Агростарт

                 
                       


*Семена- царевица, слънчоглед, рапица, люцерна, пшеница,ечемик,тритикале
*Торове-амониева селитра,NPK,калий,фосфор,троен суперфосфат,патенткалий,листни торове
*Препарати за растителна защита - хербициди, фунгициди, инсектициди

*Селскостопанска техника -трактори, плугове, дискови брани, сеялки, пръскачки,

торачки, култиватори, компактори, продълбочители, балировъчни машини, мотофрези

*Агроконсултации

              


СЛЪНЧОГЛЕД

Слънчоглед PR63A86


Ранен хибрид  с висок потенциал за добив, високо маслено съдържание и отличен агрономически пакет от качества.
Ще замени PR63A90.  Характеристики:
 • раннозрелост RM 38
 • вегетационен период до зрелост 110-115 дена
 •  растенията са с височина до 160-170 см.
 • висок потенциал за добив семе и масло
 • високо маслено съдържание 50.7 - 54.12 %
 • толерантен на засушаване
 • устойчив на фомопсис, склеротиния на питата, мана / раси 100, 304, 703, 710 /, синя китка раси  А-Е
____________________________________________________________________________________________________

Слънчоглед PR64G46 

Подходящ за отглеждане в райони заразени с нови раси синя китка, по- агресивни от раса "Е"
 • Средно ранен хибрид RM44
 • Потенциал за добив, по- висок от 64A71
 • Пита- средно голяма, изпъкнала, полунаведена надолу
 • Растение- средно високо, добре облистено
 • Семена- абсолютна маса на 1000 бр.- 63 гр., хектолитрово тегло- 40- 42 кг./хл.
 • Съдържание  на масло 50 %
 • Устойчив на мана - всички раси
 • Устойчив на по- агресивни от раса "Е" синя китка
 • Препоръчителна гъстота за отглеждане 5300- 5600 растения/ дка
____________________________________________________________________________________________________

Слънчоглед PR63F73

Ранен хибрид с висок потенциал за добив. Устойчив на нови раси синя китка, по- агресивни от раса "Е"
 • ранозрелост RM 39- ранен
 • притежава висок потенциал за добив на зърно и масло
 • високо маслено съдържание 48- 49,6 %
 • отлична сухоустойчивост по време на опрашване
 • устойчив на по- агресивни от раса "Е" синя китка, над раса "Н"
 • комплексна устойчивост на икономически важните болести- фомопсис, склеротония на питата
 • устойчивост на мана, раси в група 300 и 700
 • препоръчителна гъстота на отглеждане - растения за реколтиране: 5 200- 5 500 р./дка
__________________________________________________________________________________________________

Слънчоглед PR64F50 

Средно ранен хибрид от ново поколение с комплексна устойчивост на мана.
 • Средно ранен хибрид RM45
 • Потенциал за добив по- висок от 64A89
 • Пита- средно голяма, леко изпъкнала, полунаведена надолу.
 • Растение- високо, добре облистено
 • Семена- абсолютна маса на 1000 бр.- 59 гр., хектолитрово тегло- 38 кг./ хл.
 • Съдържание на масло 47- 48 %
 • Много добра толерантност към фомопсис, склеротония по питата и стъблото.
 • Устойчив на мана- всички раси
 • Устойчив на синя китка- раси, А- Е.
 • Препоръчителна гъстота за отглеждане 5200- 5500 растения/ дка
_______________________________________________________________________________________________

Слънчоглед P64BB01

Високодобивен хибрид птичи ( шарен ) слънчоглед
 • Средноранен хибрид RM 43
 • вегетационен период до физиологична зрелост: 112- 115 дни
 • височина на растението- средна
 • положение на питата- полунаведена
 • форма на питата- леко изпъкнала
 • семената са дребни, бели с черни ивици
 • ниско съдържание на масло средно 36 %, което го прави приемлив за храна на птици
 • устойчив на всички раси синя китка, които се срещат в страната от група 300 и 700
 • препоръчителна гъстота на отглеждане - растения за реколтиране: 5 000- 5 500 р./дка
________________________________________________________________________________________________

 


        Слънчоглед P64LC09
     НОВ

Първият Clearfield толерантен слънчогледов хибрид на Пионер. Много висок потенциал за добив при ползваната технология за контрол на плевели
 • хибридът няма устойчивост на синя китка. Полета заразени със синя китка трябва да се третират с хербицида Пулсар за контрол на паразита.
 • средно зрял хибрид RM 44
 • отлична толерантност към фомопсис
 • добра толерантност към склеротония по питата
 • много високо хектолитрово тегло 47- 48 кг./ 100 л. измерено през 2011 г.
 • отличен "staygreеn" ефект
 • устойчив на кореново полягане
 • пита наведена надолу
 • препоръчителна гъстота на отглеждане - растения за реколтиране:  5 200- 5 500 р./дка
________________________________________________________________________________________________
                                         
                                                ExpressSun толерантни хибриди

Слънчоглед P64LE19

Нова версия на PR64A83 с повишена толерантност спрямо хербицида "Експрес 50 СГ" за контрол на широколистните плевели, които не могат да бъдат контролирани чрез други методи.
 Описание:
 • среднокъсен хибрид RM46
 • височина на растението- високо
 • Положение на питата- наведена надолу
 • Форма на питата- слабо изпъкнала
 • Притежава добра обща устойчивост на икономически важните болести при слънчогледа (мана, фомопсис, склеротония)
 • Устойчив на синя китка раси А-Е
 • Устойчив на всички раси мана, които се срещат в страната от група 300 и 700
 • Повишена толерантност спрямо хербицида "Експрес 50 СГ"
 • Препоръчителна гъстота- растения за реколтиране: 5 000- 5 500 р./дка
_______________________________________________________________________________________
 
                  Слънчоглед P64LE20

Нова версия на PR64A71 с повишена толерантност спрямо хербицида Експрес 50 СГ за контрол на широколистните плевели, които не могат да бъдат контролирани чрез други методи.
Описание:
 • среднокъсен хибрид RM 46 
 • вегетативен период 114- 119 дни
 • височина на растението- средно високо
 • положение на питата- полунаведена
 • високи стабилни добиви на зърно и масло
 • много добра сухоустойчивост
 • притежава добра обща устойчивост на икономически важните болести при слънчогледа (мана, фомопсис, склеротония)
 • устойчив на всички раси синя китка, които се срещат в страната от група 300 и 700
 • препоръчва се за полета, които имат раса Е
 • повишена толерантност спрямо хербицида Експрес 50 СГ
 • препоръчителна гъстота- растения за реколтиране: 5 000- 5 500 р./дка
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                   Слънчоглед P64LE25
      НОВ

Нова версия на PR64F50 с повишена толерантност спрямо хербицида Екпрес 50 СГ за контрол на широколистните плевели, които не могат да бъдат контролирани чрез други методи
 • средно ранен хибрид RM43
 • потенциал за добив, на нивото на PR64F50
 • пита- средно голяма, леко изпъкнала, полунаведена надолу
 • височина на растението- 10- 15 см. по- ниско от PR64F50
 • съдържание на масло 47- 48 %
 • много добра толерантност към фомопсис, склеротония по питата и стъблото
 • устойчив на мана- всички раси
 • устойчив на синя китка- раси по- аграсивни от раса "Е"
 • препоръчителна гъстота за отглеждане - растения за реколтиране 5300- 5600 р./дка