

35

3

 

БАСФ

тепралоксидим+

100 мл/дка

слънчоглед, соя, фасул, грах, люцерна

 

грах

 

 

-Удостоверение за продължаване на

500 г/л метилолеат

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

60

 

 

разрешението № 509/18.09.2007 г.

(масло)

160 мл/дка

с 15-20 л/дка раб. р-р

слънчоглед - внася се при височина 20-30 см - балур; 15-20 см - пирей; 10-15 см - троскот

 

фасул слън чо-

 

 

 

 

200 мл/дка

соя, фасул, грах, люцерна - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

глед

соя

 

10.

АРАТ

БАСФ

-Удостоверение за

500 г/л дикамба+

250 г/л

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

5000

1700

-

3

 

разрешаване № 332/25.01.2006 г.

тритосулфурон

10-20 г/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

+ДЕШ

аджувант

ДЕШ ХЦ

10-20 г/дка+

50 мл/дка ДЕШ

пшеница и ечемик - във фаза братене на културите и 3-5 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

20 г/дка+

100 мл/дка ДЕШ

царевица - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите

 

 

 

11.

АРОУ 120 ЕК

120 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

1360

 

3

 

Мактешим Аган

клетодим+

80 мл/дка

слънчоглед, картофи

 

 

 

 

-Удостоверение за разрешаване №

прилепител

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

84/07.06.2004 г.

 

160 мл/дка

слънчоглед, картофи - внася се във

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

 

фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

12.

АРОУ 240 ЕК

240 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

1360

 

3

 

Мактешим Аган

клетодим

40 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

-Удостоверение за разрешаване №

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

85/07.05.2004 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

80 мл/дка

слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

Заб.: Прилага се с прилепител (масло) в доза 0,05 %

 

 

 

13.

АУРА ПЛЮС

БАСФ СЕ

75 г/л профоксидим+

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч.кокоши проса при:

5000

-

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 265/12.04.2005 г.

300 г/л аджувант

150-200 мл/дка

ориз - внася се във фаза 2-4 лист на културата, при източена вода.

 

 

 

14.

АФАЛОН 45 СК

Мактешим Аган

450 г/л линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Удостоверение за продължаване на

 

100-150 мл/дка

 

лук - внася се във фаза 3 лист на културата и ранни фази на плевелите

 

 

 

 

разрешението №

 

300 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

241/22.12.2004 г.

 

300-400 мл/дка

соя - внася се след сеитба, преди поникване при соя и слънчоглед

 

 

 

15.

АЦЕНИТ 50 ЕК

Имаспро

500 г/л ацетохлор

 

срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата

 

300-400 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 161/16.02.2004 г.

 

 

 

 

 

 

16.

АЦЕНИТ ГОЛД

84 ЕК

840 г/л ацетохлор

 

срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

Имаспро

 

200-250 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

-Удостоверение за разрешаване № 347/17.03.2006 г.

ХЕРБАЦИД 84 ЕК

-Удостоверение за

разрешаване № 381/07.11.2006 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

200-300 мл/дка

царевица, памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

17.

АЦЕТАГАРД®

880 ЕК

880 г/л ацетохлор+

 

срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

Агрия АД

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за разрешаване № 34/05.01.2003 г.

антидот

200-250 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

БАЗАГРАН 480 СЛ

БАСФ

480 г/л бентазон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>1000

30

3

 

-Удостоверение за

 

100-150 мл/дка

градински грах за семепроизводство

 

 

 

 

продължаване на

 

180 мл/дка

копър, резене, хизоп

 

 

 

 

разрешението №

 

200 мл/дка

лук и чесън

 

 

 

 

512/18.09.2007 г.

 

250 мл/дка

фасул и грах - полско производство

 

 

 

 

 

 

200-300 мл/дка

соя, лен

 

 

 

 

 

 

250-300 мл/дка

люцерна - млада

 

 

 

 

 

 

300-400 мл/дка

фъстъци

 

 

 

 

 

 

400 мл/дка

ориз - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите и 2-4 лист (трилистник) на културите и 5-8 см височина на лена

 

 

 

19.

БАЗАГРАН 600 СЛ

БАСФ

600 г/л бентазон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>1000

30

3

 

-Удостоверение за

 

150 мл/дка

фасул, грах, лук (I-ва год.), чесън

 

 

 

 

продължаване на

 

150-200 мл/дка

лук (II-ра и III-та год.)

 

 

 

 

разрешението №

 

200 мл/дка

царевица, лен, люцерна-млада, соя

 

 

 

 

165/16.02.2004 г.

 

250 мл/дка

фъстъци

 

 

 

 

 

 

300 мл/дка

ориз - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите и 2-4 лист (трилистник) на културите и 5-8 см височина на лена

 

 

 

20.

БАЗАГРАН ТОП+

ОРБИТ

БАСФ

200 г/л бентазон+

250 г/л МЦПА+

 

срещу широколистни в т.ч слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

>200 <2000

-

2

 

Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

200 г/л

цинидон-етил

200-300+

15-25 мл/дка

пшеница и ечемик - внесени във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

БАЗАГРАН ФОРТЕ

480 г/л

бентазон +

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>1000

30

3

 

БАСФ

Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 166/16.02.2004 г.

лутенсол

150-200 мл/дка

соя, грах - във фаза 2-4 трилистник на културите и 2-4 лист на плевелите

 

 

 

22.

БАЗАМИД ГРАНУЛАТ

980 г/кг дазомет

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

520

-

1

 

Канешо Сойл Тритмънт

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 144/05.02.2004 г.

 

10-20 г/кв.м.

тютюн (разсад) - внася се 10-15 дни преди засяване с инкорпориране, след което се покрива с полиетилен

 

 

 

23.

БАЗИС 75 ДФ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

500 г/кг римсулфурон+

250 г /кг

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при:

>5000

30

3

 

продължаване на разрешението № 531/20.10.2008 г.

тифенсулфурон

2-2,5 г/дка

царевица - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите, 20-25 см височина на балура и до 6-ти лист на културата.

Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %.

 

 

 

24.

БАСТА 15 СЛ

Байер Кропсайанс

150 г/л глюфозинат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

2000

14

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 261/10.01.2005 г.

амониум

500-600 мл/дка

овощни градини, лозя - внася се в активна вегетация на плевелите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

БЕТОКСОН П 65

Оксон

650 г/кг хлоридазон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

3830

-

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 382/17.03.2006 г.

 

700 г/дка

захарно цвекло - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

26.

БИТЪП КОМПАКТ

82,5 г/л фенмедифам+

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>2000

30

3

 

Юнайтед Фосфоръс

-Удостоверение за продължаване на разрешението №

82,5 г/л десмедифам

600 мл/дка

захарно цвекло - внася се след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите,

или

 

 

 

 

71/21.07.2003 г.

 

300+300 мл/дка

захарно цвекло - двукратно: I-во трети-ране след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите; II-ро 7-10 дни след първото

 

 

 

27.

БРОМОТРИЛ

24 ЕК

Мактешим Аган

240 г/л бромоксинил октаноат

 

срещу широколистни в т.ч. слабочувс-твителни на хормоноподобните херби-циди плевели при:

190

-

2

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 103/21.01.2004 г.

 

200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

28.

БУТИЗАН 400 СК

БАСФ

400 г/л метазахлор

 

срещу едногодишни широколистни и житни плевели

2150

70

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението №523/05.03.2008 г.

 

 

400 мл/дка

зеле - внася се след разсаждане на зелето до 2 лист на плевелите;

зелев разсад (лехи) - внася се след сеитба, преди поникване;

рапица - след сеитба, преди поникване или вегетационно до 2 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

БУТИЗАН S

БАСФ

500 г/л метазахлор

 

 

срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:

2150

70

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

150 мл/дка

тютюн - внася се след вкореняване на растенията

 

 

 

 

разрешението № 168/10.03.2004 г.

 

200 мл/дка

праз - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

250 мл/дка

зеле -  внася се 8-10 дни след разсаждане

 

 

 

 

 

 

300-350 мл/дка

фуражна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

30.

ВАЛСАГАРД

Стоктон Кемикъл

880 г/л ацетохлор

 

срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и  широколистни плевели при:

>2000

-

2

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за разрешаване № 197/19.01.2005 г.

 

200-250 мл/дка

слънчоглед - внася се  след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

31.

ВАЛСАГЛИФ

Стоктон Кемикъл

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

>2000

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 153/04.01.2005 г.

 

600 мл/дка

лозя  - внася се в активна вегетация на плевелите (20-30 см височина)

Заб.: прилага се с 10-20 л/дка раб. р-р

 

 

 

32.

ВАЛСАМБА Стоктон Кемикъл

-Краен срок за предлагане

360 г/л 2,4 Д+

120 г/л дикамба

 

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

1276

30

3

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 166/06.01.2005 г.

 

100 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

ВАЛСАМИН

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

1200

-

3

 

Стоктон Кемикъл

-Удостоверение за разрешаване № 154/04.01.2005 г.

ам.сол

150 мл/дка

пшеница  - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

34.

ВАЛСАФЛАН

48 ЕК

480 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>2000

30

1

 

Стоктон Кемикъл

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 167/06.01.2005 г.

 

150-200 мл/дка

слънчоглед - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

35.

ВЕНЗАР 80 ВП

ДюПонт ИО

800 г/кг ленацил

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

11000

-

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението №.

 

80-100 г/дка

 

захарно цвекло - внася се преди сеитба с инкорпориране, или след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

544/20.10.2008 г

 

150 г/дка

ягоди - внася се рано напролет, преди поникване на плевелите

 

 

 

36.

ВЕНТУМ ВГ

Байер КропСайанс

-Удостоверение за разрешаване № 548/05.03.2008 г.

300 г/кг форамсулфурон+

10 г/кг

йодосулфурон-метил-натрий+

антидот

10-15 г/дка+

200 мл/дка Биопауър (прилепител),

срещу едногодишни житни и широколист-ни плевели в т. ч. балур от семе и коренища и някои други многогодишни (паламида, пирей) при:

царевица - внася се от 2-6 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели и 15-25 см височина на балура

 

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

ВИКТУС 4 СК

ДюПонт ИО

-Удостоверение за разрешаване №

43 г/л

никосулфурон

 

срещу едногодишни и многогодишни житни, вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (щир, синап, просфорник) при:

>5000

-

3

 

574/14.10.2008 г.

КЕЛВИН ТОП

-Удостоверение за разрешаване №

577/02.12.2008 г.

 

125 мл/дка

царевица - внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели

 

 

 

38.

ГАЛИГАН 240 ЕК

Мактешим Аган

240 г/л оксифлуорфен

 

 

срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

80-100 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

разрешението № 278/24.01.2005 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

150 мл/дка

 

лук II-ра год. - внася се трикратно (50+50+50 мл/дка), през 7 дни като: I-во третиране - се във фаза 3-4 лист на културата и ранни фази от развитето на плевелите.

Забележка: възможна е проява на фитотоксичност, която в последствие се преодолява

 

 

 

39.

ГАЛИФОР 360 СЛ

Шиндар

360 г/л глифозат

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 401/28.08.2006 г.

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

ГАРДИАН

Монсанто

840 г/л ацетохлор+

 

 

срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

-Удостоверение за

антидот

200-250 мл

слънчоглед

 

 

 

 

продължаване на

 

200-300 мл/дка

соя, царевица, фъстъци

 

 

 

 

разрешението № 238/20.12.2004 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

300 мл/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

41.

ГАРДИАН МАКС

Монсанто

840 г/л ацетохлор+

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

-Удостоверение за

28 г/л антидот

200-250 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

разрешаване №

(фуриразол)

200-300 мл/дка

царевица

 

 

 

 

138/20.12.2004 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

300 мл/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

42.

ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД

312,5 г/л

s-метолахлор+

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

>2000

-

 

2

 

500 СК

Синджента

187,5 г/л

тербутилазин

350 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване

 

60

за

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за разрешаване № 556/18.06.2008 г.

 

400-450 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване или след поникване на културата до 1-2 лист на житните плевели.

 

фураж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

ГЕЗАГАРД 500 СК

Синджента

500 г/л прометрин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

5233

-

2

 

-Краен срок за предлагане

 

200 мл/дка

кориандър

 

 

 

 

на пазара - 31.12.2009 г.

 

250-300 мл/дка

слънчоглед, памук

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.209 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 525/09.06.2008 г.

 

300 мл/дка

моркови - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

44.

ГЛИН 75 ДФ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

750 г/кг хлорсулфурон

 

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

5545

60

3

 

продължаване на разрешението № 537/20.10.2008 г.

 

 

1-1,5 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след фаза 3-ти лист на културите;

лен - внася се във фаза елхичка на културата

 

 

 

 

 

 

2-2,5 г/дка

пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

срещу орлова папрат при:

 

 

 

 

 

 

5 г/дка

ливади и пасища - внася се в активен растеж на папратта

Заб.: да се използва на площи за монокул-турно отглеждане на пшеница и ечемик

 

 

 

45.

ГЛИФОГАН

480 СЛ

360 г/л глифозат

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

Мактешим Аган

-Удостоверение за

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища)

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 229/17.11.2004 г.

 

1200 мл/дка

ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

ГЛИФОДИН 360

Агрия АД

360 г/л глифозат

а.в. на Синон

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

300+300 мл/дка

лозя - внася се двукратно с 15-20 л/дка работен разтворр, 1-во третиране - при 10-15 см височина на плевелите; 2-ро при 20-30 см височина на плевелите, или

 

 

 

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 169/10.03.2004 г.

 

600 мл/дка

лозя - внася се еднократно с 15-20 л/дка работен разтвор при височина на плевелите 25-30 см

 

 

 

47.

ГЛИФОЗАТ

Аустриал

360 г/л глифозат

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

/И Пи Чи/

 

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

48.

ГЛИФОЗАТ

Синон

360 г/л глифозат

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 277/20.01.2005 г.

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

49.

ГЛИФОС 36 СЛ

Хеминова

360 г/л глифозат

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване №

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища)

 

 

 

 

531/14.01.2007 г.

 

1200 мл/дка

ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ

450 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

Хеминова

 

320-960 мл/дка

свободни площи (стърнища)

 

 

 

 

-Удостоверение за разрешаване № 532/14.08.2007 г.

 

960 мл/дка

ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

51.

ГОАЛ 2 Е

Дау Агросайънсис

240 г/л оксифлуорфен

 

срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

80 мл/дка

слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите

 

 

 

 

разрешението №

 

80-100 мл/дка

слънчоглед - след сеитба, преди поникване

 

 

 

 

244/04.01.2005 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

100 мл/дка

соя, фъстъци, памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите;

домати и пипер (разсадни), тютюн - внася се преди разсаждане;

ориз (срещу кандри) - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

100-150 мл/дка

 

лук I-ва год. - внася се след сеитба, преди поникване на културата

лук (едногодишен за глави) - внася се след фаза 3-4 лист на културата

 

 

 

 

 

 

100-200 мл/дка

 

бор (бял и черен) и смърч (семенилища   I-ва год.) - внася се 6 седмици след поникването

 

 

 

 

 

 

150 мл/дка

 

лук II год. - внася се след засаждане, преди поникване на културата

зеле - внася се преди разсаждане

 

 

 

 

 

 

150-200 мл/дка

овощни градини, лозя - внася се вегетационно (април-май)

 

 

 

 

 

 

200 мл/дка

 

розмарин - внася се през невегета-ционния период на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200-300 мл/дка

 

овощни разсадници - внася се рано напролет, преди поникване на плевелите

 

 

 

 

 

 

 

200-400 мл/дка

 

бор (бял и черен) и смърч (II, III годишни семенилища и школи) - внася се преди или по време на вегетацията (юни-юли)

малини - внася се рано напролет, преди вегетацията на културата и непоникнали плевели

 

 

 

 

 

 

350 мл/дка

 

градински чай - внася се рано напролет, преди вегетацията

Забележка: при слънчоглед и памук е възможна проява на фитотоксичност, която в последствие се преодолява

 

 

 

52.

ГОАЛ 4 Ф

Дау Агросайънсис

480 г/л оксифлуорфен 

 

Срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за разрешаване №

 

40 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

364/29.06.2006 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества -

 

40-50 мл/дка

слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите.

Забележка: При вегетационно третиране се наблюдава фитотоксичност, която се преодолява

 

 

 

 

31.12.2011 г.

 

75 мл/дка

лук - I, II год. - внася се след сеитба (засаж-дане), преди поникване на културата

 

 

 

53.

ГРАНСТАР 75 ДФ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

750 г/кг трибенурон

 

 

срещу едногодишни широколистни в     т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели при:

5000

30

3

 

разрешаване № 568/14.10.2008 г.

 

 

1-1,5 г/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза  2-4 лист на плевелите;

- при необходимост се комбинира с     2,4 Д ам.сол или Старане 250 ЕК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

ГРАСП 25 СК

Синджента

250 г/л тралкоксидим

 

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

1258

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 290/10.03.2005 г.

 

100-120 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на дивия овес, рано напролет в начало на трайна вегетация на културите. Заб.: прилага се с Атплюс 463 в доза 100-120 мл/дка

 

 

 

55.

2,4 Д АМИННА

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

 

3

 

СОЛ

ам.сол

120 мл/дка

царевица - във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

Агрия АД

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

150-200 мл/дка

 

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

56.

2,4 Д КНЕ

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-.

3

 

Ефтимиадис

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 271/20.01.2005 г.

ам сол

150-200 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

57.

ДЕВРИНОЛ 4 Ф

Юнайтед Фосфоръс

450г/л напропамид

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

300-350 мл/дка

 

фуражна рапица - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране

 

 

 

 

разрешението № 69/21.07.2003 г.

 

300-400 мл/дка

тютюн (лехи) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 07.05.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 07.05.2010 г.

 

400 мл/дка

тютюн - внася се преди разсаждане;

сливи - внася се преди вегетацията с инкорпориране;

шипки (разсад) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране;

лавандулов разсад - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

400-500 мл/дка

зеле - внася се преди разсаждане;

домати и пипер (безразсадни) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране

Забележка: третираните с Девринол площи да не се засяват с житни култури

 

 

 

58.

ДЕЗОРМОН

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

ЛИКИД

Ню Фарм

ам.сол

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

 

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

59.

ДЕНКОР 70 ВДГ

Юнайтед фосфоръс

700 г/кг метрибузин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

2000

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 122/07.12.20047 г.

 

70-80 г/дка

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

60.

ДЕРБИ СУПЕР

Дау АгроСайънсис

-Удостоверение за

150,2 г/кг

флорасулам+

300,5 г/кг

 

срещу широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели  при:

 

-

3

 

разрешаване № 540/18.10.2007 г.

аминопиралид-калий

2,5; 3,3 г/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата.

Забележка: високата доза се прилага при преобладаващо заплевеляване с паламида.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

ДИКАМИН Д

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Имаспро

-Краен срок за предлагане

ам.сол

120 мл/дка

 

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 201/06.10.2004 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

62.

ДИКАМИН® Д

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Агрия АД

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

ам.сол

 

150 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

63.

ДИКОПУР ДП

НюФарм

-Краен срок за предлагане

560 г/л 2,4 дихлорпроп

/2,4 ДП/

 

 

срещу широколистни в т. ч. някои слабочувстви телни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

800

-

2

 

на пазара - 13.12.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 13.12.2009 г.

 

400 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

64.

ДИКОПУР М

400 г/л МЦПА

 

срещу широколистни плевели при:

700

-

2

 

НюФарм

-Краен срок за

 

150 мл/дка

грах - внася се във фаза 3-5 трилистник на културата

 

 

 

 

предлагане на пазара - 05.09.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 05.09.2009 г.

 

250 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

ДИКОПУР МП КОМБИ

Ню Фарм

400 г/л мекопроп+

100 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни в т. ч. някои слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

800 375

 

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

300-400 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

66.

ДИКОПУР Ф

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

 

3

 

Ню Фарм

-Удостоверение за

ам.сол

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 202/06.10.2004 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

67.

ДИКОПУР® Ф

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

 

3

 

Агрия АД

-Краен срок за предлагане на пазара - 05.09.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 05.09.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 407/23.11.2006 г.

ам.сол

150 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

68.

ДИКОТЕКС 400

400 г/л МЦПА

 

срещу широколистни плевели при:

700

 

2

 

Истрохем

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 26/29.04.2003 г.

 

250 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

ДИОВИД 60 СЛ

600 г/л

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Юнайтед Фосфоръс

-Удостоверение за

2,4 Д ам.сол

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 170/10.03.2004 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница - във фаза братене на културата

 

 

 

70.

ДИФЕНДЪР СЛ

Агрия АД

-Краен срок за

360 г/л 2,4 Д+

120 г/л дикамба

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

1276

-

3

 

предлагане на пазара - 05.09.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 05.09.2009 г.

 

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

71.

ДИФЕНДЪР СЛ

Ню Фарм

-Удостоверение за

360 г/л 2,4 Д+

120 г/л дикамба

 

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

1276

-

3

 

разрешаване №

277/06.07.2005 г.

 

80-100 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

 

 

 

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

72.

ДМ МЕТЕОР

Техномил

-Краен срок за предлагане

600 г/кг метсулфурон

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

5000

-

3

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 365/17.01.2006 г.

 

1,2-1,5 г/дка

пшеница - внася се от 3 лист до края на братене на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

ДМА 6

Дау Агросайънсис

684 г/л

2,4 Д ам.сол

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

375

-

3

 

-Краен срок за предлагане

 

110 мл/дка

пшеница - във фаза братене на културата

 

 

 

 

на пазара - 23.04.2008 г.

 

 

срещу широколистни плевели при:

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните

 

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

количества - 23.04.2009 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

74.

ДОМИНАТОР

360 СЛ

360 г/л глифозат

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

Дау Агросайънсис

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя

 

 

 

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 214/20.10.2004 г.

 

1200 мл/дка

ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

75.

ДОМИНАТОР УЛТРА

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

5600

30

3

 

Дау Агросайънсис

-Удостоверение за разрешаване № 356/20.04.2006 г.

 

300 мл/дка с 20-30 л/дка раб. р-р

лозя - внася се по време на вегетация с насочено пръскане

 

 

 

76.

ДУАЛ ГОЛД

960 ЕК

960 г/л

s-метолахлор

 

срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели при:

2080

-

3

 

Синджента

-Удостоверение за

 

120 мл/дка

домати и пипер - разсадни и безраз-садни, моркови, лук I, II, III год.

 

 

 

 

разрешаване № 189/13.01.2005 г.

 

 

150 мл/дка

царевица, слънчоглед, соя, захарно цвекло, тютюн, памук, картофи, фасул, люцерна - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди разсаждане на културите

Забележка: при лук I-ва год. да се прилага само на средно тежки и тежки почви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

ДУПЛОЗАН КВ КОМБИ

Ню Фарм

360 г/л

мекопроп-П +

/ПЦПП-П/

 

 

 

срещу широколистни в т.ч. някои слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

1050

375

 

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

160 г/л 2,4 Д

250 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

78.

ЕКИП СК

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за

22,5 г/л

форамсулфурон+

22,5 г/л антидот

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели в т.ч. балур от семе и коренища при:

>5000

-

3

 

разрешаване № 39/05.01.2003 г.

 

200-250 мл

царевица - внася се във фаза 2-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели и 15-25 см височина на балура

 

 

 

79.

ЕКЛИПС 700 ВДГ

Мактешим Аган

700 г/кг метрибузин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

2000

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 341/13.03.2006 г.

 

70 г/дка

домати - внася се преди разсаждане;

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

80.

ЕКОПАРТ 2 СК

Нихон Нояку

20 г/л

пирафлуфен-

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>5000

60

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 218/25.10.2004 г.

етил

45-60 мл/дка

пшеница - внася се след 3 лист на културата и 2-4 лист на плевелите

 

 

 

81.

ЕКСПРЕС 50 СГ

500 г/кг

 

срещу широколистни плевели при:

5000

30

3

 

ДюПонт ИО

-Удостоверение за разрешаване № 567/14.10.2008 г.

трибенурон

4 г/дка

с 20-30 л/дка раб. р-р

слънчоглед - хибриди на Пионер (устойчиви на Експрес 50 СГ) - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.

ЕКСПРЕС 75 ДФ

500 г/кг

 

срещу широколистни плевели при:

5000

30

3

 

ДюПонт ИО

-Краен срок за предлагане на пазара - 08.10.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 08.10.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 509/15.06.2007 г.

трибенурон

2 г/дка

или

(1+1 г/дка)

слънчоглед хибрид PR 64E83 - “Пионер” (устойчив на Експрес 75 ДФ) - внася се еднократно във фаза 2-4 или 6-8 лист на културата; или

двукратно (1+1 г/дка) като: 1-во третиране във фаза 2-4 лист на културата; 2-ро във фаза 6-8 лист на културата

 

 

 

83.

ЕЛУРОН 50 ВП

Ефтимиадис

500 г/кг линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 268/13.01.2005 г.

 

300 г/дка

соя - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

84.

ЕСКОРТ ЕК

БАСФ Агро Б.В.

12,5 г/л имазамокс+

 

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

3535

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на

250 г/л пендиметалин

300 мл/дка

фасул - внася се във фаза 1 чифт същински листа (трилистници) на културата

 

 

 

 

разрешението № 82/23.03.2003 г.

 

400 мл/дка

царевица (IR - хибриди - устойчиви на имидазолинони) - внася се във фаза 2-3 лист на културата.

Забележка: да се спазват указанията на  производителя за следващите в сеитбооборота култури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.

ЕСТЕР Х

480 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Хекташ

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

естер

125-160 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

86.

ЕФАЗАТ 36 СЛ

Ефтимиадис

360 г/л глифозат

а.в. Монсанто

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 272/20.01.2005 г.

 

400-1200 мл/дка

лозя - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

87.

ЕФЛУРИН 24 ЕК

Ефтимиадис

240 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

 

300-400 мл/дка

слънчоглед - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

88.

ЕФЛУРИН 48 ЕК

Ефтимиадис

480 г/л трифлуралин

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 171/10.03.2004 г.

 

150-200 мл/дка

фасул - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.

ЗЕНКОР 70 ВГ

Байер Кропсайанс

700 г/кг метрибузин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

2000

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

50 г/дка

 

домати (безразсадни) - внася се във фаза 1 цветна китка на културата

 

 

 

 

разрешението № 264/11.01.2005 г.

 

60-70 г/дка

 

домати (разсадни) - внася се във фаза 1 цветна китка на културата;

картофи - внася се при височина 5-10 см на културата

 

 

 

 

 

 

70 г/дка

домати (разсадни) - преди разсаждане

 

 

 

 

 

 

70-80 г/дка

 

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

100 г/дка

люцерна (стара) - внася се преди вегетацията на културата

 

 

 

90.

ЗИНО 70 ВП

Имаспро

700 г/кг метрибузин

 

срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. пълзящ щир при:

2000

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване №

(а.в. на ф.”Форвард”)

50 г/дка

царевица - внася се чрез насочено пръскане и ниско налягане

 

 

 

 

248/17.03.2006 г.

-Краен срок за предлагане

 

60-80 г/дка

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

 

на пазара - 31.01.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.01.2010 г.

 

100 г/дка

люцерна (стара) - внася се преди веге-тацията на културата (10 март-20 април)

Заб.: при по-късно внасяне се наблюдава фитотоксичност, която се преодолява

 

 

 

91.

ИГЪЛ 75 ДФ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

750 г/кг хлорсулфурон

 

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

5545

60

3

 

продължаване на разрешението №

 

1-1,5 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след фаза 3 лист на културите

 

 

 

 

535/20.10.2008 г.

 

2-2,5 г/дка

пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата.

Заб.: да се прилага на площи за моно-културно отглеждане на пшеница и ечемик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.

ИЗОПРОТУСАН 500 СК

500 г/л изопротурон

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни  плевели при:

1826

45

3

 

Дау Агросайънсис

-Краен срок за предлагане

 

350 мл/дка

 

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културите

 

 

 

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 213/20.10.2004 г.

 

400-500 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

93.

ИЗОР 500 СК

Ариста Лайфсайънс

500 г/л изопротурон

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

3600

45

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

350 мл/дка

 

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културите

 

 

 

 

разрешението № 349/01.12.2005 г.

 

400-500 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

94.

ИЗОФЛО 500 СК Юнайтед Фосфоръс

500 г/л изопротурон

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни  плевели при:

1826

45

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

 

350 мл/дка

 

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културите

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 221/25.10.2004 г.

 

400-500 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

95.

ИМПЕРИЯ 4 СК

НюФарм САС

40 г/л никосулфурон

 

 

срещу едногодишни житни, балур от коре-нища и някои широколистни плевели при:

5000

 

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 561/09.09.2008 г.

 

125 мл/дка

царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.

КАЛАМ+ДЕШ

125 г/кг

 

срещу широколистни плевели при:

5000

 

 

 

БАСФ

 

тритосулфурон+ 600 г/кг дикамба

+аджувант

ДЕШ ХЦ

20 г+100 мл/дка

30 г+100 мл/дка

40 г+100 мл/дка

царевица - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите. Дозата се избира според фазата на развитие на плевелите, като най-високата се препъръчва в по-напреднали фази и преобладаващо заплевеляване от разстлан щир и черно куче грозде

1700

 

 

97.

КАЛИН ФЛО

Ариста Лайфсайънс

425 г/л линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Удостоверение за

 

150-200 мл/дка

моркови, кориандър

 

 

 

 

продължаване на

 

200-250 мл/дка

картофи

 

 

 

 

разрешението № 347/01.12.2005 г.

 

250-300 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

98.

КАЛИСТО 480 СК

Синджента

480 г/л мезотрион

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

4000

60

2

 

-Удостоверение за разрешаване № 41/10.04.2003 г.

 

 

 

 

20 мл/дка

царевица - внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите

Забележка: прилага се с Атплюс в кон-центрация 0,5 %

 

 

 

 

АТПЛЮС

прилепител

30-40 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

99.

КАЛИФОРТ

48 ЕК

480 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

10000

 

1

 

Ариста Лайфсайънс

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 350/01.12.2005 г.

 

150-200 мл/дка

слънчоглед - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.

КАМБИО СЛ

320 г/л

 

срещу широколистни плевели при:

1700

-

3

 

БАСФ

-Удостоверение за

бентазон+

90 г/л дикамба

125 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

разрешаване № 240/25.02.2005 г.

 

200 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата и плевелите

 

 

 

101.

КАСОРОН Г

Кемтура

67,5 г/кг дихлобенил

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

3160

 

3

 

-Краен срок за предлагане

 

3 кг/дка

лавандула (над 3 години)

 

 

 

 

на пазара - 18.03.2009 г.

 

6-8 кг/дка

малини, рози

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 18.03.2010 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 172/10.03.2004 г.

 

8-10 кг/дка

касис, овощни градини, лозя

- внася се рано напролет, извън вегета-ционния период на културите

 

 

 

102.

КЛИК 50 СК

Оксон

500 г/л тербутилазин

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

2000

-

2

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за разрешаване № 362/18.05.2006 г.

 

200-250 мл/дка

царевица - след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

103.

КОБРА 33 ЕК

Имаспро

330 г/л пендиметалин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1250

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 400/28.08.2006 г.

 

400 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

КОБРА® 33 ЕК

Агрия

330 г/л пендиметалин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1250

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 301/12.10.2005 г.

 

400 мл/дка

тютюн (ориенталски и едролистен) - внася се преди разсаждане на културата

 

 

 

105.

КОРДУС 75 ВГ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за разрешаване №

500 г/кг никосулфурон+ 250 г/кг римсулфурон

 

срещу едногодишни и многогодишни житни плевели вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (абутилон, обикновен щир и синап) при:

>5000

30

3

 

565/14.10.2008 г.

 

4 г/дка+0,1% Тренд (с 20-30 л/дка раб. р-р)

царевица - внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.

 

 

 

106.

КОРИДА 75 ВДГ

Имаспро

-Удостоверение за

750 г/кг трибенурон

 

 

срещу едногодишни широколистни в     т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели при:

>5000

30

3

 

разрешаване № 11/23.11.2003 г.

 

1,5 г/дка

пшеница - внася се след фаза 3 лист на културата и 2-4 лист на плевелите

 

 

 

107.

КОСМИК

Ариста Лайфсайънс

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Удостоверение за

 

400-1200 мл/дка

лозя и овощни градини

 

 

 

 

разрешаване № 323/09.01.2006 г.

 

1200 мл/дка

ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

108.

КОТОЛИНТ 500 СК Ню Фарм

500 г/л флуометурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>5000

-

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

400 мл/дка

памук - след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109.

КОТОНЕКС 50 ВП Мактешим Аган

500 г/кг флуометурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>5000

-

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 104/21.01.2004 г.

 

400 мл/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

110.

КОТОНЕКС 50 СК Мактешим Аган

500 г/л флуометурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>5000

 

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 354/06.01.2006 г.

 

400 мл/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

111.

КОТРАЛИН ЕК

Ефтимиадис

23 % алахлор+

12 % прометрин

 

 

срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

930

5233

 

1

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 283/26.01.2005 г.

 

800-1000 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

112.

КУГАР

Байер Кропсайанс

-Краен срок за предлагане.

100 г/л дифлуфеникан+

500 г/л

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевeли при:

>2000

45

3

 

на пазара - 23.04.2008 г

изопротурон

150 мл/дка

пшеница и ечемик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди вкл. лепка и едногодишни житни плевели при:

 

 

 

 

 

 

200 мл/дка

 

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване или след фаза 3 лист на културите

 

 

 

113.

ЛАРЕН 20 СГ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

200 г/кг метсулфурон-метил

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели вкл. лепка при:

>5000

-

3

 

разрешаване № 570/14.10.2008 г.

 

3 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културата и ранни фази на плевелите

 

 

 

114.

ЛАРЕН 60 ВГ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

600 г/кг метсулфурон-метил

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели вкл. лепка при:

>5000

-

3

 

разрешаване № 528/12.07.2007 г.

 

1 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културата до 2-ри стъблен възел

 

 

 

115.

ЛАРЕН 60 ВП

ДюПонт ИО

-Краен срок за предлагане

600 г/кг метсулфурон

 

срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

>5000

-

3

 

на пазара - 10.06.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 10.06.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 119/07.12.2004 г.

 

1 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до края на братене на културите и ранни фази на плевелите

 

 

 

116.

ЛАРЕН ДУО 20 ВГ

(Ларен 20 ВГ+

Старане 250 ЕК)

200 г/кг метсулфурон+

250 г/л

 

Срещу едногодишни широколистни в т.ч.устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели, вкл. лепка при:

>2000

-

3

 

ДюПонт ИО

-Краен срок за предлагане на пазара - 08.10.2008 г.

флуроксипир

3 г/дка+

30 мл/дка

пшеница и ечемик - внанасят се след фаза 3 лист на културата и ранни фази на плевелите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 08.10.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 535/04.09.2007 г.

 

 

 

 

 

 

117.

ЛАРЕН ДУ 60 ВГ

(Ларен 60 ВГ+

Старане 250 ЕК)

600 г/кг метсулфурон+

250 г/л

 

Срещу едногодишни широколистни в т.ч.устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели, вкл. лепка при:

>2000

-

3

 

ДюПонт ИО

-Краен срок за предлагане на пазара - 08.10.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 08.10.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 355/20.04.2006 г.

флуроксипир

1 г/дка+

30 мл/дка

пшеница и ечемик - внанасят се след фаза 3 лист до 2-ри стъблен възел на културата

 

 

 

118

ЛАУДИС ОД

Байер Кропсайанс

44 г/л

темботрион+

22 г/л

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели вкл. балур от семе и коренища при:

>5000

140

3

 

 

изоксадифен-етил (антидот)

200 мл/дка

царевица - внася се във фаза 2-8 лист на културата и до 6-ти лист на плевелите и височина на балура 15-25 см

 

 

 

119.

ЛЕОПАРД 5 ЕК

50 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

1210

60

3

 

Мактешим Аган

-Удостоверение за

квизалафоп-П- етил

150 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, соя, домати, картофи

 

 

 

 

продължаване на разрешението №

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

254/07.01.2005 г.

 

200 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, домати, картофи, соя - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.

ЛИБЕРО 50 СК

Стоктон Кемикъл

500 г/л линурон

 

срещу едногодишни  широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 168/06.01.2005 г.

 

300 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

121.

ЛИНТУР 70 ВГ

Синджента

-Удостоверение за

4,1 % триасулфурон+

65,9 % дикамба

 

срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

>2000

-

3

 

продължаване на разрешението № 20/10.04.2003 г.

 

15 г/дка

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите

 

 

 

122.

ЛИНУРЕКС 45 СК

Мактешим Аган

450 г/л линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Удостоверение за

 

200 мл/дка

кориандър

 

 

 

 

разрешаване № 142/22.12.2004 г.

 

300 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

123.

ЛИНУРЕКС 50 ВП Мактешим Аган

500 г/кг линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Удостоверение за продължаване на

 

150 г/дка

лук - внася се във фаза 2-3 лист на културата

 

 

 

 

разрешението № 353/20.12.2005 г.

 

150-200 г/дка

моркови - внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно от 1 същински лист  до 2 месеца преди прибиране на културата

 

 

 

 

 

 

200 г/дка

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

300 г/дка

соя, слънчоглед, фасул - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.

ЛИНУРЕКС 50 СК

Мактешим Аган

500 г/л линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

60

2

 

-Удостоверение за

 

150-200 мл/дка

кориандър

 

 

 

 

продължаване на

 

200-250 мл/дка

картофи

 

 

 

 

разрешението № 174/10.03.2004 г.

 

250-300 мл/дка

слънчоглед, соя - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

125.

ЛИНУРОН 45 СК

НоваФито

450 г/л линурон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

90

2

 

-Удостоверение за

 

200 мл/дка

кориандър

 

 

 

 

разрешаване № 161/06.01.2005 г.

 

250-300 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

126.

ЛОГОС 4 СК

Форвард

-Удостоверение за

40 г/л никосулфурон

 

 

срещу едногодишни житни, балур от коренища и някои широколистни плевели при:

5000

 

3

 

разрешаване № 15/23.01.2003 г.

 

125 мл/дка

царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата

 

 

 

127.

ЛОНТРЕЛ 300 ЕК Дау Агросайънсис

-Удостоверение за

300 г/л клопиралид

 

 

срещу широколистни плевели (пала-мида, лайка, лепка, млечок, подрумче и др.) при:

4300

 

3

 

продължаване на

 

30-40 мл/дка

ягоди  - внася се след беритба на плодовете

 

 

 

 

разрешението № 245/05.01.2005 г.

 

30-50 мл/дка

 

цвекло, лен - внася се през вегетацията на културите (фаза “елхичка” на лена) и ранни фази на плевелите

 

 

 

 

 

 

40-50 мл/дка

пшеница - във фаза братене на културата;

лук (за глави) - внася се във фаза “камшиче” на културата

 

 

 

128.

ЛОТУС Д

НюФарм

-Удостоверение за

50 г/л цинидон-етил+

420 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

>200

-

3

 

продължаване на разрешението № 175/10.03.2004 г.

 

75-100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.

ЛУВАРАМ

500 г/л

 

срещу широколистни плевели при:

500

 

3

 

Уфахимпром

-Краен срок за предлагане

2,4 Д ам.сол

150 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

200-250 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

130.

ЛУМАКС 538 СК

Синджента

375 г/л

s-метолахлор+

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

>2000

-

2

 

-Удостоверение за разрешаване № 225/01.02.2005 г.

125 г/л тербутилазин+

337,5 г/л

300 мл/дка

царевица - внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите

 (2-3 лист), или

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

мезотрион

300-400 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

131.

МАЙСТЕР ОД

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за

30 г/л форам-сулфурон+

1 г/л

 

срещу едногодишни житни и широколист-ни плевели, вкл. балур от семе и коренища при:

>5000

-

3

 

разрешаване № 351/22.03.2006 г.

 

йодосулфурон+ 30 г/л

изоксадифен-етил

120; 150 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едно-годишните плевели и 15-25 см височина на балура

Заб.: по-високата доза се използва при преобладаващо заплевеляване с балур

 

 

 

132.

МАТОН 600 ЕК

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

 

3

 

НюФарм

-Удостоверение за

естер

110 мл/дка

 

царевица  - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 228/15.11.2004 г.

 

120-150 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133.

МЕРЛИН 750 ВГ

Байер Кропсайанс

750 г/кг изоксафлутол

 

срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:

5000

-

2

 

-Удостоверение за

 

3,5 г/дка

картофи

 

 

 

 

разрешаване № 176/10.01.2005 г.

 

5-6 г/дка

лавандула, рози, салвия, резене, лен, нахут

 

 

 

 

 

 

6 г/дка

памук

 

 

 

 

 

 

12,5 г/дка

царевица - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите или рано на пролет преди вегетацията на лавандула, рози и салвия

 

 

 

134.

МЕРЛИН ДУО

Байер Кропсайанс

37,5 г/л изоксафлутол+

 

Срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

>1170

>2002

-

2

 

-Удостоверение за разрешаване №

375 г/л тербутилазин

170 мл/дка

царевица - внася се след поникване до 3 лист на клутурата

 

 

 

 

400/20.02.2007 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

200 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

135.

МЕТРИПАЗ 70 ВП

Ралис

700 г/кг метрибузин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

2000

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 14.10.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 14.10.2009 г.

 

70-80 г/дка

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

136.

МЕТСУЛ СУПЕР 60 ВГ

СР Пестицидни

600 г/кг метсулфурон-метил

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

>5000

30

3

 

заводи Янгсу Шанянг

 

1 г/дка

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 5/23.01.2003 г.

 

 

до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите

 

 

 

137.

МЕТСУРАМ

Ротам Агрокемикъл

-Краен срок за предлагане

200  г/кг метсулфурон-метил

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели при:

>5000

30

3

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 354/11.04.2006 г.

 

3 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до края на братене на културите

 

 

 

138.

МИСТРАЛ 4 СК

Синджента

40 г/л никосулфурон

 

 

срещу едногодишни житни, балур от коре-нища и някои широколистни плевели при:

>5000

 

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 364/13.01.2006 г.

 

120-130 мл/дка

царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата

 

 

 

139.

МОДАОН 4 Ф

Фейнхими Швебда

480 г/л бифенокс

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>5000

 

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 176/10.03.2004 г.

 

150 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

140.

МОСТАМИН

600 г/л

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

720 СЛ

Хокли

2,4 Д ам.сол

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 312/11.05.2005 г.

 

160 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

141.

МОСТИНЗАТ

36 СЛ

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

>2500

30

3

 

Хокли

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 313/11.05.2005 г.

 

400 мл/дка

овощни градини, лозя - внася се при 20-30 см височина на плевелите

 

 

 

142.

МОСТИНЛИН

33 ЕК

330 г/л пендиметалин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

3200

30

3

 

Хокли

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 314/11.05.2005 г.

 

400 мл/дка

царевица, слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите.

 

 

 

143.

МУСТАНГ

306,25 СК

Дау Агросайънсис

6,25 г/л флорасулам+

300 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

1593

65

3

 

-Удостоверение за

естер

40 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разрешаване № 156/05.01.2005 г.

 

или 60 мл/дка

културата. При наличие на паламида се използва високата доза (60 мл/дка)

 

 

 

 

 

 

60-80 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

144.

НАПРОГАРД 45 Ф

Ариста Лайфсайънс

450 г/л напропамид

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 336/08.02.2006 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 07.05.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 07.05.2010 г.

 

400 мл/дка

тютюн (ориенталски и едролистен) - внася се преди разсаждането

 

 

 

145.

НАСА 360 СЛ Имаспро

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 32/30.06.2003 г.

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - внася сe във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

146.

НЕМАСОЛ 510

Таминко

-Удостоверение за разрешаване № 363/08.06.2006 г.

510 г/л метам содиум

80-100 л/дка

галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена - за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен

896

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

147.

НИРВАНА

БАСФ Агро Б.В.

16,7 г/л имазамокс+

 

срещу едногодишни житни и широ-колистни плевели при:

>5000

30

3

 

 

250 г/л пендиметалин

300 мл/дка

слънчоглед (имитолерантен хибрид “Рими” на ф. “Лимагрейн”) - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

300-400 мл/дка

слънчоглед (имитолерантни хибриди) - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, като високата доза се използва при прерастнали плевели и силно заплевеля-ване от паламида

 

 

 

148.

НИТРАМИН

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Нитрокемия

ам.сол

120 мл/дка

царевица - във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 253/07.01.2005 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

149.

НИТРОГАРД

840 ЕК

840 г/л ацетохлор

 

срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

Мактешим Аган

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 410/10.01.2007 г.

 

200-300мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.

НИТРОГАРД

880 ЕК

880 г/л ацетохлор+

 

срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

Мактешим Аган

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 408/10.01.2007 г.

антидот

200-300мл/дка

царевица - след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

151.

НОМИНЕ 400 СК+ БИОПАУЪР

408 г/л биспирибак-

 

срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

>5000

-

3

 

Кумиай кемикъл

-Удостоверение за разрешаване № 392/02.02.2007 г.

содиум

+аджувант

5 мл/дка+

100 мл/дка

ориз - внасят се във фаза 4-6 лист на културата и 4-5 лист на житните плевели при източена вода

 

 

 

152.

ОПТИКА

НюФарм

-Удостоверение за

600 г/л

мекопроп-П

 

срещу някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди широко-листни плевели при:

948

-

2

 

продължаване на разрешението № 234/01.12.2004 г.

 

200 мл/дка

пшеница - във фаза братене на културата

 

 

 

153.

ОПТИКА ДУО

НюФарм

-Краен срок за предлагане

300 г/л

дихлорпроп-П+

300 г/л МЦПА

 

срещу широколистни в т. ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди  плевели при:

1032

-

2

 

на пазара - 10.06.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 10.06.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 225/15.11.2004 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154.

ОПТИКА КОМБИ

НюФарм

-Удостоверение за

300 г/л

мекопроп-П+

300 г/л МЦПА

 

 

 

срещу широколистни в т. ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди  плевели при:

1283

-

2

 

продължаване на разрешението № 226/15.11.2004 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

155.

ОПТИКА ТРИО

НюФарм

-Удостоверение за

130 г/л

мекопроп-П+

310 г/л

 

 

 

срещу широколистни в т. ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди  плевели при:

1083

-

2

 

продължаване на разрешението № 227/15.11.2004 г.

дихлорпроп-П+

160 г/л МЦПА

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

156.

ОРДРАМ 6 Е

720 г/л молинат

 

срещу едногодишни житни плевели при:

370

30

3

 

Синджента

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 21/10.04.2003 г.

 

600 мл/дка

ориз - внася се преди сеитба с инкор-пориране на сухо, след което се залива с 10 см вода за 5-6 дни, или във фаза 2-3 лист на плевелите

 

 

 

157.

ПАНИДА 33 ЕК

Ралис

330 г/л пендиметалин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1050

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 394/19.04.2006 г.

 

400 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158.

ПАНТЕРА 40 ЕК

40 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

1140

60

3

 

Кемтура

-Удостоверение за

квизалофоп-П- тефурил

150 мл/дка

слънчоглед, соя, захарно цвекло, домати

 

 

 

 

разрешаване № 64/10.07.2003 г.

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч.балур от коренища при:

 

 

 

 

 

 

175 мл/дка

слънчоглед, домати, тютюн (ориен-талски и едролистен)

 

 

 

 

 

 

250 мл/дка

соя, захарно цвекло

-внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

159.

ПАСИФИК СЛ

360 г/л 2,4 Д+

 

срещу широколистни плевели при:

1276

-

3

 

Агрия АД

-Удостоверение за разрешаване № 36/05.01.2003 г.

120 г/л дикамба

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

160.

ПАСИФИКА ВГ+

БИОПАУЪР

Байер Кропсайанс

30 г/кг мезосул-фурон+10 г/кг йодосулфурон+

 

Срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели  при:

>2000

-

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 578/02.12.2008 г.

90 г/кг антидот (мефемпир- диетил)

35 г/дка+

70 мл/дка Биопауър

пшеница - внася се във фаза 3 лист до средата на братене на житните плевели и от 2-3 до 6 лист на широколистните плевели.

 

 

 

161.

ПЕЛИКАН 50 СК

Хеминова

500 г/л дифлуфеникан

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

>2000

-

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 517/12.07.2007 г.

 

25 мл/дка

слънчоглед, фасул - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

162.

ПЕНДИГАН 33 ЕК

Мактешим Аган

330 г/л пендиметалин

 

срещу едногодишни житни и някои  широколистни плевели при:

1050

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 342/13.03.2006 г.

 

400 мл/дка

царевица, слънчоглед, тютюн - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

ПИК 75 ВГ

Синджента

750 г/кг просулфурон 

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

 

-

60

1

 

-Удостоверение за разрешаване №

554/18.06.2008 г.

 

1,5 г/дка

+0,2 % Атплюс

царевица, внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на плевелите с 20 л/дка работен разтвор

 

за

фураж

 

164.

ПИРАМИН ДФ

БАСФ

650 г/кг хлоридазон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

3830

-

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 524/05.03.2008 г.

 

400 г/дка

цвекло - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

165.

ПИРАНЯ 75 ВДГ

Агролекс

-Краен срок за предлагане

750 г/кг трибенурон

 

 

 

срещу едногодишни широколистни в     т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели при:

>5000

30

3

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 20/23.01.2003 г.

 

1,5 г/дка

пшеница - внася се след фаза 3 лист на културата и 2-4 лист на плевелите

 

 

 

166.

ПЛЕДЖ 50 ВП

Сумитомо Кемикъл

500 г/кг флумиоксазин

 

срещу широколистни и някои житни плевели при:

5000

 

 

 

Агро Юръп

-Удостоверение за разрешаване № 543/18.10.2007 г.

 

8 г/дка

слънчоглед 

царевица

- внася се след сеитба, преди поникване на културите, или вегетационно при слънчоглед във фаза 2-4 лист на културата

 

 

 

167.

ПРЕМЕРЛИН

600 ЕК

600 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

60

1

 

Дефенса

 

300-400 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

 

350-400 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 41/14.07.2003 г.

 

 

 

 

 

 

168.

ПРОМЕТРЕКС

500 г/л

 

с/у едногод. широколистни плевели при:

5233

-

2

 

50 СК

прометрин

200 мл/дка

моркови

 

 

 

 

Мактешим Аган

 

250-300 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 279/24.01.2005 г.

 

300 мл/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

169.

ПРОМЕТРИН

50 СК

500 г/л прометрин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

5233

-

2

 

Оксон

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 40/14.07.2003 г.

 

300 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

170.

ПРОМЕТРИН КНЕ 50 ВП

500 г/кг прометрин

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

5233

-

2

 

Ефтимиадис

 

250 г/дка

слънчоглед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 276/20.01.2005 г.

 

300 г/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

171.

ПРОНИТ 720 ЕК Ариста Агросайънсис

720 г/л пропизохлор

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

3425

-

3

 

-Удостоверение за

 

180-220 мл/дка

захарно цвекло

 

 

 

 

разрешаване №

 

200 мл/дка

тикви

 

 

 

 

383/28.11.2006 г.

 

200-250 мл/дка

грах, фасул, лук (II, III год)

 

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

 

200-300 мл/дка

слънчоглед, соя, картофи, фъстъци, памук

 

 

 

 

-Краен срок за употребата

 

250 мл/дка

домати, тютюн

 

 

 

 

на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

250-350 мл/дка

царевица

- внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди разсаждане на културите

 

 

 

172.

ПРОПАНИЛ 360 ЕК

360 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

2500

30

3

 

Профикол ел Кармен

-Краен срок за предлагане на пазара - 30.03.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 30.03.2010 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 42/14.07.2003 г.

пропанил

1500-1800 мл/дка

ориз - внася се във фаза 1-3 лист на плевелите при източена вода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173.

ПРОПОНИТ 720 ЕК Имаспро

720 г/л пропизохлор

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

3425

-

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за разрешаване № 126/08.12.2004 г.

 

200-300 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

174.

ПРОТУГАН 50 СК Мактешим Аган

500 г/л изопротурон

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1826

45

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

350 мл/дка

 

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културите, или

 

 

 

 

разрешението № 224/09.11.2004 г.

 

400-500 мл/дка

пшеница и ечемик - внесен след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

175.

ПРОФЕШЪНАЛ

Агролекс

-Краен срок за предлагане

280 г/л бромоксинил октаноат+

 

срещу широколистни в т. ч. слабочувс-твителни на хормоноподобните херби-циди  плевели при:

633

-

2

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 302/12.10.2005 г.

280 г/л МЦПА

120 мл/дка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

176.

ПУЛСАР 40

БАСФ Агро Б.В.

40 г/л

имазамокс

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

5000

90

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 210/25.01.2005 г.

 

 

(ДЕШ ХЦ аджувант)

50 мл/дка+

100 мл/дка ДЕШ

люцерна стара (с/у овчарска торбичка и други шрокол. плевели) в доза 50 мл/дка+ 100 мл/дка ДЕШ, внесен рано на пролет в начало на вегетацията на културата

 

 

 

 

 

 

120 мл/дка

слънчоглед (имитолерантен хибрид) - внася се във фаза 2-4 лист на културата;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

люцерна млада - внася се един месец след засяване

 

 

 

 

 

 

120 мл/дка+

50 мл/дка ДЕШ

слънчоглед - имитолерантен хибрид (вкл. с/у балур от коренища и паламида) - внесени във фаза 2-4 лист на културата

 

 

 

 

 

 

120 мл/дка+

230 мл/дка Стомп нов

330 ЕК

слънчоглед (имитолерантен хибрид - Рими) - срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка,  внесени при формиране на 2-3 двойка листа на културата

 

 

 

177.

ПУМА СУПЕР

7,5 ЕВ

69 г/л феноксапроп-П-

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

3040

60

1

 

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за разрешаване № 173/10.01.2005 г.

етил+антидот

100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)

 

 

 

178.

ПУМА СУПЕР

100 ЕК

100 г/л феноксапроп-П-

 

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

3040

60

1

 

Байер Кропсайанс

-Краен срок за предлагане на пазара - 05.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 05.03.2009 г.

етил+антидот

70 мл/дка

пшеница - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)

 

 

 

179.

РАУНДЪП

Монсанто

360 г/л глифозат+

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на

180 г/л сърфактант

75 мл/дка

люцерна (срещу кускута) -1-3 дни след прибиране на заразения откос

 

 

 

 

разрешението № 240/20.12.2004 г.

 

150-200 мл/дка

домати (безразсадни) - преди поникване на културата при поникнали плевели

 

 

 

 

 

 

200 мл/дка

памук, тютюн, фъстъци - преди сеитба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(разсаждане) на културите при поникнали плевели (5-10 см височина на плевелите). Прилага се с 15-20 л/дка работен разтвор

 

 

 

 

 

 

200-300 мл/дка

соя, цвекло и други окопни култури - по метода “намазване” с 50 % разтвор

 

 

 

 

 

 

 

ориз - срещу оризовия тросък - внася се след жътвата

 

 

 

 

 

 

400 мл/дка

слънчоглед, соя, пшеница, ечемик - с/у плевели и като десикант - преджътвено при влажност на зърното под 30 %. Прилага се с 15-20 л/дка работен разтвор

 

 

 

 

 

 

400-1200  мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали - във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

500 мл/дка

топола, орех (над 3 години), смърч (над 2 години) - във фаза бутонизация на широ-колистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

1200 мл/дка

ж.п.линии - внася се във фаза бутони-зация на широколистните и изкласяване на житните плевели;

пасища (срещу орлова папрат) - внася се при пълно развитие на папратта

 

 

 

180.

РАУНДЪП БИОСИЛА

360 г/л глифозат+

 

срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

5600

-

3

 

Монсанто

-Краен срок за предлагане

160 г/л сърфактанти

150-200 мл/дка

лозя и овощни градини - внася се при височина на плевелите 10-15 см

 

 

 

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

 

 

 

 

употребата на наличните

 

300 мл/дка

пшеница и ечемик - срещу плевели и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за

 

 

като десикант - внася се преджътвено, при влажност на зърното под 30 %

 

 

 

 

разрешаване № 140/20.12.2004 г.

 

300-400 мл/дка

лозя и овощни градини - внася се при височина на плевелите 20-30 см;

 

 

 

 

 

 

300-500 мл/дка

свободни площи (стърнища) - внася се при височина на плевелите 20-30 см.

Забележка: прилага се с 15-20 л/дка работен разтвор

 

 

 

181.

РАУСАН

Рау Ханделс

(формулатор Олтихим)

100 г/л дикамба+ 325 г/л 2,4 Д естер

 

срещу широколистни в т. ч. слабочувстви-телните на хормоноподобни хербициди плевели при:

>1000

-

2

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

 

80 млдка

пшеница - внася се във фаза братене на културата

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 358/26.04.2006 г.

 

100 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

182.

РАФТ 400 СК

Байер Кропсайанс

400 г/л оксидиаржил

 

срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:

>5000

 

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 7/23.01.2003 г.

 

80-100 мл/дка

слънчоглед, картофи - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите

 

 

 

183.

РАФТ 800 ВГ

Байер Кропсайанс

800 г/кг оксидиаржил

 

срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:

>5000

 

3

 

-Краен срок за предлагане

 

20-25 г/дка

рози, лавандула, силибум - внася се

 

 

 

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните

 

 

преди вегетацията на розите и лавандулата и след сеитба, преди поникване на силибума.

 

 

 

 

количества - 23.04.2009 г.

 

 

25-40 г/дка

мента, невен - внася се след разсаждане или преди вегетацията на ментата и след сеитба, преди поникване на невена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-35 г/дка

лук (II год.) - внася се след засаждане, преди поникване, или вегетационно за  културата и до фаза 1 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

35 г/дка

слънчоглед, тютюн, картофи, леща, фъстъци, домати, пипер, моркови - внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно за  слънчогледа и до фаза 1 лист на плевелите

 

 

 

 

 

 

35-45 г/дка

ориз - след сеитба, преди поникване на културата, на сухо, преди заливане с вода

 

 

 

 

 

 

40-45 г/дка

памук - внася се след сеитба, преди поникване на културата.

 

 

 

184.

РЕГЛОН ФОРТЕ

Синджента

150 г/л дикват +

прилепител

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

408

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 558/25.06.2008 г.

 

300 мл/дка

лозя, овощни градини - внася се в активна вегетация на плевелите

 

 

 

185.

РЕЙСЪР 25 ЕК

Мактешим Аган

250 г/л флурохлоридон

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

4000

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на.

 

150 мл/дка

гладиоли - внася се след засаждане на луковиците

 

 

 

 

разрешението № 178/10.03.2004 г

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата

 

200 мл/дка

ечемик, копър, резене - внася се след сеитба, преди поникване на културите;

царевица в комбинация с Ерадикан 6 Е - 500 мл/дка - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

 

на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

200-300 мл/дка

картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата.

Заб.: възможна е проява на фитотоксич-ност, която впоследствие се преодолява

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слънчоглед в комбинация с Трофи - 150 мл/дка - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

250 мл/дка

пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

300 мл/дка

слънчоглед, моркови - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

 

 

 

400 мл/дка

лозя, сливи, малини (плододаващи) - рано напролет, преди вегетацията

 

 

 

 

 

 

500-600 мл/дка

ябълки - внася се рано напролет, преди вегетацията.

 

 

 

186.

РИЛЕЙ 90 ЕК

Дау Агросайънсис

900 г/л ацетохлор

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението №

 

100 мл/дка

слънчоглед - в комбинация с Рейсър 25 ЕК - 150 мл/дка, внесени след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

246/05.01.2005 г.

 

150-180 мл/дка

захарно цвекло

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане

 

150-200 мл/дка

леща, памук

 

 

 

 

на пазара - 31.12.2010 г.

 

150-250 мл/дка

царевица

 

 

 

 

-Краен срок за употребата

 

180-220 мл/дка

слънчоглед, картофи, фасул, нахут

 

 

 

 

на наличните количества -

 

180-250 мл/дка

фъстъци

 

 

 

 

31.12.2011 г.

 

180-280 мл/дка

соя - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите

 

 

 

187.

РОДЕО ГЛИФО 36 СЛ

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

>2000

30

3

 

Хелафарм

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества -

 

1000 мл/дка

лозя - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 304/03.05.2004 г.

 

 

 

 

 

 

188.

РОНДЕЛ 48 ЕК

Неохим Инженеринг

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

>2000

30

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 29/29.05.2003 г.

 

600 мл/дка

лозя, овощни градини - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

189.

РОТЕР

Стоктон Кемикъл

-Удостоверение за

600 г/кг метсулфурон

 

срещу едногодишни широколистни в т. ч. устойчиви на хормоноподобните хербици-ди плевели при:

 

 

 

 

разрешаване № 327/09.01.2006 г.

 

1 г/дка

пшеница  - внася се след 3 лист до края на братене на културите. Заб.: в предложената доза продукта не контролира лепка

 

 

 

190.

САНАФЕН

600 г/л 2,4 Д

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Дау Агросайънсис

-Удостоверение за

ам.сол

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 215/20.10.2004 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

191.

САНГЛИФО

Санкио Агро

360 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

5600

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

400-1200 мл/дка

овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища)

 

 

 

 

разрешението № 517/20.10.2007 г.

 

1200 мл/дка

ж.п.линии - внася се в бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192.

САНСАК

Байер Кропсайанс

-Краен срок за предлагане

360 г/л

2,4 Д естер+

5 г/л метозулам

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

>2000

 

3

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

193.

САТУРН 500 ЕК

Кумиай

500 г/л тиобенкарб

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1700

 

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 179/10.03.2004 г.

 

1000 мл/дка

ориз, памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

194.

САФАРИ 50 ДФ

ДюПонт ИО

500  г/кг трифлусулфурон-

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

5000

 

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 30.06.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 30.06.2010 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 60/21.07.2003 г.

метил

3+3 г

захарно цвекло - двукратно в комбина-ция с Бетанекс - 200 мл/дка и прилепител Тренд - 0,1 %: I-во трет. след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-ри лист на плевелите; II-ро след 7-10 дни

 

 

 

195.

СЕКАТОР ВГ

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за

12,5 г/кг йодосулфурон+

50 г/кг

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

>5000

60

3

 

разрешаване № 174/10.01.2005 г.

амидосулфурон+ антидот

20-30 г/дка

пшеница и ечемик - след 3 лист до края на братене на културите, високата доза се прилага при прораснали плевели и прео-бладаващо заплевеляване от паламида

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196.

СЕКАТОР ОД

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за

106 г/л амидо-сулфурон+

25 г/л

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели и паламида при:

>5000

60

3

 

разрешаване № 371/14.08.2006 г.

йодосулфурон

10 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

197.

СЕЛЕКТ 240 ЕК

240 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

1630

 

3

 

Ариста Лайфсайънс

-Удостоверение за продължаване на

клетодим

40 мл/дка

домати, зах. цвекло, слънчоглед, соя, картофи, фасул - във фаза 3-5 лист на пле-велите с прилепител Амиго - 80 мл/дка

 

 

 

 

разрешението № 352/01.12.2005 г.

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч.балур от коренища при:

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

80 мл/дка

домати, зах. цвекло, слънчоглед, соя, картофи, фасул - във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура) с прилепител Амиго - 160 мл/дка

 

 

 

198.

СЕЛЕКТ СУПЕР

120 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

1360

-

3

 

120 ЕК

клетодим+

80 мл/дка

слънчоглед, зах. цвекло, фасул, картофи

 

 

 

 

Ариста Лайфсайънс

-Удостоверение за

прилепител

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 348/01.12.2005 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

160 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, фасул, картофи - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

199.

СКОРПИО СУПЕР

7,5 ЕВ

69 г/л феноксапроп-П-

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

>5000

60

3

 

Имаспро

-Удостоверение за разрешаване № 19/23.01.2003 г.

ИМАСПРО 7,5 ЕВ

етил+антидот

100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.

СКОРПИО СУПЕР

100 ЕК

100 г/л феноксапроп-П-

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

>5000

60

2

 

Имаспро

ИМАСПРО 100 ЕК

-Удостоверение за разрешаване

№ 372/28.05.2006 г.

етил+антидот

70 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес

 

 

 

201.

СОЛУШЪН 800 СП

800 г/кг

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Ню Фарм

2,4 Д ам.сол

60 г/дка

царевица - във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

75 г/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

202.

СПРИНТ 20 ВП

Форвард

-Удостоверение за

200 г/кг хлорсулфурон

 

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

5545

60

3

 

продължаване на разрешението № 43/14.07.2003 г.

 

4-4,5 г/дка

пшеница и ечемик - след фаза 3 лист на културите и ранни фази на плевелите

 

 

 

203.

СПРИНТ 75 ВП

Форвард

-Удостоверение за

750 г/кг хлорсулфурон

 

 

срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

5545

60

3

 

продължаване на разрешението № 44/14.07.2003 г.

 

1-1,5 г/дка

пшеница и ечемик - внася се внася се след 3 лист на културите и ранни фази на плевелите

 

 

 

 

 

 

2-2,5 г/дка

пшеница - внася се след сеитба, преди поникване

 

 

 

204.

СТАРАНЕ 250 ЕК

Дау Агросайънсис

250 г/л флуроксипир

 

срещу лепка, звездица, фасулче, глушина, незабравка, попова лъжичка, повитица при:

5000

 

3

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 10.06.2008 г.

-Краен срок за

 

80-100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите, при необходи-мост се комбинира с 2,4 Д или МЦПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

употребата на наличните количества - 10.06.2009 г.

 

100 мл/дка

царевица - внася се във фаза 5-7 лист на културата

 

 

 

 

 

 

150 мл/дка

ливади и пасища - (срещу глухарче) - внася се преди цъфтежа на глухарчето

 

 

 

 

 

 

200 мл/дка

овощни градини - внася се в активна вегетация на плевелите.

Заб.: повитицата е чувствителна само в начало на цъфтеж

 

 

 

205.

СТОМП НОВ

330 ЕК

330 г/л пендиметалин

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1250

30

3

 

БАСФ Агро Б.В.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 376/08.02.2006 г.

 

230 мл/дка+

120 мл/дка

Пулсар 40

слънчоглед (имитолерантен хибрид - Рими) - срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка,  внесени при формиране на 2-3 двойка листа на културата

 

 

 

 

 

 

300-400 мл/дка

гладиоли (луковици) - внася се след засаждане, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

400 мл/дка

царевица, слънчоглед, памук, фасул, соя, фъстъци, кориандър - внася се след сеитба, преди поникване на културите;

тютюн - внася се преди разсаждане; мента - преди или след разсаждане; ягоди - внася се рано напролет, след първата обработка на почвата

 

 

 

 

 

 

400-500 мл/дка

картофи, лук I, II  год. - след сеитба (за-саждане), преди поникване на културите

домати, пипер (разсадни) - внася се преди разсаждане на културите

 

 

 

 

 

 

450 мл/дка

ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

царевица, слънчоглед - в начало на вегета-ция на културата и до 2 лист плевелите

 

 

 

 

 

 

500 мл/дка

пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

600 мл/дка

малини, овощни градини - рано на про-лет, след първата обработка на почвата

 

 

 

206.

СТРЕЧ 10 ВП

Форвард

-Краен срок за предлагане

100 г/кг метсулфурон

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

5000

-

3

 

на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за

 

6-8 г/дка,

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на културите

 

 

 

 

употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 181/10.03.2004 г.

 

8-10 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

207.

СТРЕЧ 60 ВП

Форвард

-Удостоверение за

600 г/кг метсулфурон

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

5000

-

3

 

продължаване на разрешението №

 

1-1,5 г/дка

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на културите

 

 

 

 

182/10.03.2004 г.

 

1,5-2 г/дка

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

208.

СТРЕЧ® 60 ВП

Агрия АД

-Краен срок за предлагане

600 г/кг метсулфурон

 

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:

5000

-

3

 

на пазара - 05.09.2009 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 05.09.2009 г.

-Удостоверение за разрешаване № 51/10.0061.2003 г.

 

1,5 г/дка

пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209.

СУЛТАН 500 СК

Мактешим Аган

500 г/л метазахлор

 

срещу едногодишни широколистни плевели при:

2150

70

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 98/21.10.2004 г.

 

240 мл/дка

маслодайна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

210.

ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ

50 г/л квизалофоп-П-

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

>2000

60

3

 

5 ЕК

Имаспро

-Удостоверение за разрешаване № 191/17.01.2005 г.

етил

200 мл/дка

слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

211.

ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ®

5 ЕК

50 г/л квизалофоп-П- етил

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

>2000

60

3

 

Агрия АД

-Удостоверение за разрешаване № 33/05.01.2003 г.

 

200 мл/дка

слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

212.

ТАРГА СУПЕР

50 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

2550

60

3

 

5 ЕК

Нисан кемикъл

-Удостоверение за

квизалофоп-П- етил

150 мл/дка

слънчоглед, соя, захарно цвекло, памук, лук, тютюн, фасул, картофи, домати, ягоди, малини

 

 

 

 

разрешаване № 114/01.12.2004 г.

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

 

 

175 мл/дка

домати

 

 

 

 

 

 

200 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

 

 

200-250 мл/дка

соя, зах. цвекло, памук, тютюн, фасул

 

 

 

 

 

 

250-300 мл/дка

картофи, домати, лук, ягоди

 

 

 

 

 

 

300 мл/дка

малини

 

 

 

 

 

 

300-600 мл/дка

лозя - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213.

ТАУРУС

Стоктон Кемикъл

50 г/л квизалофоп-П-

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

2550

60

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 328/09.01.2005 г.

етил

200 мл/дка

слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).

 

 

 

214.

ТЕРМИДОР 4 СК

Шарда Юръп

40 г/л никосулфурон

 

 

срещу едногодишни житни, балур от коре-нища и някои широколистни плевели при:

5000

 

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 12/23.01.2003 г.

 

125 мл/дка

царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата

 

 

 

215.

ТЕФРАЛИН 48 ЕК

Хекташ Тикарет

480 г/л

трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 198/16.09.2004 г.

 

150-200

слънчоглед - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

216.

ТИТУС 25 ДФ

ДюПонт ИО

250 г/кг римсулфурон

 

 

срещу едногодишни житни плевели и балур от коренища при:

5000

30

3

 

-Удостоверение за

 

4-6 г/дка

царевица, картофи

 

 

 

 

разрешаване № 571/14.10.2008 г.

 

5 г/дка

домати

- внася се във фаза 2-4 лист на плевелите (20-25 см височина на балура) и до 8 лист на царевицата. При царевица може да се комбинира с 2,4 Д. Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %, а при царевица и с прилепител Елект 90 ЕК - 0,15 %. Да не се използва при картофи сорт Бинте

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217.

ТИТУС ПЛЮС ВГ

ДюПонт ИО

-Удостоверение за

3,26 % римсулфурон +

60,87 % дикамба

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при:

>2000

30

3

 

продължаване на разрешението № 543/20.10.2008 г.

 

30,7 г/дка

царевица - внася се във фаза 2-6 лист на културата.

Забележка: прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %

 

 

 

218.

ТОЛУРЕКС

500 СК

500 г/л

хлортолурон

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

10000

30

3

 

Мактешим Аган

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 503/18.06.2007 г.

 

350-400 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване, или след 3 лист на културите и ранни фази на плевелите

 

 

 

219.

ТОМИГАН 250 ЕК Мактешим Аган

-Удостоверение за

250 г/л флуроксипир

 

срещу лепка, звездица, фасулче, глушина, незабравка, попова лъжичка, повитица при:

5000

 

3

 

продължаване на разрешението № 355/06.01.2006 г.

 

80 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до братене на културите.

Заб.: повитицата е чувствителна само в начало на цъфтеж.

 

 

 

220.

ТОПИК 080 ЕК Синджента

80 г/л клодинафоп

 

 

срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:

1829

 

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 23/10.04.2003 г.

+антидот

30-50 мл/дка

пшеница - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес

 

 

 

221.

ТОРНАДО 5 ЕК

Агролекс

50 г/л квизалофоп-П-

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

2350

60

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 198/19.01.2005 г.

етил

200 мл/дка

домати - внася се фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222.

ТОРНАДО® 5 ЕК

Агрия АД

50 г/л квизалофоп-П-

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

2350

60

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 38/05.01.2003 г.

етил

200 мл/дка

слънчоглед - внася се фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

223.

ТРЕВИСИМО СК

Ариста Лайфсайанс

250 г/л диурон+

250 г/л глифозат

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

2000

-

2

 

 

 

500+500 мл/дка

с 30 л/дка раб.р-р

лозя - внася се двукратно, като:

1-во третиране преди отваряне на пъпките на лозата, а на площи заплевелени с балур при 20-25 см височина на балура;

2-ро 60 дни след първото с насочено пръскане

 

 

 

224.

ТРЕФЛАН 24 ЕК

Дау Агросайънсис

240 г/л трифлуралин

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

-Краен срок за предлагане

 

300-400 мл/дка

памук, соя

 

 

 

 

на пазара - 20.03.2008 г.

 

350 мл/дка

фасул, пипер, моркови, зеле, домати

 

 

 

 

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 250/05.01.2005 г.

 

400 мл/дка

мента - внася се преди сеитба (раз-саждане) с инкорпориране

 

 

 

225.

ТРИФЛУРАЛИН 240 ЕК

240 г/л трифлуралин

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

И Пи Чи

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

 

300-400 мл/дка

соя, слънчоглед, домати, памук - преди сеитба (разсаждане) с инкорпориране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226.

ТРИФЛУРЕКС

48 ЕК

480 г/л трифлуралин

 

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

Мактешим Аган

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 287/07.02.2005 г.

 

150-200 мл/дка

соя, слънчоглед, памук, домати (раз-садни и безразсадни) - внася се преди сеитба (разсаждане) с инкорпориране

 

 

 

227.

ТРИФЛУСАН

48 ЕК

480 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

Дау Агросайънсис

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 392/18.07.2006 г.

 

150-200 мл/дка

соя, слънчоглед, домати (разсадни и безразсадни) - внася се преди сеитба (разсаждане) с инкорпориране

 

 

 

228.

ТРИФУНИЛ

48 ЕК

480 г/л трифлуралин

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

>5000

30

1

 

Хелафарм

-Краен срок за предлагане на пазара - 20.03.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 20.03.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 305/03.05.2005 г.

 

150-200 мл/дка

слънчоглед - внася се преди сеитба с инкорпориране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229.

ТРОФИ

Дау Агросайънсис

768 г/л ацетохлор+

 

 

срещу едногодишни житни в т.ч.балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

 

2

 

-Удостоверение за

антидот

220-260 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

продължаване на

 

220-320 мл/дка

царевица, соя

 

 

 

 

разрешението № 248/05.01.2005 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

250-300 мл/дка

фъстъци - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

230.

ТРОФИ 40 КС

Дау Агросайънсис

-Краен срок за предлагане

400 г/л

ацетохлор

 

срещу срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели (щир, лобода) при:

2148

 

2

 

на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

400-500 мл/дка

царевица - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

231.

ТРОФИ СУПЕР 840 ЕК

840 г/л ацетохлор+

 

срещу срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

Дау Агросайънсис

-Удостоверение за

28 г/л антидот (фуриразол)

200-250 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

разрешаване №

 

200-300 мл/дка

царевица - след сеитба, преди поникване

 

 

 

 

365/29.06.2006 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

300 мл/дка

памук - след сеитба, преди поникване

 

 

 

232.

ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4

360 г/л

глифозат

 

срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

>5000

30

3

 

360 СЛ

 

150 мл/дка

стърнища

 

 

 

 

Синджента

 

200 мл/дка

лозя и овощни градини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Удостоверение за разрешаване №

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевелимл при:

 

 

 

 

226/01.02.2005 г.

 

300 мл/дка

пшеница и ечемик, внесен преджътвено, при влажност на зърното под 30 %.

 

 

 

 

 

 

 

срещу многогодишни житни и широколистни плевели при:

 

 

 

 

 

 

400 мл/дка

стърнища

 

 

 

 

 

 

600 мл/дка

лозя и овощни градини - внася се във фаза изкласяване (изметляване)  на житните и бутонизация на широколистните плевели

 

 

 

233.

У 46 М ФЛУИД

500 г/л МЦПА

 

срещу широколистни плевели при:

700

-

2

 

Ню фарм

 

 

200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

234.

УИДМАСТЕР

464 СЛ

Синджента

344 г/л 2,4 Д+

120 г/л дикамба

 

 

срещу широколистни в т. ч. слаб-очувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

1347

-

3

 

-Удостоверение за продължаване на

 

80-100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

разрешението № 528/17.06.2008 г.

 

120 мл/дка

царевица - във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

235.

УИНГ-П

БАСФ

212,5 г/л диметенамид-П+

 

Срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:

1480

 

30

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 530/12.07.2007 г.

250 г/л пендиметалин

300-400 мл/дка

царевица и слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

236.

ФЕН 24 ЕК

Имаспро

240 г/л оксифлуорфен

 

срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за разрешаване №

 

80 мл/дка

слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите

 

 

 

 

367/05.07.2006 г.

СМЕРЧ 24 ЕК

 

80-100 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение за разрешаване

 

 

Заб.: Възможна е проява на фитоток-сичност, която се преодолява

 

 

 

 

№374/28.08.2006 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

150 мл/дка

лозя - внася се вегетационно (април-май) с насочено пръскане

 

 

 

237.

ФЕН® 24 ЕК

Агрия АД

240 г/л оксифлуорфен

 

срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:

5000

45

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 32/05.11.2003 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

80-100 мл/дка

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата.

Заб.: Възможна е проява на фитотоксичност, която се преодолява.

 

 

 

238.

ФОКСТРОТ 69 ЕВ

Хеминова

69 г/л феноксапроп-П-

 

срещу едногодишни житни в т. ч. див овес при:

>5000

60

1

 

-Удостоверение за разрешаване № 518/12.07.2007 г.

етил+

антидот

100 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)

 

 

 

239.

ФОКУС УЛТРА

100 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

3940

60

3

 

СТРАТОС УЛТРА

БАСФ

циклоксидим+ тензит

100 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна

 

 

 

 

-Удостоверение за

разрешаване №

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

537/18.09.2007 г.

-Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата

 

200 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на наличните количества -

31.12.2011 г.

 

 

срещу едногодишни и многогодишни житни плевели при:

 

 

 

 

 

 

200 мл/дка

с

30-40 л/дка работен

разтвор

циклоксидим толерантна царевица (СТМ) - внася се вегетационно за култу-рата и 3-5 лист на плевелите.

Забележка: троскот - умерено чувстви-телен

 

 

 

240.

ФРОНТИЕР СУПЕР

720 г/л

диметенамид-П

 

срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

1480

-

3

 

БАСФ

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 184/10.03.2004 г.

СПЕКТРУМ

-Удостоверение за разрешаване № 360/26.04.2006 г.

 

80-140 мл/дка

царевица, слънчоглед, захарно цвекло, соя, картофи - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

241.

ФУЗИЛАД

150 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

3680

60

3

 

ФОРТЕ

Синджента

-Удостоверение за

флуазифоп-П-бутил+ прилепител

50 мл/дка

маслодайна рапица - срещу самосевки от житни култури, внесен във фаза 3-5 лист на самосевките

 

 

 

 

разрешаване №

 

80 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

264/05.04.2005 г.

-Краен срок за предлагане

 

90 мл/дка

памук, тютюн, соя, фасул, фъстъци, домати, пипер, картофи

 

 

 

 

на пазара - 31.12.2010 г.

-Краен срок за употребата

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

на наличните количества - 31.12.2011 г.

 

100-130 мл/дка

слънчоглед, памук, тютюн, домати, фасул

 

 

 

 

 

 

130 мл/дка

соя, фъстъци, пипер, картофи - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242.

ФУРОРЕ СУПЕР

69 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

2357

30

2

 

7,5 ЕВ

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за

феноксапроп-П-етил

120 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, фасул, лук, картофи, грах, соя, домати, пипер, чесън

 

 

 

 

продължаване на разрешението №

 

 

срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:

 

 

 

 

185/10.03.2004 г.

 

200 мл/дка

слънчоглед, захарно цвекло, лук, фасул, домати, грах, картофи, соя, пипер, чесън - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

 

 

 

243.

ХАРМОНИ ЕКСТРА

ДюПонт ИО

500 г/кг тифенсулфурон+

250 г/кг

 

срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподоб-ните хербициди плевели при:

5000

30

3

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 538/20.10.2008 г.

трибенурон

1,5 г/дка

пшеница и ечемик - след 3-ти лист на културите  и ранни фази на плевелите се прилага с прилепител Тренд - 0,15 %

 

 

 

244.

ХАРНЕС

Монсанто

900 г/л ацетохлор

 

 

срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при:

2148

-

2

 

-Удостоверение за

 

150-200 мл/дка

слънчоглед

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 417/30.01.2007 г.

 

150-250 мл/дка

царевица, соя, памук, тютюн - внася се след сеитба, преди поникване на културите

 

 

 

245.

ХВАСТОКС

26 % МЦПА

 

срещу широколистни плевели при:

700

-

2

 

ЕКСТРА

Органика Сажина

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

 

350 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 4/05.02.2003 г.

 

 

 

 

 

 

246.

ХЕКТАФЕРМИН

500 г/л

 

срещу широколистни плевели при:

375

-

3

 

Хекташ

-Краен срок за предлагане на пазара - 23.04.2008 г.

-Краен срок за употребата на наличните количества - 23.04.2009 г.

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 189/29.04.2004 г.

2,4 Д ам. сол

160-240 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

247.

ХЕРБАФЛЕКС

Щелер

-Удостоверение за

85 г/л бефлубута-мид+500 г/л изопротурон

 

срещу едногодишни житни и широколи-стни в т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели при:

>2000

90

2

 

разрешаване № 291/06.10.2005 г.

 

200 мл/дка

пшеница - внася се от 3 лист до края на братене на културата

 

 

 

248.

ХЕРБОКСОН 600

600 г/л

 

срещу широколистни плевели при:

500

-

3

 

НюФарм

-Удостоверение за

2,4 Д ам.сол

120 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата

 

 

 

 

продължаване на разрешението № 377/16.03.2006 г.

 

150-200 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

 

 

 

249.

ХЛОРТОСИНТ

700 г/л

 

срещу едногодишни житни плевели при:

10000

30

3

 

700 СК

Ню Фарм

-Удостоверение за продължаване на разрешението № 267/13.01.2005 г.

хлортолурон

230-350 мл/дка

пшеница и ечемик - след сеитба, преди поникване, или след 3-ти лист на културите и ранни фази на плевелите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.

ХУСАР МАКС ВГ+ БИОПАУЪР

Байер Кропсайанс

30 г/кг

мезосулфурон+

30 г/кг

 

срещу едногодишни житни и широко-листни в т.ч. слабочувствителни на хор-моноподобните хербициди плевели при:

5000

-

3

 

-Удостоверение за разрешаване № 322/06.01.2006 г.

 

йодосулфурон+ антидот (мефенпир-диетил)+

прилепител

20 г/дка+

40 мл/дка;

25 г/дка+

50 мл/дка

пшеница - внася се от фаза 3-ти лист до края на братене на културата.

Забележка: ниската доза се препоръчва срещу широколистни, а високата срещу житни плевели (див овес, лисича опашка)

 

 

 

251.

ХУСАР МАКС ОД

Байер Кропсайанс

-Удостоверение за

8 г/л мезосулфурон+

8 г/л

 

срещу едногодишни житни и широко-листни в т.ч. устойчиви на хормонопо-добните хербициди плевели и див овес при:

5000

-

3

 

разрешаване № 523/12.07.2007 г.

 

йодосулфурон+

23 г/л антидот (мефемпир диетил)

100 мл/дка

пшеница - внася се от 3 лист до братене на културата

 

 

 


 
The page is temporarily unavailable
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
The page is temporarily unavailable
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.