Агростарт

                 
                       


*Семена- царевица, слънчоглед, рапица, люцерна, пшеница,ечемик,тритикале
*Торове-амониева селитра,NPK,калий,фосфор,троен суперфосфат,патенткалий,листни торове
*Препарати за растителна защита - хербициди, фунгициди, инсектициди

*Селскостопанска техника -трактори, плугове, дискови брани, сеялки, пръскачки,

торачки, култиватори, компактори, продълбочители, балировъчни машини, мотофрези

*Агроконсултации

              


Торове- описание

                                                                   

                                                                                               

                                                                             ТОРОВЕ


Неорганични торове, притежаващи идентификационна маркировка “ЕО ТОР” се пускат на пазара и когато не са включени в “Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове и подобрители на почвата”, но при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003 относно торовете.

 

 

НЕОРГАНИЧНИ СЛОЖНИ ТОРОВЕ С ОСНОВНИ, ВТОРОСТЕПЕННИ

ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 

Съдържат две или повече хранителни за растенията вещества. Сложни торове - отделните хранителни вещества са химически свързани помежду си. Комбинирани торове - представляват отделни химични съединения, промишлено произведени. При употреба нормата за торене се изчислява по елемента с най-високо процентно съдържание. Практически неотровни.

 

Тор/Производител

Активно вещество

Приложение

АГРОЛИФ 20-20-20

Скотс Интерн.

Холандия

 

20 % N; 20 % P2О5; 20 K2О+ микро-елементи:

B-0,02 %; Fе-0,1 %; Mn-0,06 %; Cu-0,06 %; Mo-0,001 %; Zn-0,02 %

0,3 % разтвор. За повишаване на добива при:

домати - трикратно:

I-во - след разсаждане;

II и III - през 10 дни

АЗУРО NPK

21-21-21+МЕ

Нутри - Белгия

NPK-21:21:21+ микроелементи:

B-0,01 %; Fе-0,04 %; Mn-0,02 %; Cu-0,01 %; Mo-0,001 %; Zn-0,02 %

500 г/дка с 30 л/дка работен разтвор. За повишаване добива при:

твърда и мека пшеница - във фаза братене на културата

АЗУРО NPK

16-8-34+МЕ

Нутри - Белгия

NPK-16:8:34+ микроелементи:

B-0,01 %; Fе-0,04 %; Mn-0,02 %;

 Cu-0,01 %; Mo-0,001 %; Zn-0,02 %

500 г/дка с 30 л/дка работен разтвор. За повишаване добива при:твърда и мека пшеница - във фаза вретенене на културата

КРИСТАЛОН СПЕЦИАЛ

Хидро Агри

Холандия

NPK-18:18:18+микроелементи:

Mg - 3 %; B - 0,025 %; Fе - 0,070 %;

Mn - 0,040 %; Cu - 0,010 %;

Mo - 0,004 %;

Zn - 0,025 %

по 300 г/дка за повишаване добива при:

пшеница - внесен еднократно във фаза братене на културата или двукратно - внесен във фази братене и вретенене на културата.

 

 

 

МАСТЕРБЛЕНД

Мастербленд Интернешънъл

САЩ

20% N; 20% P205; 20% К2О; Mg, Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo

За листно приложение с цел повишаване на добива при:

пшеница (твърда и мека) и ечемик: 500 г/дка, внесени във фаза „братене”-„вретенене” на културите.

зеленчуци: 250-500 г/дка, три-четири кратно листно приложение или 2-4 кг/дка почвено, през вегетацията на културите.

Забележка: Мастербленд е съвместим с продукти за растителна защита. Добавя се последен в разтвора. Не се препоръчва смесване с бордолезов разтвор.

 

15% N; 10% P205; 30% К2О; Mg, Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo

слънчоглед: 350-500 г/дка във фаза 3-5 лист на културата;

царевица: 350-500 г/дка във фаза  3-8 лист на културата;

картофи: 200 г/дка, трикратно приложение:

1-во във фаза 4-5 лист на културата;

2-ро във фаза „цъфтеж”;

3-то – 10-14 дни след второто пръскане.  

 

16% N; 11% P205; 16% К2О; 4,5%S; 1,8% Mg; Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo

рапица: 300-500 г/дка, двукратно – есенно подхранване във фаза  4-7 лист на културата, пролетно подхранване - рано през пролетта във фаза 5-9 лист на културата.

ПИТЪРС ПРОФЕСИОНАЛ

20-20-20

Скотс Интерн.- Холандия

20 % N; 20 % P2О5; 20 K2О+

микроелементи:

B-0,1 %; Fе 0,05 %; Mn 0,025 %; Cu 0,004 %;

Mo 0,001 %; Zn 0,003 %

300 г/дка. За повишаване добива при:

пшеница - еднократно във фаза 3-4 лист на културата

ПОЛИФИД

(СОЛУПЛАНТ)

Хайфа

Израел

NPK-20; 20; 20

+ микроелементи:

Fe, Cu, Zn, Mn - 0,76 %

за повишаване на добива при: краставици (оранжерийно производство и на открито) приложен в следната схема:

0,4 % - 1-во третиране - при цъфтеж

0,4 % - 2-ро третиране - 14 дни след първото

0,1 % - 3-то третиране - при плододаване

ХОРТИГРОУ

Хортиланд

Холандия

NPK 20:20:20+ микроелементи:

Fe - 0,03 %; Zn - 0,03 %; Mn - 0,01 %;

Cu - 0,01 %; B - 0,02 %; Mo - 0,001 %+

аминокиселини - 1 %

домати - за повишаване вегетационния растеж, по схема:

1-во третиране след прихващане на разсада - 0,1 %;

2-ро при цъфтеж на първа китка - 0,2 %;

3-то до беритба - 0,2 %;

4-то, 5-то и 6-то през 10-15 дни - 0,3 %

 

ОРГАНИЧНИ И ОРГАНО-МИНЕРАЛНИ  ТОРОВЕ

 

Това са продукти,  в които хранителните елементи са от органичен и неорганичен произход. Получават се чрез механично смесване или чрез химично взаимодействие между органични и неорганични торове. Съдържат макро и микроелементи. Обогатяват почвата с СО2.

 

Тор/Производител

Активно вещество

Приложение

КАЛИЕВ ХУМАТ “ХУМУСТИМ”

НПО Агроекология

тъмнокафява течност: сухо в-во 14,0-14,2; съдържание на орг. в-во на база сухо в-во % - не по-малко от 30,0; орг.въглерод на база сухо в-во % - 40,0-50,0; общ азот на база сухо в-во не по-малко от 1; рН - 7,7-9,5

Почвен подобрител - 20-25 литра на декар - увеличава органичното вещество и намалява подвижните форми на микроелементите метали.

-Торене на пипер - предсеитбено, 0,5 литра разтворени в 300 литра вода за декар.

-Третиране на семена при пшеница, соя и нахут - полумокро третиране с 0,6 литра за 1000 кг семена.

КОМПЛЕХУМУСАН № 6

Василопулос Брос

Гърция

4 % N; 8 % P2O5; 15 % K2O; 3 % MgO;

1% В; 1 % FeSO4; 45 % органично вещество; 10-12 % хуминови и фулво-киселини;

Rhizobia Spp. (Nitrosomonas, Nitrobacter) Actinomycetes

Mycorrhizal Fungi

Специализиран тор за тютюн. Подобрява и обогатява почва-та. Подходящ за всички видове почви и сортове тютюн.

Приложение: Внася се преди последната обработка на почвата и/или по време на разсаждането.

Препоръчителните количества са от 30 до 90 кг/дка, в зависимост от сорта на тютюна и начина на внасяне.

Забележка: За тютюн сорт Бърлей могат да се добавят 30 кг/дка амониева селитра.

ПОУХУМУС ВРГ 85 водоразтворими гранули

Хуминтех

Германия

Калиеви хумати 80-85%

12% К2О

1% Fe

0,8 % Nорг.

 

Стимулира растежа и подобрява качеството на продукцията. Подпомага кореновото развитие и повишава кълняемостта на семената. Прилага се почвено (чрез капково напояване или повърхностни напоителни системи), листно и за третиране на семена.

Зеленчукови култури (домати, пипер и др.): 200-400 г/дка почвено от 2 до 4 пъти; листно приложение - 25 г/дка двукратно.

Оранжерийни (зеленчуци и цветя): 30-60 г/дка листно третиране ежеседмично.

Овощни: 200 г/дка почвено чрез поливане преди цъфтежа,

 

 

 

 

 

по време на формиране и узря-ване на плодовете; листно приложение - 25-50 г/дка на всеки две седмици.

Зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес): 200 г/дка предсеитбено; листно приложение - 25 г/дка във фаза братене и във фаза восъчна зрялост.

Окопни култури (царевица, памук, тютюн, слънчоглед, фъстъци, цвекло): 200 г/дка почвено; 25 г/дка листно във фаза от трети до пети лист и преди затваряне на реда.

Третиране на семена: семената се обработват с 0,01-0,03% разтвор (10-20 г/100 кг семена)

ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ

НА ПРАХ

Муданджианг Фенгда Кемикъл - Китай

свободни хуминови киселини - над 50 %

 25 кг/дка - за подобряване свойствата и хранителния режим на почвата. За детоксикация и очистване на замърсени почви нормата е 200 кг/дка

ХУМОЗАЛ пелети Фитотрептики

Гърция

NPK + микроелементи + органично в-во

 

NPK 6:12:18+2 МgО+0,2 Fe+0,2 Zn

 

NPK 16:6:12+2 МgО+0,5 B+0,2 Fe+0,2 Zn

 

NPK 14:7:14+2 МgО+0,1 B+0,2 Fe+0,2 Zn

Прилага се почвено, чрез заораване на 15-20 см дълбочина. Обогатява почвата с хранителни вещества и органична материя. Може да се използва за основно торене при различни култури. Предлага се за употреба в 3 вида с различно съотношение на азот, фосфор и калий, в зависимост от фено-фазата и потребността на културата.

зеленчукови култури (в оранжерии и на открито): 75-150 кг/дка; картофи: 100-125 кг/дка;

овощни култури: 3-5 кг/дърво;

храсти: 0,5-1 кг/храст.

Забележка: Не се препоръчва смесване с други торове и продукти за растителна защита.

 

 

 

 

 

ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА

 

Подобрителите на почвата са материали, които се прибавят към нея и главната им функция е подобряване на физическите и химическите свойства и биологичната и активност. Те могат да бъдат получени от непреработени природни източници чрез преработката им, в резултат на химичен процес или като страничен продукт от промишлена дейност.

 

Продукт

Активно вещество

Приложение

ГЕАУЕТ

водоабсорбиращи кристали

Деми Кемикъл

Китай

Кополимер на натриева

акрилна киселина и акриламид

Почвен подобрител, имащ способността да абсорбира вода, която отдава постепенно на корените на растенията в периодите на засушаване. Намалява необходимостта от поливане, контролира оттичането. Запазва действието си няколко години. Прилага се почвено, на дълбочина на развитие на основната коренова система.

Полски култури: 2-4 кг/дка, внесени с основната обработка на почвата.

Зеленчукови култури: 1-2 кг/дка, внесени по време на засяване или разсаждане.

Разсади: Корените на разсада се потапят в паста, получена след добавянето на 6-7 г абсорбент на 1 литър вода и престояване на разтвора 3-4 часа.

Дръвчета и храсти: 5-30 грама на дръвче при засаждане, в зависимост от големината на ямката.

Саксийни растения: 5-10 г на саксия, в зависимост от обема.

Забележка:  По-високата доза е подходяща при песъчливи и бедни на органично вещество почви, по-ниската - при глинести почви.

САТУРАЧНА ВАР

Захар ЕАД

Горна Оряховица

70 % СаСО3

(20 % СаО);

1,8 % Сорг.; неутрализираща сила 2820 mgequ/100 g

 

Почвен подобрител, имащ способността да неутрализира вредната киселинност на почвата. Подходящ мелиорант за кисели почви. Проявява продължително последействие. Внася се с основната обработка на почвата. Дозата на приложение се определя в зависимост киселинността на почвата.

Забележка:  Не се препоръчва внасяне при алкални почви и при култури, които не се развиват добре в условия на повишени концентрации на карбонати и калций в средата.

 

 

 

ТЕРАУЕТ

Тераует Корпорейшън

САЩ

 

Омрежен калиев

полиакрилен съполимер

Почвен подобрител с водозадържащ ефект. Поглъща водата в почвата и я задържа в коренообитаемия слой. Повишава коефициента на използване на торовете и намалява разходната норма за поливане. Изпитан е при картофи и пипер, но може да бъде използван при всички полски и зеленчукови култури, овощни градини, разсадници и в цветопроизводството в норма 1,5-3,5 кг/дка в зависимост от културата и механичния състав на почвата. Внася се на дълбочината на развитие на основната коренова маса на растението. Има последействие до 10 години, като запазва 75 % от активността си.

 

 

 

 

 

 

 

НЕОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 

 

Продукт,

фирма

 

Активно вещество

Норма и доза

 за употреба

 

Култура, при която се прилага

1.

БУРАЛЛ

ЕТ Рожен-74-77

гр. Белослав

0,6% N;

0,6% K2O;

0,2% MgО;

 

Подобрява състоянието на растенията при хлороза, допринася за подобряване на метаболизма. Прилага се листно през вегетацията на културите.

 

 

0,1% B; 0,002% Co; 0,02% Cu; 0,5% Fe; 0,025% Mn; 0,0015% Mo; 0,04%Zn

 

500 мл/дка или

500+300 мл/дка

житни култури

еднократно във фаза братене, или

двукратно: І-во - 500 мл/дка при братене, ІІ-ро - 300 мл/дка при изкласяване (10 дни преди цъфтеж)

 

 

 

 

500 мл/дка или

400+300 мл/дка

слънчоглед

еднократно във фаза начало на бутонизация, или

двукратно: 400 мл/дка във фаза 2ра-3та двойка листа и 300 мл/дка в начало на бутонизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 мл/дка или

400+400 мл/дка

царевица

еднократно във фаза 4ти - 8ми лист, или

двукратно: 400 мл/дка във фаза 4ти - 8ми лист и 400 мл/дка в начало на изметляване

 

 

 

400 мл/дка

трайни насаждения - трикратно:

І-во - при оформена листна маса,

ІІ-ро и ІІІ-то при оформяне и нарастване на плодовете

 

 

 

500 мл/дка

лозя по 500 мл/дка, трикратно - при оформена листна маса, преди цъфтеж и след цъфтеж

 

 

 

400 мл/дка

зеленчуци, бостан по 400 мл/дка, три-петкратно:

І-во след прихващане и последващи третирания през 14 дни.

 

 

 

3 мл/1 л вода

цветя - за листно третиране през 14-20 дни или поливане през 45 дни.

Забележка: Комбинира се с продукти за растителна защита с изключение на бордолезов и сероваров разтвор. Не се смесва с алкални разтвори.

2.

ТЕНЗО Fe

Хидро Агри

Холандия

6 % желязо

(железен хелат на етилен диамин ди о-хидрокси диметил фенил ацетат)

150-200 г/дка

череша - срещу желязна хлороза, трикратно през вегетацията, 1-во третиране след прецъфтяване, 2-ро и 3-то през 14 дни.

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЧНИ ТОРОВЕ - РАЗТВОРИ И СУСПЕНЗИИ

 

 

¹

Продукт,

фирма

 

Активно вещество

Норма и доза за употреба

 

Култура, при която се прилага

1.

АМАЛГЕРОЛ ПРЕМИУМ

Хехенбихлер

екстракт от морски водорасли, минерални масла,

 

За листно и почвено приложение - стимулира растителния метаболизъм, развитието на кореновата система, подобрява микробиологичните процеси в почвата.

 

Австрия

растителни

200 мл/дка

житни култури - през есента в фаза начало на братене и

 

 

екстракти и етерични масла,

300-500 мл/дка

през пролетта от фаза начало на вретенене до начало на наливане на зърното

 

 

макро- и микроелементи

200-300 мл/дка

маслодайна рапица - през есента във фаза 5 лист на културата

и

 

 

 

300-500 мл/дка

двукратно през пролетта

 

 

 

300-500 мл/дка

царевица - във фаза 4-6 лист на културата и преди начало на удължаване на стъблото

 

 

 

300-500 мл/дка

слънчоглед - еднократно или двукратно преди начало на удължаване на стъблото

 

 

 

500 мл/дка

картофи - трикратно през интервали от 10-14 дни до начало на образуване на клубени

 

 

 

500 мл/дка

грах и фасул - преди цъфтеж

 

 

 

300 мл/дка

лозя: 4-5 кратно от фаза цъфтеж до фаза грахово зърно

 

 

 

300-500 мл/дка

овощни - няколкократно през 10 дни по време на растеж на леторастите

 

 

 

300 мл/дка

зеленчуци - 14 дни след разсаждането и 3-5 пъти през вегетацията през 10 дни

 

 

 

200-500 мл в 1000 л вода

оранжерийни зеленчуци - подхранване чрез поливане през интервал от 10-14 дни

 

 

 

300-500 мл в 100 л вода

листно приложение - няколкократно през 10-14 дни.

Забележка: Не се прeпоръчва смесване с течни азотни торове с високо съдържание на азот и с контактни хербициди

 

 

 

 

 

2.

АМИНО-

КВЕЛАНТ - К

Биоиберика

Испания

L-б аминокиселини - получени при ензимна хидролиза+

калий

 

300 мл/дка

тор за листно приложение с цел повишаване на добивите при:

домати в доза внесен трикратно - след цъфтеж, 15 дни след това и по време на зреене на плодовете.

3.

АМИНО-КВЕЛАНТ - Са

Биоиберика

Испания

L-б аминокиселини - получени при ензимна хидролиза +

калций, бор

 

 

500 мл/дка

тор за листно приложение с цел повишаване на добивите при:

домати в доза внесен двукратно - преди цъфтеж на първа китка и по време на наедряване на плодовете

4.

БИОНУТРИЕНТ

Аум Консултанси Индия

натурален екстракт, съдаржащ Aloe, Cym-popogan, Eucalyptus, Neem, антиоксиданти, екстракт от житни култури в метанолов разтвор - 35 %; орга-ничен емулгатор - 5 %; обработено зеленчу-ково масло - 60 %

 

0,25 %

и

0,5 %

по схема

 

за увеличаване на добива при:

оранжерийни краставици в концентрация 0,25 % за листно приложение, внесен петкратно: 1-во - 7 дни след засаждане; 2-ро - 20 дни след засаждане; 3-то - 30 дни след засаждане; 4-то - начало на цъфтеж; 5-то - край на масов цъфтеж, и в концентрация 0,5 % за почвено приложение, внесен трикратно - 7 дни след засаждане и след това през две седмици.

5.

БИОФОЛ

Океан Органикс Нова Зеландия

натурален продукт от кафяви морски водорасли и растителни екстракти, разтворени във вода

0,5 %

за увеличаване на добива при: оранжерийни краставици в за листно приложение, внесен петкратно: 1-во - 7 дни след засаждане и след това през 15 дни, за почвено приложение, внесен трикратно - 7 дни след засаждане и след това през две седмици.

6.

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР СУСПЕНЗИЯ

Екофол АД

Търговище

NPK, микроелементи, Sporolactobacillus sp.,

Lactobacillus sp.

 

Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивните органи подобрява качеството на получената продукция.

 

Лактофол О (Основен)

21,1 % N, 5 % P2O5, 10 % K2O; В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn

300-500 мл/дка

зърнено-житни  култури със слята повърхност (пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале, просо, ориз и др.) двукратно третиране във фаза „братене” и фаза „изкласяване”

 

 

 

 

 

 

 

 

250-500 мл/дка

технически (памук, слънчоглед и др.) двукратно третиране във фаза „бутонизация” и фаза „цъфтеж”

 

 

 

200-600 мл/дка

зеленчуци (домати, патладжан, лук, арпаджик, чесън, зеле,  брюкселко зеле, цветно зеле, броколи, алабаш, моркови, салати, спанак  и др.); трикратно през 20-25 дни с нарастващи дози

 

 

 

400-500 мл/дка

етерично-маслени култури  (роза, лавандула, кориандър, кантарион, лайка, анасон, резене, босилек, копър, магданоз, мащерка,  мента, чубрица  и др.) двукратно през 20-30 дни

 

 

 

500-700 мл/дка

ягодоплодни (малина, къпина, ягода, арония, шипка, глог, офика и др.) преди цъфтеж и след 20-25 дни

 

 

 

500 мл/дка

овощни (костилкови и семкови) след цъфтеж трикратно през 15-20 дни

 

Лактофол тревни килими

14 % N, 4 % P2O5, 7,5 % K2O; В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn

120 мл/дка

Периодично подхранване на тревни площи през 15- 20 дни в зависимост от степента на натоварване

7.

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ

Екофол АД

Търговище

Азот, калий, микроелементи,  Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.

 

Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.

Забележка: торовете от тази серия са  смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.

 

Лактофол В

14% N; 14% K2O; B, Cu, Fe, Mg, Mn,.

400-600 мл/дка

зеленчуци (пипер и др.) трикратно третиране с нарастващи дози във фаза „начало на цъфтеж” и два пъти след 20-25 дни.

 

 

Mo,Zn; Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp

400-600 мл/дка

технически (слънчоглед, рапица, люцерна, цвекло и др.):  двукратно третиране на слънчоглед във фаза „5-7-ми лист” и „бутонизация”, цвекло и рапица - във фаза ”розетка”, люцерна - във фаза”цъфтеж”.

 

 

 

500 мл/дка

овощни (ябълка, круша): във фаза „след цъфтеж”.

 

 

 

 

 

 

Лактофол Fe

17% N; 8,5% K2O; B, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo,.

400-600 мл/дка

зеленчуци: двукратно и трикратно третиране с нарастващи дози във фаза ”начало на цъфтеж” и след 20-25 дни.

 

 

Zn;

400-600 мл/дка

етерично-маслени (мента): с нарастващи дози след всеки откос.

 

 

Sporolactobacillus

sp., Lactobacillus sp

200-600 мл/дка

овощни (при хлороза): трикратно третиране с нарастващи дози през 10 дни.

 

Лактофол К/Са

18% N; 11% K2O; B, Са, Cu, Mn, Mo, Zn; Sporolactobacillus

     200-800 мл/дка

зеленчуци, бобови, картофи: с нарастващи дози, двукратно и трикратно третиране във фаза „формиране на листна маса”, „цъфтеж” и след 15-25 дни.

 

 

sp., Lactobacillus sp.

200-400 мл/дка

технически (тютюн): с нарастващи дози, трикратно третиране във фаза ”4- 5 лист” и след 14 дни.

 

 

 

600 мл/дка

овощни (ябълка): еднократно третиране при признаци на поява на „горчиви ядки”.

 

Лактофол Лозя

 

15% N; 7,5% K2O; B, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Zn; Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.

400-600 мл/дка

лозови насаждения: четирикратно третиране - във фаза „преди цъфтеж”, „след цъфтеж” и два пъти през 10-14 дни.

 

 

Лактофол декоративни храсти

13% N; 6,5% K2O; B, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Zn; Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.

200 мл/дка

За периодично листно приложение при дървета и декоративни храсти.

 

 

Лактофол за листно- декоративни цветя

6% N; 3% K2O; B, Са, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo,Zn; Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.

20 мл в

2 л вода

За поливане на листно-декоративни саксийни и градински цветя. Стимулира образуването на свежа и красива листна маса.

 

8.

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР

РАЗТВОР

Екофол АД

Търговище

NPK, микроелементи, Sporolactobacillus sp.,

Lactobacillus sp.

 

Течен тор за листно приложение

 

 

 

 

 

 

Лактофол течен тор за пшеница и ечемик

9 % N, 2,6 % P2O5, 4,5 % K2O; В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn

1000 мл/дка

житни култури със слята повърхност: двукратно третиране във фаза „братене” и фаза „изкласяване”

 

Лактофол течен тор за пшеница и ечемик + Mg

9 % N, 2,6 % P2O5, 4,5 % K2O; 0,4 % Mg, В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn

1000 мл/дка

житни култури със слята повърхност: двукратно третиране във фаза „братене” и фаза „изкласяване”

 

 

Лактофол за цъфтящи цветя

6 % N, 4 % P2O5,

4 % K2O;

В, Сu, Mn, Мо, Zn

20 мл в

2 литра вода

Течен тор за цъфтящи саксийни цветя. Стимулира цъфтежа. 20 мл от концентрирания тор се разтварят в 2 л вода и с разтвора се поливат 8-10 средно големи саксии

 

Лактофол за балконски цветя

4 % N, 6,5 % P2O5,

7 % K2O;

В, Сu, Mn, Мо, Zn

20 мл в

2 литра вода

Стимулира цъфтежа и устойчивостта на външни цветя. С разтвора се поливат 8-10 средно големи саксии (2-3 сандъчета)

 

Лактофол  макси, универсален тор за цветя

4 % N, 6,5 % P2O5,

7 % K2O; 2 % Mg, В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn

20 мл в

2 литра вода

Стимулира образуването на свежа листна маса и красиви цветове чрез поливане с разтвор веднъж на 10-14 дни.

 

Лактофол за кактуси и сукулентни

1 % N, 2 % P2O5,

2,5 % K2O; 2 % Mg, В, Сu, Mn, Мо, Zn

20 мл в

2 литра вода

За добре оформени стебла и успешен цъфтеж. С разтвора се поливат 10 средно големи саксии през пролетта и лятото, веднъж на 2 седмици.

 

Лактифрост за пшеница и ечемик

1,3 % N

4,3 % P2O5

3,5 % K2O

В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn

800-1000 мл/дка

За предзимно третиране на посеви от пшеница и ечемик. Подобрява студоустойчивостта и подпомага успешното презимуване на посевите.

Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водния разтвор на Лактофол се добавят разтворените във вода пестициди.

9.

МЕГАФОЛ

L-α аминокиселини,

 

Тор за листно приложение с цел повишаване на добива при:

 

Валагро

Италия

получени чрез

ензимна хидролиза

0,25-0,35%

 

трайни насаждения: преди цъфтеж, при оформяне на плода, при нарастване на плода и в случаи на стрес.

 

 

 

 

 

 

 

на растителен

субстрат; калиев

0,25-0,35%

0,15-0,20%

зеленчуци полско производство;   

оранжерийни зеленчуци: прилага се на 10-15 дни.

 

 

сулфат

250-350 мл/дка

полски култури: самостоятелно или комбинирано с хербициди или фунгициди.

Забележка:  Да не се смесва с масла. Не се препоръчва прило-жение при слива и комбиниране с медсъдържащи фунгициди.

10.

РАДИФАРМ

Валагро

Италия

Аминокиселини (аргинин, аспаргин), полизахариди, К2O, Fe, Zn

 

Течен тор за почвено приложение. Стимулира развитието на кореновата система и спомага за по-бързото вкореняване на  растенията. Прилага се с поливните води, по време на засаждане/разсаждане на растенията и до седем дни по-късно. Забележка:  Разтворът трябва да достигне до корените.

 

 

 

 

500-600 мл/дка

300-400 мл/дка

зеленчуци с капково напояване:

веднага след разсаждане

7 дни след разсаждане

 

 

 

250 мл/100 л вода

зеленчуци без капково напояване: веднага след разсаждане, еднократно поливане с 300-500 мл разтвор на растение

 

 

 

250 мл/100 л вода

разсади: еднократно поливане на младите растения

 

 

 

 

250 мл/100 л вода

тютюн: еднократно поливане по време на разсаждане

 

 

 

200-300 мл/

100 л вода

овощни култури: 2-4 литра разтвор на всяко растение

 

 

 

 

70 мл/1 л вода

лозови резници преди вкореняване: накисване за 6-12 часа

 

 

 

200 мл/100 л вода

саксийни и декоративни растения: при разсаждане и след седем дни.

11.

ТЕКАМИН БРИКС

Екстракт от морски водорасли, получен

200-300 мл/дка

овощни култури - двукратно третиране от формиране на завръзите до зазряване на плодовете

 

Агритекно фертилизантес

чрез двойна ензимна хидролиза; калий,

200-300 мл/дка

лозя - няколкократно през 10-12 дни от фаза образуване на ягорида до края на вегетация

 

Испания

бор

200-300 мл/дка

зеленчуци, ягоди, дини и пъпеши - прилага се неколкократно през 10-12 дни от образуване на плода до края на вегетацията

 

 

 

 

 

 

 

 

250-300 мл/дка

карамфил - двукратно или трикратно третиране след образуване на възел

 

 

 

250-300 мл/дка

гербера - преди залагане на пъпките.

Забележка.: Прилага се листно през вегетацията на културите. При зеленчуци и карамфил може да се прилага и почвено, чрез фертигация (с поливната вода) в доза 400-600 мл/дка за едно третиране.

12.

ТЕКАМИН МАКС

L-α аминокиселини, получени чрез

 

Подходящ за почвено и листно приложение през вегетацията на културите.

 

Агритекно фертилизантес

двойна ензимна хидролиза на

300 мл/дка

овощни култури: 1-2 пъти след цъфтежа, при формиране на завръзите

 

Испания

растителни

суровини

200-300 мл/дка

лозя: неколкократно, от дължина на леторастите 10 см до образуване на ягорида

 

 

 

200-300 мл/дка

зеленчуци: след разсаждане или след стресови ситуации

 

 

 

200-300 мл/дка

дини и пъпеши: 1-2 пъти в начало на цъфтеж и при оформяне на плодовете

 

 

 

200-300 мл/дка

ягодоплодни: 10-12 дни преди първа беритба  и през 7-10 дни след това

 

 

 

100-200 мл/дка

житни култури: в началото на братене

 

 

 

100-200 мл/дка

царевица, сорго: във фаза 5-8 лист

 

 

 

200-300 мл/дка

украсни растения и цветя: през интервал от 7-10 дни след разсаждане или след рязане на цветовете.

13.

ТЕКАМИН РАЙС

L-α аминокиселини; екстракт от

 

Стимулира развитието на кореновата система и подобрява кълняемостта и устойчивостта на културите

 

Агритекно

водорасли;

2-3 мл/л вода

овощни разсадници: поливане през 7 дни

 

фертилизантес

Испания

микроелементи - Fe, Mn, Zn, Cu, B

 

6-8 мл/дърво

овощни култури:

при засаждане на постоянно място,

и

 

 

 

300-400 мл/дка

10-15 дни след засаждане

 

 

 

2-3 мл/л вода или 300 мл/дка

лозово вкоренилище: поливане през 2-3 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мл/л вода

зеленчуци: приложен чрез поливане на разсада и 10-15 дни след разсаждане

 

 

 

10 мл/л вода

тютюн: при разсаждане, чрез напояване или потапяне на корените на растенията в разтвора

 

 

 

5 мл/л вода

украсни растения и цветя: поливане след разсаждане през интервал от 7 дни 

 

 

 

 

Забележка: Прилага се почвено през вегетацията на културите.

13.

ТЕРАСОРБ

Биоиберика

Испания

L-б аминокиселини- получени при ензимна хидролиза+

цинк, манган, бор

 

300 мл/дка

тор за листно приложение с цел повишаване на добивите при:

домати в доза внесен трикратно:

1 - след разсаждане,

2 - в начало на цъфтеж

3 - начало на образуване на плодове

14.

ФЛОРА - Н

Ем Ви Консулт

България

NPK 6:3:6

В 3,5 мг/л

Со 0,5 мг/л

Cu 0,8 мг/л

Fe 1,6 мг/л

Mn 0,7 мг/л

Mo 2,3 мг/л

Zn 2,6 мг/л

30 мл

в 2 л вда

за почвено торене на листно-декоративни и цъфтящи цветя. Растенията се поливат през 15 дни. За саксии с диаметър 8 см - 100 мл разтвор, при диаметър 13 см - 150 мл, при диаметър 15 см - 200 мл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАКТЕРИАЛНИ ТОРОВЕ

 

 

Тор/Производител

 

 

Активно вещество

 

П р и л о ж е н и е

БАЙКАЛ ЕМ 1

ЕМ-Кооперация ООД

Русия

Бактериален инокулат:

Lactobacillus casei

Lactococus  lactis

Rhodopseudomonas palustris

Sаccharomices cerevisiae

Активизира микробиологичните процеси в почвата.  Повишава устойчивостта на растенията при екстремни условия. Използването му е предпоставка за  увеличаване на добивите.

Внасяне в почвата: Есен и пролет, 7 дни преди засаждане, 1 % работен разтвор при разход 2-3 литра на кв.м и последващо инкорпориране.

Зеленчуци: Поливане с 0,1% разтвор при разход 2 литра на кв.м,  веднага след засаждането, а след това през 10-15 дни, 3-4  пъти.

Царевица, слънчоглед: при поява на 2-3 лист и/или при 5-6 лист, еднократно или двукратно третиране с 0,1% разтвор.

Житни култури: Двукратно или трикратно третиране през вегетацията с 0,1% разтвор във фаза 3-и лист, братене и вретенене.

Овощни дървета: Третиране с 0,1% разтвор преди цъфтеж и след прецъфтяване.

Цветя: Поливане с 0,1% разтвор при разход 2,5 литра на кв.м (или до достигане на желаната влажност) през 10-15 дни, 3-4 пъти през пролетта.

Забележка: Приготвянето на разтвор да става само с нехлорирана вода. Пръскането (поливането) да не се извършва при пряка слънчева светлина. Не се смесва с продукти с бактерицидно действие.

 

 

 

БАЙКАЛ ЕМ-1-У

ЕМ-Център-Украйна ООД

Украйна

Бактериален инокулат:

Lactobacillus casei

Lactobacillus lactis

Phodopseudomonas palistris

Sаccharomices cerevisiae

За активиране на микробиологичните процеси в почвата и повишаване на добивите.

За почвено внасяне при есенна или пролетна обработка на почвата: 200 мл/дка, внесени със 100 литра вода, с последващо инкорпориране.

За предпосевна обработка на семена и клубени (картофи): семената се третират с 0,1% разтвор.

При отглеждане на разсад, зеленчуци и цветя: растенията се поливат с 0,1% разтвор при разход 2 литра/м2.

За листно приложение: 0,1% разтвор, 2-4 пъти през 15-20 дни по време на вегетация на културата.

Забележка: Да се разрежда с нехлорирана вода. Да не се прилага едновременно с антибактериални продукти. Не се препоръчва употребата на продукта на силно кисели и песъчливи почви.

БАКТОФИЛ

Биофил

Унгария

Azotobacter vinelaadii

Azospirillum brasiense и др.

За усвояване на азот от въздуха:

-приложение 0,1-0,15 л от продукта се разтварят в 30 л вода, внася се в почвата с инкорпориране на дълбочина на засяване на семената. Прилага се на почви, при които рН е не по-малко от 5 и не повече от 8, съдържанието на хумус е поне 1 %, а температурата на почвата е над 50С.

Замества 10 кг/дка азот

Забележка: не се смесва с антибактериални продукти

БИО-ЕДНО

течен концентрат

Био-уан

САЩ

Бактериален инокулат:

Azotobacter vinelandii,

Clostridium pasteurianum

 

За увеличаване на азотната фиксация в почвата.

Прилага се почвено, 10-14 дни преди сеитба на културите, в доза 100 мл/дка, внесени с 60 литра вода. Работният разтвор се оставя да престои 24 часа (при температура над 25оС) или 48 часа (при температура под 25оС).

Забележка:  Не се прилага в среда, съдържаща хлор и хлорни съединения. Не се препоръчва смесване с карбамид и формалдехид.

 

 

 

БИОЛАЙФ

концентрат

Биолайф технолъджис

САЩ

Бактериален инокулат:

родове Bacillus, Corynebacterium, Pseudomonas, Arthrobacter, Flavobacterium, Rhodococcus, Azotobacter,  Streptomyces и др.

 

Възстановява микрофлората на почвата и стимулира развитието на културите.

За почвено внасяне: 100 мл концентрат за 1 дка, внесен с 10 литра вода. Разтворът се приготвя от 2 до 5 дни преди третирането, като се използва нехлорирана вода. Прилага се почвено, една-две седмици преди сеитбата (разсаждането) на културата. При много суха почва се прави допълнително разреждане.

Забележка: Да не се прилага едновременно с антибак-териални продукти.

“В5А”

Турция

Lactobacillus sp., Pseudomonas sp., растителни масла, 2,4 % Nорг.;

2,0 % P2O5;

5,6 % К2О

За активиране на микробиологичните процеси в почвата и повишаване устойчивостта на културите. Прилага се почвено преди засяване или разсаждане, или листно през вегетацията. Препоръчителна доза на приложение на продукта: от 150 мл/дка до 300 мл/дка. Използва се минимум трикратно, чрез поливане или пръскане с разтвор с концентрация 100 мл продукт в 30 литра вода.

Забележка: Да не се използва заедно с продукти за растителна защита. Съхранява се при температура от 4о до 10оС.