Агростарт

                 
                       


*Семена- царевица, слънчоглед, рапица, люцерна, пшеница,ечемик,тритикале
*Торове-амониева селитра,NPK,калий,фосфор,троен суперфосфат,патенткалий,листни торове
*Препарати за растителна защита - хербициди, фунгициди, инсектициди

*Селскостопанска техника -трактори, плугове, дискови брани, сеялки, пръскачки,

торачки, култиватори, компактори, продълбочители, балировъчни машини, мотофрези

*Агроконсултации

              


СЛЪНЧОГЛЕД

Слънчоглед PR63A86


Ранен хибрид  с висок потенциал за добив, високо маслено съдържание и отличен агрономически пакет от качества.
Ще замени PR63A90.  Характеристики:
 • раннозрелост RM 38
 • вегетационен период до зрелост 110-115 дена
 •  растенията са с височина до 160-170 см.
 • висок потенциал за добив семе и масло
 • високо маслено съдържание 50.7 - 54.12 %
 • толерантен на засушаване
 • устойчив на фомопсис, склеротиния на питата, мана / раси 100, 304, 703, 710 /, синя китка раси  А-Е
____________________________________________________________________________________________________

Слънчоглед PR64G46 

Подходящ за отглеждане в райони заразени с нови раси синя китка, по- агресивни от раса "Е"
 • Средно ранен хибрид RM44
 • Потенциал за добив, по- висок от 64A71
 • Пита- средно голяма, изпъкнала, полунаведена надолу
 • Растение- средно високо, добре облистено
 • Семена- абсолютна маса на 1000 бр.- 63 гр., хектолитрово тегло- 40- 42 кг./хл.
 • Съдържание  на масло 50 %
 • Устойчив на мана - всички раси
 • Устойчив на по- агресивни от раса "Е" синя китка
 • Препоръчителна гъстота за отглеждане 5300- 5600 растения/ дка
____________________________________________________________________________________________________

Слънчоглед PR63F73

Ранен хибрид с висок потенциал за добив. Устойчив на нови раси синя китка, по- агресивни от раса "Е"
 • ранозрелост RM 39- ранен
 • притежава висок потенциал за добив на зърно и масло
 • високо маслено съдържание 48- 49,6 %
 • отлична сухоустойчивост по време на опрашване
 • устойчив на по- агресивни от раса "Е" синя китка, над раса "Н"
 • комплексна устойчивост на икономически важните болести- фомопсис, склеротония на питата
 • устойчивост на мана, раси в група 300 и 700
 • препоръчителна гъстота на отглеждане - растения за реколтиране: 5 200- 5 500 р./дка
__________________________________________________________________________________________________

Слънчоглед PR64F50 

Средно ранен хибрид от ново поколение с комплексна устойчивост на мана.
 • Средно ранен хибрид RM45
 • Потенциал за добив по- висок от 64A89
 • Пита- средно голяма, леко изпъкнала, полунаведена надолу.
 • Растение- високо, добре облистено
 • Семена- абсолютна маса на 1000 бр.- 59 гр., хектолитрово тегло- 38 кг./ хл.
 • Съдържание на масло 47- 48 %
 • Много добра толерантност към фомопсис, склеротония по питата и стъблото.
 • Устойчив на мана- всички раси
 • Устойчив на синя китка- раси, А- Е.
 • Препоръчителна гъстота за отглеждане 5200- 5500 растения/ дка
_______________________________________________________________________________________________

Слънчоглед P64BB01

Високодобивен хибрид птичи ( шарен ) слънчоглед
 • Средноранен хибрид RM 43
 • вегетационен период до физиологична зрелост: 112- 115 дни
 • височина на растението- средна
 • положение на питата- полунаведена
 • форма на питата- леко изпъкнала
 • семената са дребни, бели с черни ивици
 • ниско съдържание на масло средно 36 %, което го прави приемлив за храна на птици
 • устойчив на всички раси синя китка, които се срещат в страната от група 300 и 700
 • препоръчителна гъстота на отглеждане - растения за реколтиране: 5 000- 5 500 р./дка
________________________________________________________________________________________________

 


        Слънчоглед P64LC09
     НОВ

Първият Clearfield толерантен слънчогледов хибрид на Пионер. Много висок потенциал за добив при ползваната технология за контрол на плевели
 • хибридът няма устойчивост на синя китка. Полета заразени със синя китка трябва да се третират с хербицида Пулсар за контрол на паразита.
 • средно зрял хибрид RM 44
 • отлична толерантност към фомопсис
 • добра толерантност към склеротония по питата
 • много високо хектолитрово тегло 47- 48 кг./ 100 л. измерено през 2011 г.
 • отличен "staygreеn" ефект
 • устойчив на кореново полягане
 • пита наведена надолу
 • препоръчителна гъстота на отглеждане - растения за реколтиране:  5 200- 5 500 р./дка
________________________________________________________________________________________________
                                         
                                                ExpressSun толерантни хибриди

Слънчоглед P64LE19

Нова версия на PR64A83 с повишена толерантност спрямо хербицида "Експрес 50 СГ" за контрол на широколистните плевели, които не могат да бъдат контролирани чрез други методи.
 Описание:
 • среднокъсен хибрид RM46
 • височина на растението- високо
 • Положение на питата- наведена надолу
 • Форма на питата- слабо изпъкнала
 • Притежава добра обща устойчивост на икономически важните болести при слънчогледа (мана, фомопсис, склеротония)
 • Устойчив на синя китка раси А-Е
 • Устойчив на всички раси мана, които се срещат в страната от група 300 и 700
 • Повишена толерантност спрямо хербицида "Експрес 50 СГ"
 • Препоръчителна гъстота- растения за реколтиране: 5 000- 5 500 р./дка
_______________________________________________________________________________________
 
                  Слънчоглед P64LE20

Нова версия на PR64A71 с повишена толерантност спрямо хербицида Експрес 50 СГ за контрол на широколистните плевели, които не могат да бъдат контролирани чрез други методи.
Описание:
 • среднокъсен хибрид RM 46 
 • вегетативен период 114- 119 дни
 • височина на растението- средно високо
 • положение на питата- полунаведена
 • високи стабилни добиви на зърно и масло
 • много добра сухоустойчивост
 • притежава добра обща устойчивост на икономически важните болести при слънчогледа (мана, фомопсис, склеротония)
 • устойчив на всички раси синя китка, които се срещат в страната от група 300 и 700
 • препоръчва се за полета, които имат раса Е
 • повишена толерантност спрямо хербицида Експрес 50 СГ
 • препоръчителна гъстота- растения за реколтиране: 5 000- 5 500 р./дка
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                   Слънчоглед P64LE25
      НОВ

Нова версия на PR64F50 с повишена толерантност спрямо хербицида Екпрес 50 СГ за контрол на широколистните плевели, които не могат да бъдат контролирани чрез други методи
 • средно ранен хибрид RM43
 • потенциал за добив, на нивото на PR64F50
 • пита- средно голяма, леко изпъкнала, полунаведена надолу
 • височина на растението- 10- 15 см. по- ниско от PR64F50
 • съдържание на масло 47- 48 %
 • много добра толерантност към фомопсис, склеротония по питата и стъблото
 • устойчив на мана- всички раси
 • устойчив на синя китка- раси по- аграсивни от раса "Е"
 • препоръчителна гъстота за отглеждане - растения за реколтиране 5300- 5600 р./дка
 
The page is temporarily unavailable
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
The page is temporarily unavailable
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.