Агростарт

                 
                       


*Семена- царевица, слънчоглед, рапица, люцерна, пшеница,ечемик,тритикале
*Торове-амониева селитра,NPK,калий,фосфор,троен суперфосфат,патенткалий,листни торове
*Препарати за растителна защита - хербициди, фунгициди, инсектициди

*Селскостопанска техника -трактори, плугове, дискови брани, сеялки, пръскачки,

торачки, култиватори, компактори, продълбочители, балировъчни машини, мотофрези

*Агроконсултации

              


Торове- описание

                                                                   

                                                                                               

                                                                             ТОРОВЕ


Неорганични торове, притежаващи идентификационна маркировка “ЕО ТОР” се пускат на пазара и когато не са включени в “Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове и подобрители на почвата”, но при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003 относно торовете.

 

 

НЕОРГАНИЧНИ СЛОЖНИ ТОРОВЕ С ОСНОВНИ, ВТОРОСТЕПЕННИ

ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 

Съдържат две или повече хранителни за растенията вещества. Сложни торове - отделните хранителни вещества са химически свързани помежду си. Комбинирани торове - представляват отделни химични съединения, промишлено произведени. При употреба нормата за торене се изчислява по елемента с най-високо процентно съдържание. Практически неотровни.

 

Тор/Производител

Активно вещество

Приложение

АГРОЛИФ 20-20-20

Скотс Интерн.

Холандия

 

20 % N; 20 % P2О5; 20 K2О+ микро-елементи:

B-0,02 %; Fе-0,1 %; Mn-0,06 %; Cu-0,06 %; Mo-0,001 %; Zn-0,02 %

0,3 % разтвор. За повишаване на добива при:

домати - трикратно:

I-во - след разсаждане;

II и III - през 10 дни

АЗУРО NPK

21-21-21+МЕ

Нутри - Белгия

NPK-21:21:21+ микроелементи:

B-0,01 %; Fе-0,04 %; Mn-0,02 %; Cu-0,01 %; Mo-0,001 %; Zn-0,02 %

500 г/дка с 30 л/дка работен разтвор. За повишаване добива при:

твърда и мека пшеница - във фаза братене на културата

АЗУРО NPK

16-8-34+МЕ

Нутри - Белгия

NPK-16:8:34+ микроелементи:

B-0,01 %; Fе-0,04 %; Mn-0,02 %;

 Cu-0,01 %; Mo-0,001 %; Zn-0,02 %

500 г/дка с 30 л/дка работен разтвор. За повишаване добива при:твърда и мека пшеница - във фаза вретенене на културата

КРИСТАЛОН СПЕЦИАЛ

Хидро Агри

Холандия

NPK-18:18:18+микроелементи:

Mg - 3 %; B - 0,025 %; Fе - 0,070 %;

Mn - 0,040 %; Cu - 0,010 %;

Mo - 0,004 %;

Zn - 0,025 %

по 300 г/дка за повишаване добива при:

пшеница - внесен еднократно във фаза братене на културата или двукратно - внесен във фази братене и вретенене на културата.

 

 

 

МАСТЕРБЛЕНД

Мастербленд Интернешънъл

САЩ

20% N; 20% P205; 20% К2О; Mg, Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo

За листно приложение с цел повишаване на добива при:

пшеница (твърда и мека) и ечемик: 500 г/дка, внесени във фаза „братене”-„вретенене” на културите.

зеленчуци: 250-500 г/дка, три-четири кратно листно приложение или 2-4 кг/дка почвено, през вегетацията на културите.

Забележка: Мастербленд е съвместим с продукти за растителна защита. Добавя се последен в разтвора. Не се препоръчва смесване с бордолезов разтвор.

 

15% N; 10% P205; 30% К2О; Mg, Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo

слънчоглед: 350-500 г/дка във фаза 3-5 лист на културата;

царевица: 350-500 г/дка във фаза  3-8 лист на културата;

картофи: 200 г/дка, трикратно приложение:

1-во във фаза 4-5 лист на културата;

2-ро във фаза „цъфтеж”;

3-то – 10-14 дни след второто пръскане.  

 

16% N; 11% P205; 16% К2О; 4,5%S; 1,8% Mg; Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo

рапица: 300-500 г/дка, двукратно – есенно подхранване във фаза  4-7 лист на културата, пролетно подхранване - рано през пролетта във фаза 5-9 лист на културата.

ПИТЪРС ПРОФЕСИОНАЛ

20-20-20

Скотс Интерн.- Холандия

20 % N; 20 % P2О5; 20 K2О+

микроелементи:

B-0,1 %; Fе 0,05 %; Mn 0,025 %; Cu 0,004 %;

Mo 0,001 %; Zn 0,003 %

300 г/дка. За повишаване добива при:

пшеница - еднократно във фаза 3-4 лист на културата

ПОЛИФИД

(СОЛУПЛАНТ)

Хайфа

Израел

NPK-20; 20; 20

+ микроелементи:

Fe, Cu, Zn, Mn - 0,76 %

за повишаване на добива при: краставици (оранжерийно производство и на открито) приложен в следната схема:

0,4 % - 1-во третиране - при цъфтеж

0,4 % - 2-ро третиране - 14 дни след първото

0,1 % - 3-то третиране - при плододаване

ХОРТИГРОУ

Хортиланд

Холандия

NPK 20:20:20+ микроелементи:

Fe - 0,03 %; Zn - 0,03 %; Mn - 0,01 %;

Cu - 0,01 %; B - 0,02 %; Mo - 0,001 %+

аминокиселини - 1 %

домати - за повишаване вегетационния растеж, по схема:

1-во третиране след прихващане на разсада - 0,1 %;

2-ро при цъфтеж на първа китка - 0,2 %;

3-то до беритба - 0,2 %;

4-то, 5-то и 6-то през 10-15 дни - 0,3 %

 

ОРГАНИЧНИ И ОРГАНО-МИНЕРАЛНИ  ТОРОВЕ

 

Това са продукти,  в които хранителните елементи са от органичен и неорганичен произход. Получават се чрез механично смесване или чрез химично взаимодействие между органични и неорганични торове. Съдържат макро и микроелементи. Обогатяват почвата с СО2.

 

Тор/Производител

Активно вещество

Приложение

КАЛИЕВ ХУМАТ “ХУМУСТИМ”

НПО Агроекология

тъмнокафява течност: сухо в-во 14,0-14,2; съдържание на орг. в-во на база сухо в-во % - не по-малко от 30,0; орг.въглерод на база сухо в-во % - 40,0-50,0; общ азот на база сухо в-во не по-малко от 1; рН - 7,7-9,5

Почвен подобрител - 20-25 литра на декар - увеличава органичното вещество и намалява подвижните форми на микроелементите метали.

-Торене на пипер - предсеитбено, 0,5 литра разтворени в 300 литра вода за декар.

-Третиране на семена при пшеница, соя и нахут - полумокро третиране с 0,6 литра за 1000 кг семена.

КОМПЛЕХУМУСАН № 6

Василопулос Брос

Гърция

4 % N; 8 % P2O5; 15 % K2O; 3 % MgO;

1% В; 1 % FeSO4; 45 % органично вещество; 10-12 % хуминови и фулво-киселини;

Rhizobia Spp. (Nitrosomonas, Nitrobacter) Actinomycetes

Mycorrhizal Fungi

Специализиран тор за тютюн. Подобрява и обогатява почва-та. Подходящ за всички видове почви и сортове тютюн.

Приложение: Внася се преди последната обработка на почвата и/или по време на разсаждането.

Препоръчителните количества са от 30 до 90 кг/дка, в зависимост от сорта на тютюна и начина на внасяне.

Забележка: За тютюн сорт Бърлей могат да се добавят 30 кг/дка амониева селитра.

ПОУХУМУС ВРГ 85 водоразтворими гранули

Хуминтех

Германия

Калиеви хумати 80-85%

12% К2О

1% Fe

0,8 % Nорг.

 

Стимулира растежа и подобрява качеството на продукцията. Подпомага кореновото развитие и повишава кълняемостта на семената. Прилага се почвено (чрез капково напояване или повърхностни напоителни системи), листно и за третиране на семена.

Зеленчукови култури (домати, пипер и др.): 200-400 г/дка почвено от 2 до 4 пъти; листно приложение - 25 г/дка двукратно.

Оранжерийни (зеленчуци и цветя): 30-60 г/дка листно третиране ежеседмично.

Овощни: 200 г/дка почвено чрез поливане преди цъфтежа,

 

 

 

 

 

по време на формиране и узря-ване на плодовете; листно приложение - 25-50 г/дка на всеки две седмици.

Зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес): 200 г/дка предсеитбено; листно приложение - 25 г/дка във фаза братене и във фаза восъчна зрялост.

Окопни култури (царевица, памук, тютюн, слънчоглед, фъстъци, цвекло): 200 г/дка почвено; 25 г/дка листно във фаза от трети до пети лист и преди затваряне на реда.

Третиране на семена: семената се обработват с 0,01-0,03% разтвор (10-20 г/100 кг семена)

ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ

НА ПРАХ

Муданджианг Фенгда Кемикъл - Китай

свободни хуминови киселини - над 50 %

 25 кг/дка - за подобряване свойствата и хранителния режим на почвата. За детоксикация и очистване на замърсени почви нормата е 200 кг/дка

ХУМОЗАЛ пелети Фитотрептики

Гърция

NPK + микроелементи + органично в-во

 

NPK 6:12:18+2 МgО+0,2 Fe+0,2 Zn

 

NPK 16:6:12+2 МgО+0,5 B+0,2 Fe+0,2 Zn

 

NPK 14:7:14+2 МgО+0,1 B+0,2 Fe+0,2 Zn

Прилага се почвено, чрез заораване на 15-20 см дълбочина. Обогатява почвата с хранителни вещества и органична материя. Може да се използва за основно торене при различни култури. Предлага се за употреба в 3 вида с различно съотношение на азот, фосфор и калий, в зависимост от фено-фазата и потребността на културата.

зеленчукови култури (в оранжерии и на открито): 75-150 кг/дка; картофи: 100-125 кг/дка;

овощни култури: 3-5 кг/дърво;

храсти: 0,5-1 кг/храст.

Забележка: Не се препоръчва смесване с други торове и продукти за растителна защита.

 

 

 

 

 

ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА

 

Подобрителите на почвата са материали, които се прибавят към нея и главната им функция е подобряване на физическите и химическите свойства и биологичната и активност. Те могат да бъдат получени от непреработени природни източници чрез преработката им, в резултат на химичен процес или като страничен продукт от промишлена дейност.

 

Продукт

Активно вещество

Приложение

ГЕАУЕТ

водоабсорбиращи кристали

Деми Кемикъл

Китай

Кополимер на натриева

акрилна киселина и акриламид

Почвен подобрител, имащ способността да абсорбира вода, която отдава постепенно на корените на растенията в периодите на засушаване. Намалява необходимостта от поливане, контролира оттичането. Запазва действието си няколко години. Прилага се почвено, на дълбочина на развитие на основната коренова система.

Полски култури: 2-4 кг/дка, внесени с основната обработка на почвата.

Зеленчукови култури: 1-2 кг/дка, внесени по време на засяване или разсаждане.

Разсади: Корените на разсада се потапят в паста, получена след добавянето на 6-7 г абсорбент на 1 литър вода и престояване на разтвора 3-4 часа.

Дръвчета и храсти: 5-30 грама на дръвче при засаждане, в зависимост от големината на ямката.

Саксийни растения: 5-10 г на саксия, в зависимост от обема.

Забележка:  По-високата доза е подходяща при песъчливи и бедни на органично вещество почви, по-ниската - при глинести почви.

САТУРАЧНА ВАР

Захар ЕАД

Горна Оряховица

70 % СаСО3

(20 % СаО);

1,8 % Сорг.; неутрализираща сила 2820 mgequ/100 g

 

Почвен подобрител, имащ способността да неутрализира вредната киселинност на почвата. Подходящ мелиорант за кисели почви. Проявява продължително последействие. Внася се с основната обработка на почвата. Дозата на приложение се определя в зависимост киселинността на почвата.

Забележка:  Не се препоръчва внасяне при алкални почви и при култури, които не се развиват добре в условия на повишени концентрации на карбонати и калций в средата.

 

 

 

ТЕРАУЕТ

Тераует Корпорейшън

САЩ

 

Омрежен калиев

полиакрилен съполимер

Почвен подобрител с водозадържащ ефект. Поглъща водата в почвата и я задържа в коренообитаемия слой. Повишава коефициента на използване на торовете и намалява разходната норма за поливане. Изпитан е при картофи и пипер, но може да бъде използван при всички полски и зеленчукови култури, овощни градини, разсадници и в цветопроизводството в норма 1,5-3,5 кг/дка в зависимост от културата и механичния състав на почвата. Внася се на дълбочината на развитие на основната коренова маса на растението. Има последействие до 10 години, като запазва 75 % от активността си.

 

 

 

 

 

 

 

НЕОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 

 

Продукт,

фирма

 

Активно вещество

Норма и доза

 за употреба

 

Култура, при която се прилага

1.

БУРАЛЛ

ЕТ Рожен-74-77

гр. Белослав

0,6% N;

0,6% K2O;

0,2% MgО;

 

Подобрява състоянието на растенията при хлороза, допринася за подобряване на метаболизма. Прилага се листно през вегетацията на културите.

 

 

0,1% B; 0,002% Co; 0,02% Cu; 0,5% Fe; 0,025% Mn; 0,0015% Mo; 0,04%Zn

 

500 мл/дка или

500+300 мл/дка

житни култури

еднократно във фаза братене, или

двукратно: І-во - 500 мл/дка при братене, ІІ-ро - 300 мл/дка при изкласяване (10 дни преди цъфтеж)

 

 

 

 

500 мл/дка или

400+300 мл/дка

слънчоглед

еднократно във фаза начало на бутонизация, или

двукратно: 400 мл/дка във фаза 2ра-3та двойка листа и 300 мл/дка в начало на бутонизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 мл/дка или

400+400 мл/дка

царевица

еднократно във фаза 4ти - 8ми лист, или

двукратно: 400 мл/дка във фаза 4ти - 8ми лист и 400 мл/дка в начало на изметляване

 

 

 

400 мл/дка

трайни насаждения - трикратно:

І-во - при оформена листна маса,

ІІ-ро и ІІІ-то при оформяне и нарастване на плодовете

 

 

 

500 мл/дка

лозя по 500 мл/дка, трикратно - при оформена листна маса, преди цъфтеж и след цъфтеж

 

 

 

400 мл/дка

зеленчуци, бостан по 400 мл/дка, три-петкратно:

І-во след прихващане и последващи третирания през 14 дни.

 

 

 

3 мл/1 л вода

цветя - за листно третиране през 14-20 дни или поливане през 45 дни.

Забележка: Комбинира се с продукти за растителна защита с изключение на бордолезов и сероваров разтвор. Не се смесва с алкални разтвори.

2.

ТЕНЗО Fe

Хидро Агри

Холандия

6 % желязо

(железен хелат на етилен диамин ди о-хидрокси диметил фенил ацетат)

150-200 г/дка

череша - срещу желязна хлороза, трикратно през вегетацията, 1-во третиране след прецъфтяване, 2-ро и 3-то през 14 дни.

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЧНИ ТОРОВЕ - РАЗТВОРИ И СУСПЕНЗИИ

 

 

¹

Продукт,

фирма

 

Активно вещество

Норма и доза за употреба

 

Култура, при която се прилага

1.

АМАЛГЕРОЛ ПРЕМИУМ

Хехенбихлер

екстракт от морски водорасли, минерални масла,

 

За листно и почвено приложение - стимулира растителния метаболизъм, развитието на кореновата система, подобрява микробиологичните процеси в почвата.

 

Австрия

растителни

200 мл/дка

житни култури - през есента в фаза начало на братене и

 

 

екстракти и етерични масла,

300-500 мл/дка

през пролетта от фаза начало на вретенене до начало на наливане на зърното

 

 

макро- и микроелементи

200-300 мл/дка

маслодайна рапица - през есента във фаза 5 лист на културата

и

 

 

 

300-500 мл/дка

двукратно през пролетта

 

 

 

300-500 мл/дка

царевица - във фаза 4-6 лист на културата и преди начало на удължаване на стъблото

 

 

 

300-500 мл/дка

слънчоглед - еднократно или двукратно преди начало на удължаване на стъблото

 

 

 

500 мл/дка

картофи - трикратно през интервали от 10-14 дни до начало на образуване на клубени

 

 

 

500 мл/дка

грах и фасул - преди цъфтеж

 

 

 

300 мл/дка

лозя: 4-5 кратно от фаза цъфтеж до фаза грахово зърно

 

 

 

300-500 мл/дка

овощни - няколкократно през 10 дни по време на растеж на леторастите

 

 

 

300 мл/дка

зеленчуци - 14 дни след разсаждането и 3-5 пъти през вегетацията през 10 дни

 

 

 

200-500 мл в 1000 л вода

оранжерийни зеленчуци - подхранване чрез поливане през интервал от 10-14 дни

 

 

 

300-500 мл в 100 л вода

листно приложение - няколкократно през 10-14 дни.

Забележка: Не се прeпоръчва смесване с течни азотни торове с високо съдържание на азот и с контактни хербициди

 

 

 

 

 

2.

АМИНО-

КВЕЛАНТ - К

Биоиберика

Испания

L-б аминокиселини - получени при ензимна хидролиза+

калий

 

300 мл/дка

тор за листно приложение с цел повишаване на добивите при:

домати в доза внесен трикратно - след цъфтеж, 15 дни след това и по време на зреене на плодовете.

3.

АМИНО-КВЕЛАНТ - Са

Биоиберика

Испания

L-б аминокиселини - получени при ензимна хидролиза +

калций, бор

 

 

500 мл/дка

тор за листно приложение с цел повишаване на добивите при:

домати в доза внесен двукратно - преди цъфтеж на първа китка и по време на наедряване на плодовете

4.

БИОНУТРИЕНТ

Аум Консултанси Индия

натурален екстракт, съдаржащ Aloe, Cym-popogan, Eucalyptus, Neem, антиоксиданти, екстракт от житни култури в метанолов разтвор - 35 %; орга-ничен емулгатор - 5 %; обработено зеленчу-ково масло - 60 %

 

0,25 %

и

0,5 %

по схема

 

за увеличаване на добива при:

оранжерийни краставици в концентрация 0,25 % за листно приложение, внесен петкратно: 1-во - 7 дни след засаждане; 2-ро - 20 дни след засаждане; 3-то - 30 дни след засаждане; 4-то - начало на цъфтеж; 5-то - край на масов цъфтеж, и в концентрация 0,5 % за почвено приложение, внесен трикратно - 7 дни след засаждане и след това през две седмици.

5.

БИОФОЛ

Океан Органикс Нова Зеландия

натурален продукт от кафяви морски водорасли и растителни екстракти, разтворени във вода

0,5 %

за увеличаване на добива при: оранжерийни краставици в за листно приложение, внесен петкратно: 1-во - 7 дни след засаждане и след това през 15 дни, за почвено приложение, внесен трикратно - 7 дни след засаждане и след това през две седмици.

6.

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР СУСПЕНЗИЯ

Екофол АД

Търговище

NPK, микроелементи, Sporolactobacillus sp.,

Lactobacillus sp.

 

Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивните органи подобрява качеството на получената продукция.

 

Лактофол О (Основен)

21,1 % N, 5 % P2O5, 10 % K2O; В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn

300-500 мл/дка

зърнено-житни  култури със слята повърхност (пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале, просо, ориз и др.) двукратно третиране във фаза „братене” и фаза „изкласяване”

 

 

 

 

 

 

 

 

250-500 мл/дка

технически (памук, слънчоглед и др.) двукратно третиране във фаза „бутонизация” и фаза „цъфтеж”

 

 

 

200-600 мл/дка

зеленчуци (домати, патладжан, лук, арпаджик, чесън, зеле,  брюкселко зеле, цветно зеле, броколи, алабаш, моркови, салати, спанак  и др.); трикратно през 20-25 дни с нарастващи дози

 

 

 

400-500 мл/дка

етерично-маслени култури  (роза, лавандула, кориандър, кантарион, лайка, анасон, резене, босилек, копър, магданоз, мащерка,  мента, чубрица  и др.) двукратно през 20-30 дни

 

 

 

500-700 мл/дка

ягодоплодни (малина, къпина, ягода, арония, шипка, глог, офика и др.) преди цъфтеж и след 20-25 дни

 

 

 

500 мл/дка

овощни (костилкови и семкови) след цъфтеж трикратно през 15-20 дни

 

Лактофол тревни килими

14 % N, 4 % P2O5, 7,5 % K2O; В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn

120 мл/дка

Периодично подхранване на тревни площи през 15- 20 дни в зависимост от степента на натоварване

7.

ЛАКТОФОЛ NК ТОР СУСПЕНЗИЯ

Екофол АД

Търговище

Азот, калий, микроелементи,  Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.

 

Приложен през вегетацията стимулира растежа и развитието на растенията и е предпоставка за получаване на високи добиви, а през периода на формирането на репродуктивни органи подобрява качеството на получената продукция.

Забележка: торовете от тази серия са  смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водният разтвор на ЛАКТОФОЛ се добавят разтворените във вода пестициди.

 

Лактофол В

14% N; 14% K2O; B, Cu, Fe, Mg, Mn,.

400-600 мл/дка

зеленчуци (пипер и др.) трикратно третиране с нарастващи дози във фаза „начало на цъфтеж” и два пъти след 20-25 дни.

 

 

Mo,Zn; Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp

400-600 мл/дка

технически (слънчоглед, рапица, люцерна, цвекло и др.):  двукратно третиране на слънчоглед във фаза „5-7-ми лист” и „бутонизация”, цвекло и рапица - във фаза ”розетка”, люцерна - във фаза”цъфтеж”.

 

 

 

500 мл/дка

овощни (ябълка, круша): във фаза „след цъфтеж”.

 

 

 

 

 

 

Лактофол Fe

17% N; 8,5% K2O; B, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo,.

400-600 мл/дка

зеленчуци: двукратно и трикратно третиране с нарастващи дози във фаза ”начало на цъфтеж” и след 20-25 дни.

 

 

Zn;

400-600 мл/дка

етерично-маслени (мента): с нарастващи дози след всеки откос.

 

 

Sporolactobacillus

sp., Lactobacillus sp

200-600 мл/дка

овощни (при хлороза): трикратно третиране с нарастващи дози през 10 дни.

 

Лактофол К/Са

18% N; 11% K2O; B, Са, Cu, Mn, Mo, Zn; Sporolactobacillus

     200-800 мл/дка

зеленчуци, бобови, картофи: с нарастващи дози, двукратно и трикратно третиране във фаза „формиране на листна маса”, „цъфтеж” и след 15-25 дни.

 

 

sp., Lactobacillus sp.

200-400 мл/дка

технически (тютюн): с нарастващи дози, трикратно третиране във фаза ”4- 5 лист” и след 14 дни.

 

 

 

600 мл/дка

овощни (ябълка): еднократно третиране при признаци на поява на „горчиви ядки”.

 

Лактофол Лозя

 

15% N; 7,5% K2O; B, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Zn; Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.

400-600 мл/дка

лозови насаждения: четирикратно третиране - във фаза „преди цъфтеж”, „след цъфтеж” и два пъти през 10-14 дни.

 

 

Лактофол декоративни храсти

13% N; 6,5% K2O; B, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Zn; Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.

200 мл/дка

За периодично листно приложение при дървета и декоративни храсти.

 

 

Лактофол за листно- декоративни цветя

6% N; 3% K2O; B, Са, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo,Zn; Sporolactobacillus sp., Lactobacillus sp.

20 мл в

2 л вода

За поливане на листно-декоративни саксийни и градински цветя. Стимулира образуването на свежа и красива листна маса.

 

8.

ЛАКТОФОЛ NPK ТОР

РАЗТВОР

Екофол АД

Търговище

NPK, микроелементи, Sporolactobacillus sp.,

Lactobacillus sp.

 

Течен тор за листно приложение

 

 

 

 

 

 

Лактофол течен тор за пшеница и ечемик

9 % N, 2,6 % P2O5, 4,5 % K2O; В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn

1000 мл/дка

житни култури със слята повърхност: двукратно третиране във фаза „братене” и фаза „изкласяване”

 

Лактофол течен тор за пшеница и ечемик + Mg

9 % N, 2,6 % P2O5, 4,5 % K2O; 0,4 % Mg, В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn

1000 мл/дка

житни култури със слята повърхност: двукратно третиране във фаза „братене” и фаза „изкласяване”

 

 

Лактофол за цъфтящи цветя

6 % N, 4 % P2O5,

4 % K2O;

В, Сu, Mn, Мо, Zn

20 мл в

2 литра вода

Течен тор за цъфтящи саксийни цветя. Стимулира цъфтежа. 20 мл от концентрирания тор се разтварят в 2 л вода и с разтвора се поливат 8-10 средно големи саксии

 

Лактофол за балконски цветя

4 % N, 6,5 % P2O5,

7 % K2O;

В, Сu, Mn, Мо, Zn

20 мл в

2 литра вода

Стимулира цъфтежа и устойчивостта на външни цветя. С разтвора се поливат 8-10 средно големи саксии (2-3 сандъчета)

 

Лактофол  макси, универсален тор за цветя

4 % N, 6,5 % P2O5,

7 % K2O; 2 % Mg, В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn

20 мл в

2 литра вода

Стимулира образуването на свежа листна маса и красиви цветове чрез поливане с разтвор веднъж на 10-14 дни.

 

Лактофол за кактуси и сукулентни

1 % N, 2 % P2O5,

2,5 % K2O; 2 % Mg, В, Сu, Mn, Мо, Zn

20 мл в

2 литра вода

За добре оформени стебла и успешен цъфтеж. С разтвора се поливат 10 средно големи саксии през пролетта и лятото, веднъж на 2 седмици.

 

Лактифрост за пшеница и ечемик

1,3 % N

4,3 % P2O5

3,5 % K2O

В, Сu, Fe, Mn, Мо, Zn

800-1000 мл/дка

За предзимно третиране на посеви от пшеница и ечемик. Подобрява студоустойчивостта и подпомага успешното презимуване на посевите.

Забележка: торовете от тази серия са смесими и съвместими с продуктите за растителна защита (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Обичайна схема на работа: към водния разтвор на Лактофол се добавят разтворените във вода пестициди.

9.

МЕГАФОЛ

L-α аминокиселини,

 

Тор за листно приложение с цел повишаване на добива при:

 

Валагро

Италия

получени чрез

ензимна хидролиза

0,25-0,35%

 

трайни насаждения: преди цъфтеж, при оформяне на плода, при нарастване на плода и в случаи на стрес.

 

 

 

 

 

 

 

на растителен

субстрат; калиев

0,25-0,35%

0,15-0,20%

зеленчуци полско производство;   

оранжерийни зеленчуци: прилага се на 10-15 дни.

 

 

сулфат

250-350 мл/дка

полски култури: самостоятелно или комбинирано с хербициди или фунгициди.

Забележка:  Да не се смесва с масла. Не се препоръчва прило-жение при слива и комбиниране с медсъдържащи фунгициди.

10.

РАДИФАРМ

Валагро

Италия

Аминокиселини (аргинин, аспаргин), полизахариди, К2O, Fe, Zn

 

Течен тор за почвено приложение. Стимулира развитието на кореновата система и спомага за по-бързото вкореняване на  растенията. Прилага се с поливните води, по време на засаждане/разсаждане на растенията и до седем дни по-късно. Забележка:  Разтворът трябва да достигне до корените.

 

 

 

 

500-600 мл/дка

300-400 мл/дка

зеленчуци с капково напояване:

веднага след разсаждане

7 дни след разсаждане

 

 

 

250 мл/100 л вода

зеленчуци без капково напояване: веднага след разсаждане, еднократно поливане с 300-500 мл разтвор на растение

 

 

 

250 мл/100 л вода

разсади: еднократно поливане на младите растения

 

 

 

 

250 мл/100 л вода

тютюн: еднократно поливане по време на разсаждане

 

 

 

200-300 мл/

100 л вода

овощни култури: 2-4 литра разтвор на всяко растение

 

 

 

 

70 мл/1 л вода

лозови резници преди вкореняване: накисване за 6-12 часа

 

 

 

200 мл/100 л вода

саксийни и декоративни растения: при разсаждане и след седем дни.

11.

ТЕКАМИН БРИКС

Екстракт от морски водорасли, получен

200-300 мл/дка

овощни култури - двукратно третиране от формиране на завръзите до зазряване на плодовете

 

Агритекно фертилизантес

чрез двойна ензимна хидролиза; калий,

200-300 мл/дка

лозя - няколкократно през 10-12 дни от фаза образуване на ягорида до края на вегетация

 

Испания

бор

200-300 мл/дка

зеленчуци, ягоди, дини и пъпеши - прилага се неколкократно през 10-12 дни от образуване на плода до края на вегетацията

 

 

 

 

 

 

 

 

250-300 мл/дка

карамфил - двукратно или трикратно третиране след образуване на възел

 

 

 

250-300 мл/дка

гербера - преди залагане на пъпките.

Забележка.: Прилага се листно през вегетацията на културите. При зеленчуци и карамфил може да се прилага и почвено, чрез фертигация (с поливната вода) в доза 400-600 мл/дка за едно третиране.

12.

ТЕКАМИН МАКС

L-α аминокиселини, получени чрез

 

Подходящ за почвено и листно приложение през вегетацията на културите.

 

Агритекно фертилизантес

двойна ензимна хидролиза на

300 мл/дка

овощни култури: 1-2 пъти след цъфтежа, при формиране на завръзите

 

Испания

растителни

суровини

200-300 мл/дка

лозя: неколкократно, от дължина на леторастите 10 см до образуване на ягорида

 

 

 

200-300 мл/дка

зеленчуци: след разсаждане или след стресови ситуации

 

 

 

200-300 мл/дка

дини и пъпеши: 1-2 пъти в начало на цъфтеж и при оформяне на плодовете

 

 

 

200-300 мл/дка

ягодоплодни: 10-12 дни преди първа беритба  и през 7-10 дни след това

 

 

 

100-200 мл/дка

житни култури: в началото на братене

 

 

 

100-200 мл/дка

царевица, сорго: във фаза 5-8 лист

 

 

 

200-300 мл/дка

украсни растения и цветя: през интервал от 7-10 дни след разсаждане или след рязане на цветовете.

13.

ТЕКАМИН РАЙС

L-α аминокиселини; екстракт от

 

Стимулира развитието на кореновата система и подобрява кълняемостта и устойчивостта на културите

 

Агритекно

водорасли;

2-3 мл/л вода

овощни разсадници: поливане през 7 дни

 

фертилизантес

Испания

микроелементи - Fe, Mn, Zn, Cu, B

 

6-8 мл/дърво

овощни култури:

при засаждане на постоянно място,

и

 

 

 

300-400 мл/дка

10-15 дни след засаждане

 

 

 

2-3 мл/л вода или 300 мл/дка

лозово вкоренилище: поливане през 2-3 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мл/л вода

зеленчуци: приложен чрез поливане на разсада и 10-15 дни след разсаждане

 

 

 

10 мл/л вода

тютюн: при разсаждане, чрез напояване или потапяне на корените на растенията в разтвора

 

 

 

5 мл/л вода

украсни растения и цветя: поливане след разсаждане през интервал от 7 дни 

 

 

 

 

Забележка: Прилага се почвено през вегетацията на културите.

13.

ТЕРАСОРБ

Биоиберика

Испания

L-б аминокиселини- получени при ензимна хидролиза+

цинк, манган, бор

 

300 мл/дка

тор за листно приложение с цел повишаване на добивите при:

домати в доза внесен трикратно:

1 - след разсаждане,

2 - в начало на цъфтеж

3 - начало на образуване на плодове

14.

ФЛОРА - Н

Ем Ви Консулт

България

NPK 6:3:6

В 3,5 мг/л

Со 0,5 мг/л

Cu 0,8 мг/л

Fe 1,6 мг/л

Mn 0,7 мг/л

Mo 2,3 мг/л

Zn 2,6 мг/л

30 мл

в 2 л вда

за почвено торене на листно-декоративни и цъфтящи цветя. Растенията се поливат през 15 дни. За саксии с диаметър 8 см - 100 мл разтвор, при диаметър 13 см - 150 мл, при диаметър 15 см - 200 мл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАКТЕРИАЛНИ ТОРОВЕ

 

 

Тор/Производител

 

 

Активно вещество

 

П р и л о ж е н и е

БАЙКАЛ ЕМ 1

ЕМ-Кооперация ООД

Русия

Бактериален инокулат:

Lactobacillus casei

Lactococus  lactis

Rhodopseudomonas palustris

Sаccharomices cerevisiae

Активизира микробиологичните процеси в почвата.  Повишава устойчивостта на растенията при екстремни условия. Използването му е предпоставка за  увеличаване на добивите.

Внасяне в почвата: Есен и пролет, 7 дни преди засаждане, 1 % работен разтвор при разход 2-3 литра на кв.м и последващо инкорпориране.

Зеленчуци: Поливане с 0,1% разтвор при разход 2 литра на кв.м,  веднага след засаждането, а след това през 10-15 дни, 3-4  пъти.

Царевица, слънчоглед: при поява на 2-3 лист и/или при 5-6 лист, еднократно или двукратно третиране с 0,1% разтвор.

Житни култури: Двукратно или трикратно третиране през вегетацията с 0,1% разтвор във фаза 3-и лист, братене и вретенене.

Овощни дървета: Третиране с 0,1% разтвор преди цъфтеж и след прецъфтяване.

Цветя: Поливане с 0,1% разтвор при разход 2,5 литра на кв.м (или до достигане на желаната влажност) през 10-15 дни, 3-4 пъти през пролетта.

Забележка: Приготвянето на разтвор да става само с нехлорирана вода. Пръскането (поливането) да не се извършва при пряка слънчева светлина. Не се смесва с продукти с бактерицидно действие.

 

 

 

БАЙКАЛ ЕМ-1-У

ЕМ-Център-Украйна ООД

Украйна

Бактериален инокулат:

Lactobacillus casei

Lactobacillus lactis

Phodopseudomonas palistris

Sаccharomices cerevisiae

За активиране на микробиологичните процеси в почвата и повишаване на добивите.

За почвено внасяне при есенна или пролетна обработка на почвата: 200 мл/дка, внесени със 100 литра вода, с последващо инкорпориране.

За предпосевна обработка на семена и клубени (картофи): семената се третират с 0,1% разтвор.

При отглеждане на разсад, зеленчуци и цветя: растенията се поливат с 0,1% разтвор при разход 2 литра/м2.

За листно приложение: 0,1% разтвор, 2-4 пъти през 15-20 дни по време на вегетация на културата.

Забележка: Да се разрежда с нехлорирана вода. Да не се прилага едновременно с антибактериални продукти. Не се препоръчва употребата на продукта на силно кисели и песъчливи почви.

БАКТОФИЛ

Биофил

Унгария

Azotobacter vinelaadii

Azospirillum brasiense и др.

За усвояване на азот от въздуха:

-приложение 0,1-0,15 л от продукта се разтварят в 30 л вода, внася се в почвата с инкорпориране на дълбочина на засяване на семената. Прилага се на почви, при които рН е не по-малко от 5 и не повече от 8, съдържанието на хумус е поне 1 %, а температурата на почвата е над 50С.

Замества 10 кг/дка азот

Забележка: не се смесва с антибактериални продукти

БИО-ЕДНО

течен концентрат

Био-уан

САЩ

Бактериален инокулат:

Azotobacter vinelandii,

Clostridium pasteurianum

 

За увеличаване на азотната фиксация в почвата.

Прилага се почвено, 10-14 дни преди сеитба на културите, в доза 100 мл/дка, внесени с 60 литра вода. Работният разтвор се оставя да престои 24 часа (при температура над 25оС) или 48 часа (при температура под 25оС).

Забележка:  Не се прилага в среда, съдържаща хлор и хлорни съединения. Не се препоръчва смесване с карбамид и формалдехид.

 

 

 

БИОЛАЙФ

концентрат

Биолайф технолъджис

САЩ

Бактериален инокулат:

родове Bacillus, Corynebacterium, Pseudomonas, Arthrobacter, Flavobacterium, Rhodococcus, Azotobacter,  Streptomyces и др.

 

Възстановява микрофлората на почвата и стимулира развитието на културите.

За почвено внасяне: 100 мл концентрат за 1 дка, внесен с 10 литра вода. Разтворът се приготвя от 2 до 5 дни преди третирането, като се използва нехлорирана вода. Прилага се почвено, една-две седмици преди сеитбата (разсаждането) на културата. При много суха почва се прави допълнително разреждане.

Забележка: Да не се прилага едновременно с антибак-териални продукти.

“В5А”

Турция

Lactobacillus sp., Pseudomonas sp., растителни масла, 2,4 % Nорг.;

2,0 % P2O5;

5,6 % К2О

За активиране на микробиологичните процеси в почвата и повишаване устойчивостта на културите. Прилага се почвено преди засяване или разсаждане, или листно през вегетацията. Препоръчителна доза на приложение на продукта: от 150 мл/дка до 300 мл/дка. Използва се минимум трикратно, чрез поливане или пръскане с разтвор с концентрация 100 мл продукт в 30 литра вода.

Забележка: Да не се използва заедно с продукти за растителна защита. Съхранява се при температура от 4о до 10оС.

 

                                                                        

 
The page is temporarily unavailable
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
The page is temporarily unavailable
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.